Job Skills Flashcards Preview

Vocabulary > Job Skills > Flashcards

Flashcards in Job Skills Deck (15):
0

Assemble components

Lắp ráp các thành phần

1

Assist medical patients

Giúp đở các bệnh nhân

2

Do manual labor

Làm việc chân tay

3

Make furniture

Làm bàn ghế

4

Operate heavy machinery

Điều khiển máy móc nặng

5

Program computers

Soạn ctrinh máy tính

6

Repair appliances

Sửa chữa dụng cụ trong nhà

7

Sew clothes

May quần áo

8

Sovle math problems

Giải bài toán

9

Speak another language

Nói một thứ tiếng khác

10

Supervise people

Giám sát nhân viên

11

Take care og children

Trông coi trẻ

12

Type

Đánh máy

13

Use a cash register

Sử dụng máy tính tiền

14

Wait on customers

Phục vụ khách hàng