Dental Care Flashcards

0
Q

Dental hygienist

A

Chuyên viên làm sạch răng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
1
Q

Dentist

A

Nha sĩ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Dental instruments

A

Dụng cụ nha khoa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Orthodontist

A

Nha sĩ chỉnh răng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Braces

A

Niềng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Cavity/decay

A

Sâu răng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Filling

A

Trám

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Crown

A

Bọc

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Dentures

A

Răng giả

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Gum disease

A

Bệnh nướu răng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Plaque

A

Vôi răng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Clean teeth

A

Làm sạch răng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Take x-rays

A

Chụp x quang

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Numb the mouth

A

Làm tê miệng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Drill a tooth

A

Khoan răng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Fill a cavity

A

Trắm răng sâu

16
Q

Pull a tooth

A

Nhổ răng