Outdoor Recreation Flashcards Preview

Vocabulary > Outdoor Recreation > Flashcards

Flashcards in Outdoor Recreation Deck (23):
0

Boating

Chơi thuyền

1

Rafting

Chơi bè

2

Canoeing

Chơi thuyền ca nô

3

Fishing

Câu cá

4

Camping

Cắm trại

5

Backpacking

Đi bộ dã ngoại có mang theo ba lô

6

Hiking

Đi bộ dã ngoại

7

Mountain biking

Đi xe đạp trên núi

8

Horseback riding

Cưỡi ngựa

9

Tent

Lều

10

Campfire

Lửa trại

11

Sleeping bag

Túi ngủ

12

Foam pad

Tấm lót bằng bọt

13

Life vest

Phao cứu sinh

14

Camping stove

Bếp lò đi cắm trại

15

Fishing net

Lưới bắt cá

16

Fishing pole

Cần câu

17

Rope

Dây thừng

18

Multi-use knife

Dao đa dụng

19

Matches

Diêm

20

Lantern

Đèn dầu

21

Insect repellent

Thuốc chống côn trùng

22

Canteen

Bình nước