Public Safety Flashcards Preview

Vocabulary > Public Safety > Flashcards

Flashcards in Public Safety Deck (12):
0

Walk with a friend

Đi bộ với bạn

1

Stay on well-lit streets

Chỉ đi trên đường có đủ ánh sáng

2

Conceal your pin number

Giấu số pin đi

3

Protect your purse or wallet

Giữ bóp or ví

4

Lock your doors

Khoá cửa

5

Don't open your door to strangers

Ko mở cửa cho người lạ

6

Don't drink and drive

Ko uống rượu lái xe

7

Shop on secure websites

Mua đồ các trang web bảo mật thông tin

8

Be aware of your surroundings

Để ý xung quanh

9

Report suspicious packages

Báo cáo những gói đồ khả nghi

10

Report crimes to the police

Báo cáo tội phạm cho cảnh sát

11

Join a Neighborhood watch

Tham gia nhóm hàng xóm đề phòng