A Restaurant Flashcards

0
Q

Hostess

A

Nữa tiếp viên

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
1
Q

Dining room

A

Phòng ăn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

High chair

A

Ghế cao

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Booth

A

Bàn riêng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

To-go box

A

Hộp để đem về

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Dessert tray

A

Khay đồ ăn tráng miệng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Bread basket

A

Rổ bánh mì

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Busser

A

Người dọn bàn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Dish room

A

Phòng chén bát

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Plate setting

A

Bộ đĩa muỗng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Dinner plate

A

Dĩa ăn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Bread-and-butter plate

A

Dĩa bánh mì và bơ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Salad plate

A

Dĩa salad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Soup bowl

A

Tô soup

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Water glass

A

Ly nước

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wine glass

A

Ly rượu

16
Q

Saucer

A

Dĩa đựng tách

17
Q

Napkin

A

Khăn ăn

18
Q

Salad fork

A

Nĩa ăn salad

19
Q

Dinner fork

A

Nĩa ăn tối

20
Q

Steak knife

A

Dao steak

21
Q

Teaspoon

A

Muỗng cf

22
Q

Soupspoon

A

Muỗng canh