Underwear And Sleepwear Flashcards Preview

Vocabulary > Underwear And Sleepwear > Flashcards

Flashcards in Underwear And Sleepwear Deck (28):
0

Undershirt

Áo lót

1

Thermal undershirt

Áo lót ấm

2

Long underwear

Đồ lót dài

3

Boxer shorts

Quần lót ống rộng

4

Briefs

Quần lót bó sát

5

Athletic supporter

Khố đeo

6

Ankle socks

Vớ tới mắt cá

7

Crew socks

Vớ dài dầy

8

Dress socks

Vớ dài mỏng

9

Low-cut socks

Vớ cắt ngắn

10

Anklets

Vớ tới mắt cá

11

Knee highs

Vớ tới đầu gối

12

Panties

Quần lót nhỏ

13

Underpants

Quần lót bó sát

14

Body shaper

Nịt bụng

15

Garter belt

Nịt bít tất

16

Stockings

Vớ, tất dài

17

Panty hose

Vớ lót

18

Tights

Quần tất

19

Bra

Nịt ngực

20

Camisole

Áo lót mỏng

21

Full slip

Áo lót dài

22

Half slip

Váy lót ngắn

23

Nightgown

Áo ngủ của phụ nữ

24

Slippers

Dép

25

Blanket sleeper

Áo ngủ của trẻ em

26

Nightshirt

Áo ngủ của đàn ông

27

Robe

Áo choàng ngoài