Color Flashcards Preview

Vocabulary > Color > Flashcards

Flashcards in Color Deck (5):
0

Violet

Màu tím hoa cà

1

Bright blue

Màu xanh sáng chói

2

Ivory

Màu ngà

3

Beige/tan

Màu nâu vàng nhạt/ màu rám nắng

4

Turquoise

Màu ngọc lam