Seasonal Clothing Flashcards Preview

Vocabulary > Seasonal Clothing > Flashcards

Flashcards in Seasonal Clothing Deck (19):
0

Headband

Dãi buộc đầu

1

Leather jacket

Áo khoác ngoài bằng da

2

Headwrap

Khăn buộc đầu

3

Parka

Áo ấm có mũ

4

Mittens

Găng tay bao

5

Ski hat

Mũ len

6

Earmuffs

Đồ che tai

7

Down vest

Áo vét nhồi bông

8

Ski mask

Mặt nạ trượt tuyết

9

Down jacket

Áo khoác ngoài nhồi bông

10

Raincoat

Áo mưa

11

Poncho

Áo choàng che mưa

12

Rain boots

Giày ống đi mưa

13

Trench coat

Áo bành tô

14

Swimming trunks

Quần tắm

15

Straw hat

Mũ rơm

16

Windbreaker

Áo gió

17

Cover-up

Áo choàng ngoài

18

Swimsuit

Đồ tắm