Geography And Habitats Flashcards Preview

Vocabulary > Geography And Habitats > Flashcards

Flashcards in Geography And Habitats Deck (17):
0

Rain forest

Rừng nhiệt đới

1

Waterfall

Thác

2

Desert

Sa mạc

3

Sand dune

Đồi cát

4

Peninsula

Bán đảo

5

Island

Đảo

6

Bay

Vịnh

7

Forest

Rừng

8

Shore

Bờ bến

9

Mountain peak

Đỉnh núi

10

Mountain range

Dãy núi

11

Hills

Đồi

12

Canyon

Hẻm núi

13

Valley

Thung lũng

14

Plains

Đồng bằng

15

Meadow

Đồng cỏ

16

Pond

Ao