BIEGUNKA skrypt gastro Flashcards Preview

medicine > BIEGUNKA skrypt gastro > Flashcards

Flashcards in BIEGUNKA skrypt gastro Deck (37)
1

definicja biegunki

zmiana konsystencji stolca na luźną lub płynną i/lub zwiększenie częstotliwości wypróżnień (>=3/dobę)

2

co jest bardziej wiarygodnym wskaźnikiem biegunki, szczególnie w pierwszych miesiącach życia

zmiana konsystencji

3

podział ze względu na czas trwania

- ostra30 dni(WEDŁUG NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ >14dni)

4

podział ze względu na patomechanizm

- osmotyczna
-sekrecyjna

5

jak odróżnić sekrecyjną od osmotycznej

w osmotycznej zatrzymanie biegunki przy wstrzymaniu podaży pokarmu per os

6

podział ze wzgledu na czynnik etio

-infekcyjna(zakaźna)
- nieinfekcyjna

7

typowe dane z wywiadu przy infekcyjnej biegunce

-antybiotykoterapia(C.difficile)
-nudności i/lub wymioty( zakażenie rotawirusem)
-gorączka, krew w stolcu(bakterie inwazyjne)

8

z czego wynika biegunka osmotyczna

z zaburzenia równowagi między podażą pokarmu a moliwością jego trawienia i wchłaniania

9

podaj przyczyny biegunki osmotycznej

zaburzenia trawienia i wchłaniania węglowodanów jako następstwo:
- uszkodzenia błony śluzowej jelita
- wrodzony niedobór dwusacharydaz np.laktazy
- defekt transportu monocukrów np.zab. wchł.glukozy i galaktozy

10

patomechanizm biegunki sekrecyjnej

zwiększone wydzielanie do światła jelita elektrolitów i wody spowodowane pobudzeniem cyklazy adenylanowej, guanylanowej lub kinazy C

11

przyczyny biegunki sekrecyjnej

- toksyny bakteryjne np. E.coli
- zdekoniugowane kw.żółciowe
- guz hormonlnie czynny VIPoma
-wrodzone defekty sekrecji i absorpcji

12

podaj przyykłady wrodzonych defektów sekrecji i absorpcji

- biegunka chlorkowa
-bieg. sodowa
- wrodzony zanik kosmków
-bieg. o charakterze autoimmunizacyjnym

13

charakterystyczna cecha stolca w biegunce osmotycznej

-pieniste i tryskające
-ph0,5%
-pułapka osmotyczna >140 ze wzoru 280- 2*(Na stolec+ K stolec)

14

cechy charakterystyczne stolca w bieg. sekrecyjnej

-wodnisty
-ph >6
-pułapka osmotyczna <50 ( duża utrata jonów)
- brak subst. redukujących

15

najczęstsze przyczyny biegunki

- zakażenia entteralne
-zakażenia parenteralne( zum, zap.płuc, z.ucha śr.
-choroby chirurgiczne(np. zap.wyrostka robaczkowego, wgłobienie, niedrożność)
- alergia pokarmowa
-leki antybiotyki

16

wirusy powodujące ostrą biegunkę

- rotawirus A
-Calciwirus i norawirus
-astro
- adeno typ 40/41
- rota gr Bi C
- picorna

17

Który rotawirus częściej w krajach rozwiniętych?

A

18

które z E.coli powodują biegunkę z krwią

- enterokrwotoczneEHEC
- enteroinwazyjne EIEC

19

przy zakaż. którymi bakteriami może wystąpić biegunka z krwią?

- Salmonella
- shigella
- campylobacter
-EIEC
- EHEC
-Yersinia
- Clostridium difficile

20

które z pierwotniaków powodują ostrą biegunkę z obecnością krwi

- Entamoeba histolytica
-Balantidium coli

21

kogo gł. atakuje rota?

dzieci w wieku 6-24 miesiące i ludzi w podeszłym

22

czy zdarzają sie powtórne zakażenia rotawirusem?

tak

23

czy to prawda,że u noworodków i niemowląt do 6 mca.ż występują zwykle bezobjawowe zakażenia rotawirusem?

tak

24

jaka glikoproteina wirusa Rota ma właściwości enterotoksyny?

NSP4(nonstructural protein of rotavirus)

25

co sie dzieję po połączeniu NSP4 z bł.enterocytu?

wzrost Ca wewnątrz, co pobudza do wydzielania Cl-

26

rota atakują także dojrzałe enterocyty. co wtedy?

przeważają niedojrzałe w przeośniętych krytach, obniż. akt dwusacharydaz, zmn.wchłanianie glukozy i Na, zaburzenia pomy sodowo-potasowej

27

okres wylęgania rota

1-3 dni

28

objawy w zakaż. rota?

wodnista biegunka
wymioty
biegunka
u 20-40%objawy nieżytu GDO
jeśli krew w stolcu-współistnieje zakaż. bakteryjne

29

kiedy ustępują objawy zakaenia rota

wymioty po 24-48 h,
biegunka w ciągu 2-7 dni

30

rozpoznawanie rota

-test ELISA
-test aglutynacji lateksowej

31

zakażenie którym wirusem daje podobne objawy jak w rota, z tym że jest skłonność do przedłużania biegunki pow.10 dni

adenowirusy ty 40/41

32

które wirusy biegunke we wszystkich gr wiek, zwykle łagodna

ASTRO

33

Calciwirusy

cieżki przebieg, u małych dzieci

34

dla jakich bakterii charakterystyczny jest mech.enteroinwazyjny powstawania biegunki?

-salmonella
-shigella
-campylobacter
-yersinia enterocolitica
e.coli szczepy enteroinwazyjne

35

cechy biegunek wywołanych w mech.enteroinwazyjnym

- obecność krwi, śluzu i ropy w stolcu
- towarzyszy często wysoka gorączka, parcie na stolec i BOLESNOŚĆ podczas defekacji

36

mech.enterotoksyczny produkcja enterotosyn pobudzających cyklazę, zwiększoną sekrecję Cl i zmn. absorpcję Na i wody

- vibrio cholerae
-e.coli enterotoksyczny szczep
- c.dificile
-aeromonas hydrophila

37

co charakt.dla b.enterotoks

- wodniste stolce
-często wymioty
- ph>6

Decks in medicine Class (107):