ped kardio dobrz niewydolność serca Flashcards Preview

medicine > ped kardio dobrz niewydolność serca > Flashcards

Flashcards in ped kardio dobrz niewydolność serca Deck (18)
1

Od czego zależy rzut serca u noworodka

od HR
gdyż mała podatność komór, a pojemność wyrzutowa ma stałą wartość

2

co to jest RZUT SERCA

HR razy Pojemność (objętość) wyrzutowa

3

czy łatwo możemy zwiększyć rzut serca noworodka przez przyspieszenie HR

nie bardzo bo dziecko i tak ma wysokie HR

4

Jakie znasz wady przewodozależne

- zespół niedorozwoju lewego serca
- krytyczne zwężenie zastawkowe aorty
- ciasna koarktacja aorty
- przerwanie ciągłości łuku aorty
-przełożenie dużych pni tętniczych

5

czym spowodowana jest najczęściej ostra niewydolnośc serca u noworodków po urodzeniu

- niedotlenienie okołoporodowe
- hipowolemia

6

wady z jakim przeciekiem charakteryzują okres noworodkowy

prawo lewym

7

wady z jakim przeciekiem charakteryzują okres niemowlęcy

lewo prawym
gdyż spada ciśnienie płucne

8

przykłady wad z przeciekiem lewo prawym

- VSD
- Botal
- kanał przedsionkowo- komorowy

9

wady sinicze ze zwiększonym przepływem płucnym w okresie niemowlęcym

- całkowity nieprawidłowy spływ żylny (bez zwęzenia spływu)
- wspólna komora bez zwężenia t płucnej
- wspólny pień tętniczy
- przełożenie wielkich pni tętniczych z VSD

10

wady WCZESNOSINICZE

-falloty
- przełożenie pni tętniczych
- wspólny pień tętniczy
- zarośniecie zastawki trójdzielnej
- całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych
- choroba eisenmengera (VSD)
- zespół hipoplazji lewego serca HLHS

11

wady późnosinicze

- PDA
- VSD
- ASD
- ubytek w przegrodzie przedsionkowo komorowej (AVSD)
- kanał przedsionkowo - komorowy

12

tetralogia fallota vs pentalogia

- przesunięcie w prawo aorty (aorta jeździec)
- duży VSD
- zwężenie t. płucnej
- wtórny przerost RV

dodatkowo w pentalogii ASD

13

czy koarktacja jest wadą siniczą

NIE

14

Objawy Ns

- niedobór masy
- pocenie w czasie snu i jedzenia
- nawracające infekcje
- duszność
- tachypnoe tachykardia
- powiększenie serca wątroby i ŚLEDZIONY
- obecość III i IV tonu
- obrzęki

15

leczenie farmakologiczne przewlekłej NS

- digoksyna
- moczopędne (furosemid, spironolakton)
- rozszerzające naczynia (kaptopril)

16

czy ostrej niewydolności serca u noworodka towarzyszy spadek ciśnienia

zwykle tak
dlatego trzeba uzupełniać łożysko

17

co najlepiej ocenia stopień wypełnienia łożyka

ośrodkowe ciśnienie żylne

18

czy glikozydy naparstnicy są zalecane u noworodków w ostrej niewydolności serca

raczej nie
zamiast nich stosujemy dopamine i dobutaminę

Decks in medicine Class (107):