ostre zap. oskrzeli i oskrzelików rekom Flashcards Preview

medicine > ostre zap. oskrzeli i oskrzelików rekom > Flashcards

Flashcards in ostre zap. oskrzeli i oskrzelików rekom Deck (3)
1

objawy za.oskrzeli

kaszel, furczenia, świsty

2

kiedy może zostać postawione rozpoznanie zakażenia wirusem grypy?

na podstawie bad.klinicznego w okresie epidemicznego wzrostu zachorowań oraz przy wystąpieniu wysokiej gorączki, kaszlu i bólu głowy( ta rekomendacja nie dot. osób w podeszłym wieku i chorych, u których objawy wystąpiły podczas hospitalizacji

3

kiedy rozpoznajemy zap. oskrzelików?

objawy kliniczne zwężenia dróg oddechowych w postaci duszności WYDECHOWEJ, świstów, rzężeń oraz niedotlenienia
- u dzieci do 2 r.ż.

Decks in medicine Class (107):