ped kardio dobrz omdlenia Flashcards Preview

medicine > ped kardio dobrz omdlenia > Flashcards

Flashcards in ped kardio dobrz omdlenia Deck (5)
1

75 % przypadków omdleń stanowią

omdlenia wzowagalne

2

podstawowa patofizjologia omdlenia wazowagalnego

- bradykardia
- obniżenie oporu naczyniowego
- spadek BP

długo stoi i pada

3

jakie leczenie w wazowagalnych omdleniach

- unikanie sytuacji prowokujących
- więcej wody i soli
- B blokery PROPRANOLO METOPROLOL
- mineralokortykoidy

4

jakie są przyczyny omdleń kardiogennych

- wady z utrudnieniem odpływu z komór serca
- dysfunkcja mięśnia sercowego
- zaburzenia rytmu serca

5

jak odróżnić kardiogenne od wazowagalnych

kardiogenne zwykle nie są poprzedzone objawami zwiastunowymi plus związane są z jakąś grubszą chorobą
diagnostyka w kierunku long QT

Decks in medicine Class (107):