ostre zapalenie jam nosowych i zatok Flashcards Preview

medicine > ostre zapalenie jam nosowych i zatok > Flashcards

Flashcards in ostre zapalenie jam nosowych i zatok Deck (9)
1

kryteria różnicujące wirusowe i bakteryje ostre zap. jam nosowych i zatok

czas trwania powyżej 10 dni oraz pogorszenie stanu klinicznego po 5 dniach

2

czy zaleca sie rutynowe wykonywanie badań mikrobiologicznychh i obrazowych

nie

dopiero w przyp.podejrzenia wystąienia powikłań w przebiegu ostr zap.jam nosowych i zatok przynosowych zaleca się TK

3

zasada czujnej obserwacji

jeśli łagodne lub umiarkowany przebieg i objawy trwające krócej niż 7-10 dni

4

Kiedy zalecany antybiotyk?

-ciężki przebieg określony intensywnością bólu twarzoczaszki i gorączką powyżej 39 st.
-brak poprawy po 7-10 dniach
-objawy pogorszenia po wstępnej poprawie
-wystąpienie powikłań

5

jaki antybiotyk

amoksycylina przez 10 dni 75-90 mg/kg/dobę w 2 dawkach

6

gdy leczenie amoksycyliną nieskuteczne

stosuj amoksycylinę z klawulanianem

7

w reakcji nadwrażliwości nienatychmiastowej na penicyliny zamiast amoksycyliny stosuj

cefuroksym aksetyl przez 10 dni

8

w przyp. nadwrazliwości natychmiastowej na antybiotyki B-laktamowe

- klarytromycyna 15mg/kg/dobę
- azytromycyna 1 raz na dobę przez 3 dni

9

w początkowej fazie wirusowego ostrego zap.zatok zaleca się..

krótkotrwałą miejscową sterydoterapię

Decks in medicine Class (107):