p.wskazania do karmienia pier Flashcards Preview

medicine > p.wskazania do karmienia pier > Flashcards

Flashcards in p.wskazania do karmienia pier Deck (2)
1

ze strony matki

-czynna, nieleczona gruźlica( karmienie jest możliwe po>=2 tyg leczenia)
-zakaznie wirusem HIV( tylko w krajach rozwiniętych, ostateczna decyzja należy do matki)
- zakażnie wirusem HTLV(human T-cell lymphotrophic virus)1 I HTLV2
-koniecznosć leczenia matki wybranymi lekami( np.antymetabolity,izotopy radioaktywne)

2

ze strony dziecka

galaktozemia
wrodzony niedobór laktazy

Decks in medicine Class (107):