szmery serca Flashcards Preview

medicine > szmery serca > Flashcards

Flashcards in szmery serca Deck (20)
1

w którym st. wg skali Levine'a wyczuwalny koci mruk?

4/6

2

w którym st. słyszalny szmer bez przykładania stetoskopu

6/6

3

skurczowy wyrzutowy szmer u podstawy serca promieniujący do szyi

zwężenie zastawki aortalnej

4

szmer skurczowy na koniuszku promieniujący do lewej pachy i dołu pleców

niedomyklność zastawki dwudzielnej

5

-środkowo- skurczowy szmer wyrzutowy
-nad TĘT. PŁUCNĄ (II międzyżebrze)
-głośność 2-3/6
- z szerokim SZTYWNYM ROZDWOJENIEM II TONU

ASD ubytek w przegr. przedsionkowej

6

-holosystoliczny
-najlepiej słyszalny w III-IV lewym międzyżebrzu
- 3-5/6
-koci mruk
-promieniowanie do wątroby

VSD

7

zwężenie CIEŚNI aorty - charakter szmeru

- środkowo- skurczowy wyrzutowy
-słyszalny w ok. międzyłopatkowej i przedsercowej u podstawy serca

8

wymień wady, w których występuje szmer holosystoliczny

- VSD
- niedomykalność zastawki dwudzielnej
-niedomykalność zastawki trójdzielnej

9

wady ze szmerem skurczowym

ASD
VSD
zwężenie cieśni aorty
zwęż. zastawki aorty
zwęż zastawki pnia płucnego
niedomykalnosć z.dwudzielnej
niedomykalność z.trójdzielnej
wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

10

wada ze szmerem skurczowo-rozkurczowym

PDA przetrwały przewód tętniczy

11

charakterystyka szmeru w PDA

- SKURCZOWO-ROZKURCZOWY
- 2-4/6 głosność
- pod lewym obojczykiem
-u noworodków i w małych przewodach moze być słyszalna tylko faza skurczowa

12

zwężenie lewego ujścia tętniczego inaczej

zwężenie zast. aorty

13

zwęż prawego ujścia tętniczego inaczej to

zwęż. zastawki pnia płucnego

14

w których wadach II ton może być szeroko rozdwojony

ASD
zwężenie zastawki pnia pł

15

czy koci mruk może występować w zwęż zastawki aorty i pnia płucnego

tak, zarówno w jednej jak i drugiej wadzie

16

-środkowo-skurczowy klikbez/ lub z
późno-skurczowym szmerem nad koniuszkiem
- zmienność głośności kliku i szmeru w zależności od pozycji ciała

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

17

niedomykalność zastawki dwudzielnej najlepiej słyszalna na..

koniuszku, holosystoliczny, miękki, chuchający, promieniujący do pachy i pod łopatkę lewą, szmer fali zwrotnej

18

gdzie najlepiej słyszalna niedomykalność trójdzielnej

IV międzyżebrze po lewej, przy mostku
holosystoliczny, miękki, chuchający szmer fali zwrotnej

19

szmery rozkurczowe

potem

20

szmery niewinne

potem

Decks in medicine Class (107):