cukrzyca w ciąży notatki Flashcards Preview

medicine > cukrzyca w ciąży notatki > Flashcards

Flashcards in cukrzyca w ciąży notatki Deck (45)
1

co przechodzi przez łożysko, a co nie

- glukoza tak
- insulina nie
- p/ciała tak
- związki ketonowe tak, też mogą: są częściowo metabolizowane przez OUN( przedłużona ketonemia u matki wywiera zły wpływ na płód)

2

ile razy rośnie zapotrzebowanie na insulinę?

2 x
bo większa ilość hormonów działających antagon do insuliny( kortyzol, laktogen łożyskowy, prolaktyna)????

3

z czym związane omdlenia poranne w ciąży

z hipoglikemią
( odkłada się tk. tłuszczowa, żeby nie zabrakło w II i III trymestrze

4

w którym tyg ciąży szczyt insulinooporności

32-33tyg

5

kiedy szczyt glikemii po osiłku u ciężarnej?

po 90 min

w samokontroli zalecamy spr godzinę po posiłku

6

kiedy wykonujemy test obciążenia glukozą?

w 2. połowie ciąży między 24 a 28 tyg. przed szczytem insulinooporności

7

zmniejszenie progu nerkowego dla glukozy już przy glikemii..

140-150 mg%

8

jeśli glukoza w moczu

trzeba wdrożyć diagnostykę w kierunku cukrzycy niezależnie od tyg. ciąży

9

ile kobiet ciężarnych w Polsce ma cukrzycę ciężarnych?

4-5%

10

PGDM

cukrzyca przedciążowa (5-10%

11

cukrzyca ciążowa

częsciej
- rośnie insulinooporność
-wzrost ilości hormonów p/insulinowych
-łożysko rozkłada część insuliny

12

kiedy rozpoznajemy cukrzycę

przy dowolnym stopniu zaburzenia tolerancji glukozy, które po raz ierwszy wystąpiły bądź zostały rozpoznane w przebiegu ciąży

13

cukrzyca G1 leczenie

wystarczy sama dieta i wysiłkiem

14

G2

jeśli dieta nic nie daje włączamy insulinę

15

czynniki ryzyka

-otyłość BMI>27
-WIEK>25 r.ż
- CUKRZYCA W RODZINIEkrewni I st.
-obciążony wywiad położniczy GDM w poprzedniej ciąży(1/3)
- makrosomia płodu >4000g
- rodność?
- genotyp HLA DR3 I DR4

16

U KOGO TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ

bada sie wszystkie kobiety w ciąży między 24 a 28 tyg. ciaży

17

kiedy oznaczamy glikemię na czczo?

na 1. wizycie

18

postępowanie w zależoności od wyniku glikemii na czczo na 1. wizycie

- jeśli < 100mg/dl (5,6mmol/l) + czynniki ryzyka===>czeka do 24 tyg.c. wtedy test obciążenia glukozą

- jesli glikemia na czczo między 100 a 125 mg/dl(5,6 a 6,9mmol/l===>test diagnostyczny 75g

-jeśli >126mg/dl(>=7mmol/l) ====> powtórzyć badanie jeśli się powtórzy rozpoznajemy GDM/PGDM

19

TEST PRZESIEWOWY OPÓŹNIA WYKRYCIE CUKRZYCY. nieprawdidłowa glikemia na czczo szara strefa, dlatego uważa sie że powinno odchodzić się od tego

- w zaleceniach od stycznia 2013 moze zostać wyeliminowany sprawdź

20

jak powinien wyglądać test diagnostyczny wg WHO

- na czczo
- poprzedzony 3-dniową dietą, zawierającą co najmniej 150 gwęglowodanów
-75g glukozy rozpuszczonej w 250-300ml wody, wypitej w ciągu 5 min
- oznaczenie glikemii na czczo, po 1h i po 2h.
- wszystko jedno w której godz. test + i tak rozpoznajemy

- uwaga na leki .należy odstawić b-mimetyki i sterydy

21

wpływ cukrzycy na przebieg ciąży

- makrosomia płodu>90 percentyla==>powikłania okołoporodowe( dystocja barkowa)
-kardiomegalia
-powikłania odległe
-porody zabiegowe
-PIH/stan przedrzucawkowy
-porody przedwczesne???

22

powikłania odległę cukrzycy ciążowej

-cukrzyca typu 2
-GDM w kolejnej ciąży(otyłość, cukrzyca)

coroczne testy obciążenia glukozą 75g
w ciągu 10 lat pewna częśc tych kobiet rozwinie cukrzycę

pierwsze 8 tyg po porodzie???

23

www.cukrzyca.info.pl/lekarz/standardy/article

wejdź

24

cukrzyca przedciążowa PGDM klasyfikacja White'a

B
C
D
F nefropatia cukrzycowa
R retinopatia proliferacyjna
H choroba niedokrwienna serca( kardiomiopatia)

25

wpływ ciąży na przebieg cukrzycy

- rośnie zapotrzebowanie na insulinę
- nie spowoduje pogorszenia powikłań jeśli matka dobrze
pogorszy jeśli ???

26

na początku ciąży może spadać zapotrzbowanie na insulinę w cukrzycy PGDM bo

kobieta wymiotuje, mniej je

27

retinopatia

raz w trymestrze konsultacja okulisty

28

nefropatia, jeśli wysokie białko w moczu i wysoka kreatynina jest to p/wskazanie do

zajścia w ciążę

29

wpływ cukrzycy na przebieg ciąży

liczba i nasilenie powikłań jest proporcjonalna do stopnia kontroli metabolicznej cukrzycy

hipoglikemia---ketonemia
hiperglikemia---teratogenne działanie, hiperinsulinemia płodu

30

powikłania u dzieci

-IUGR
-zgony okołoporodowe
-wady
-

31

cukrzyca powikłana nefropatią i NT

IUGR u płodu

32

makrosomia

- organomegalia
-,,obraz z.Cushinga''
- wzrost masy mięśniowej
- wzrost tk.tłuszcz.
- zaburzenia proporcji tk miękkich i kości

33

PGDM wady wrodzone, fetopatie cukrzycowe

3x większe ryzyko wad letalnych

34

pacjentka z cukrzycą powinna odpowiednio przygotować sie do ciąży

wyrównać glikemię

35

GDM czy jest ryzyko wad wrodzonych

- nie ma takiego ryzyka, ew. kardiomegalia
-odsetek wad wrodz taki sam jak w populacji

36

wady wrodzone czynnikiem teratogennym jest..

hiperglikemia

37

zespół regresji kaudalnej

patognomoniczna dla cukrzycy

38

zgony przedporodowe

ostatnie 4-6 tyg. ciąży==>bo przewlekła hipoksja, mniej odporne na niedotlenienie

dużo szybciej decyduje się na cięcie u pacjentki z cukrzycą

39

zgony okołoporodowe, poporodowe też

większe ryzko w cukrzycy

40

inne powikłania

- hipoglikemia
-hipokalcemia
-hipomagnezemia
-hiperbilirubinemia
-policytemia
- zaburzenia oddychania===>bo większy odsetek poroów przedwczesnych
-zakażenia
-powikłania odległe

41

monitorowanie stanu płodu

- usg częściej
-ECHO serca płodu
- KTG 1 raz w tyg. 28-32 tyg( czyli wcześniej )

42

wybór terminu porodu

- nie ma jednolitego schematu
-od dziewczyn z kolokwium:
R,F-35t.c.
D 36 t.c.
B,C 37 t.c.

43

wskazania do cc

- typowo położnicze
-makrosomia płodu>4200g
jeśli obwód brzuszka większy o 4 cm od obwodu główki(AC/HC>=4)
-położenie miednicowe
-nieskuteczna indukcja porodu
- inne:okulistyczne, ortopedyczne( nieprawidłowe kostnienie chrząstek u kobiet, które zachrowały w dzieciństwie, internistyczne

44

planowanie ciąży w PGDM

- ocena dna oka, ew. laseroterapia przed ciążą
-mikroalbuminuria/ cukrzyca>10lat==>klirens kreatyniny + dzm na białko

-chns==>EKG,ECHO==>duże ryzyko dla matki
- NT- modyfikacja leczenia przed ciążą

45

cukrzyca jest wzglednym p/wskazaniem do stosowania hormonalnej antykoncepcji

- warto sprawdzić lipidogram przed zastosowanie
-wkladka wewnątrzmaciczna częściej zakażenia dróg rodnych
-chemiczne środki bezpieczne ale mniej skuteczne

Decks in medicine Class (107):