różnicowanie niskorosłości Flashcards Preview

medicine > różnicowanie niskorosłości > Flashcards

Flashcards in różnicowanie niskorosłości Deck (8)
1

przyczyny niskorosłości daign. różnicowa

-przyczyny rodzinne(tzn.niscy rodzice)

-wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania i skrajne wcześniactwo( 1/3 z nich w przyszłości niska)

- konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i pokwitania
-przyczyny endokrynologiczne( niedobór hormonu wzrostu, niedoczynność tarczycy, nadmiar kortykosteroidów)
-choroby przewlekłe( mukowiscydoza, celiakia, PNN, ch.leśniowskiego-crohna)
-niedożywienie
-zespoły genetyczne, np.Turnera
- nieproporcjonalnie niski wzrost achondroplazja i inne dysplazje kostne
- deprywacja psychospołeczna
-

2

konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i pokwitania

( występuje rodzinnie, zazwyczaj u rodzica tej samej płci, to nie jest patologia, wzrost docelowy zostaje osiągnięty

to opóźnienie może być też spowodowane przez niewłaściwą dietę i nadmierny trening fiz

wiek kostny wykazuje umiarkowane opóźnienie

3

co charakteryzuje endokrynologiczne przyczyny zab wzrastania?

skojarzone z występowaniem względnej nadwagi tzn. że masa ciała znajduje się na pozionie wyższego centyla niż wzrost

4

niedobór hormonu wzrostu

- wrodzone wady linii pośrodkowej twary
lub
-następstwo czaszkogardlaka(guza okolicy przysadki
- guz podwzgórza lub uszkodzenie w następstwie urazu, zap.opon albo naświetlania czaszki promieniami joniz

wiek kostny jest znacznie opóźniony

5

skąd nadmiar GKS w dzieciństwie?

najczęściej jatrogenna przyczyna

6

niedoczynność tarczycy

znacznie opóźniony wiek kostny

7

co jest charakterystyczne dla rzycyny związanej z odżywianiem ii chorobami przewlekłymi?

dzieci są na ogół niskie i wykazują niedowagę

tzn. ich masa znajduje się na tym samym lub niższym poziomie centylowym w stosunku do wzrostu

8

zaproponuj badania w diagnostyce niskorosłości

- zdjęcie rtg nadgarstka i dłoni w celu określenia wieku kostnego(znacznie opóźniony w niedoborze h.tarczycy i h.wzrostu )
- morfologia krwi ( niedokrwistość w ch.Leśniowskiego ii celiakii)
- kreatynina, mocznik ( PNN)
- TSH (wysokie w niedoczynności tarczycy)
- testy stymulacji wydzielania h.wzrostu z użyciem insuliny
- p/ciała w kierunku celiakii
- CRP( ch.L-C)
-kariotyp(np.zespół Turnera)
- MR głowy(czaszkogardlak lub jakiś inny guz)

Decks in medicine Class (107):