szew okrężny szyjkowy mp Flashcards Preview

medicine > szew okrężny szyjkowy mp > Flashcards

Flashcards in szew okrężny szyjkowy mp Deck (5)
1

u których ciężarnych nie stosować?

Stwierdzono, że szew okrężny jest nieskuteczny u kobiet z nieprawidłową budową macicy oraz u kobiet, które przebyły konizację szyjki macicy (stożkowe wycięcie szyjki macicy lub inne zabiegi na szyjce, najczęściej wykonywane z powodu stanów przednowotworowych lub nowotworowych tego narządu). Nie należy stosować szwu okrężnego w przypadku ciąży wielopłodowej, gdyż powoduje on zwiększenie częstości porodów przedwczesnych.
Natomiast u kobiet bez przebytego porodu przedwczesnego przypadkowe stwierdzenie skrócenia szyjki <25 mm nie jest wskazaniem do zastosowania szwu okrężnego.

2

wskazania

Zastosowanie szwu okrężnego można rozważyć u kobiet, które przebyły co najmniej trzy porody przedwczesne lub utraty ciąży w II trymestrze (wskazanie z wywiadu). Interwencja ta może być uzasadniona również u kobiet z przebytym porodem przedwczesnym, u których przed 24. tygodniem ciąży w badaniu ultrasonograficznym stwierdza się skrócenie szyjki macicy <25 mm.

3

jakie korzyści

Natomiast u kobiet bez przebytego porodu przedwczesnego przypadkowe stwierdzenie skrócenia szyjki <25 mm nie jest wskazaniem do zastosowania szwu okrężnego.
W niektórych badaniach wykazano, że przyczynia się również do zmniejszenia zbiorczego wskaźnika perinatalnej śmiertelności i chorobowości.

4

jakie jest ryzyko

Założenie szwu okrężnego zwiększa ponad 2-krotnie ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń u matki, w tym upławów, krwawień oraz stanów gorączkowych, nie przyczynia się natomiast do zwiększenia częstości występowania porodu przedwczesnego i przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego ani częstości wykonywania cięć cesarskich.

5

p/wskazania

aktywna faza porodu przedwczesnego, kliniczne objawy zapalenia błon płodowych, stałe krwawienie z dróg rodnych, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, wady letalne i zgon wewnątrzmaciczny płodu.

Decks in medicine Class (107):