Łożysko przodujące Flashcards Preview

medicine > Łożysko przodujące > Flashcards

Flashcards in Łożysko przodujące Deck (16)
1

co to jest?

-łożysko zagnieżdżone w obrębie dolnego odcinka lub w jego okolicy, znajdujące się ponad ujściem wewn. szyjki macicy

2

u kogo częściej?

- u wieloródek
-u kobiet po skrobaniach jamy macicy
- u kobiet w ciąży wielopłodowej i ciąży powiklanej wadami rozwojowymi płodu

3

rodzaje, klasyfikacja

klasyfikacja na podstawie topografii łożyska w odniesieniu do ujścia wewn. szyjki macicy
( nasilenie krwawienia też koreluje se stopniem przodowania)

-łożysko przodujące całkowicie
- częściowo
- brzeżnie
- bocznie

4

łożysko przodujące całkowicie (placenta praevia totalis)

łożysko całkowicie pokrywa ujście wen. szyjki macicy.
-powikłania w tym typie lokalizacji najgroźniejsze
-jeśli łożysko zagnieżdżone koncentrycznie ponad ujściem=łożysko centralnie przodujące

5

lożysko przodujące częściowo(placenta praevia partialis)

łożysko pokrywa część ujścia wewnętrznego szyjki macicy, a do pozostałej części przylegają bł. pł.łożyska

6

łożysko przodujące brzeżnie

najniżej położona część łożyska( jego brzeg) dochodzi do ujścia wewn. szyjki

7

łożysko przodujące bocznie

łożysko usadowione w obrębie dolnego odcinka, lecz jego najniżej położona część znajduje się w pewnej odległości od ujścia wewnętrznego szyjki

8

Rozpoznanie

USG

może kiedyś rezonans?

9

dominujący objaw

nagłe krwawienie, którego pierwszy epizod występuje najczęściej ok.34 tyg. ciąży

objaw ten może pojawić sie także przed 30. i po 36. tyg, a także na początku porodu

10

krwawienie anonsujące

pierwsze krwawienie, zazwyczaj niebolesne( towarzyszą mu rytmiczne skurcze) i mało obfite, pojawia się nieoczekiwanie np.podczas snu

kolejne epizody krwawień pojawiają się coraz częśćie, a krwawienia są coraz bardziej obfite i powodują dużą utratę krwi. Duże krwotoki wystęuą w III trym i podczas porodu

11

Bad wewnętrzne

-bezwzględnie p/wskazane
- może je jedynie wykonać doświadczony położnik na sali operacyjnej w pełnej gotowości po zapewnieniu zapasu krwi

12

w przypadku krwotoku

- ocena wielkości utraty krwi (morfologia)
- wyrównanie utraconej objętości krwi odpowiednią ilością płynów i lub krwi
-stałe monitorowanie czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy
-pamiętaj o możliwości krwotoku u płodu--niedokrwistość(uszkodzeniu ulegają kosmki wtedy transfuzja u matki nie rokuje poprawy stanu płodu)
-postępowaniem z wyboru jest wykon cc, jeżeli oceniono, że płód jest zdolny do życia pozamacicznego

13

postępowanie zachowawcze

wybiera sie ( jeśli to mozliwe) gdy płód jest niedojrzaly i niezdolny do życia pozamacicznego
- krwawienia ulegają samoograniczeniu
- tokoliza przy nadmiernej kurczliwości macicy
- ni narażanie ciężarnej na uraz ( nie wolno wykon bad wewn.)
- zalecenie spokoju i leżenia

14

gdy płód jest dojrzały wtedy niezależnie od stopnia przodowania łożyska zaleca się

cc

również zagrożenie zdrowia lub życia matkii, pomimo braku wymagnej dojrzałości płodu stanowi wskazanie do wykonania ciecia c

15

powikłania

-łożysko wrośnięte
- naczynia przodujące
- wady rozwojowe płodu
- immunizacja matki
- ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu
-

16

rokowanie

- dla matki dobre( przy zachowaniu reguł postępowania diagn- leczniczego)
- wskaźnik umieralności okołoporodowej płodu 10x większy w porównaniu z ciążami z prawidłowym usadowieniem lożyska

Decks in medicine Class (107):