usg w położnictwie Flashcards Preview

medicine > usg w położnictwie > Flashcards

Flashcards in usg w położnictwie Deck (18)
1

W I trymestrze

- potwierdzenie ciąży wewnątrzmacicznej
- ocena FHR
- wczesne ECHO serca
- określenie liczby zarodków, pęcherzyków ciążowych
- określenie wieku ciążowego
-monitorowanie zabiiegów wewnątrzmacicznych, np. biopsja kosmówki
- ocena prawidłowego rozwoju ciąży
- ocena przydatków, guzów, mięśniaków

2

przypadki, w których macica jest większa niż powinna być

- makrosomia płodu
- ciąża mnoga
- wielowodzie
- wady anatomiczne macicy np macica dwurożna
- zaśniad
- guzy macicy, mięśniaki , guzy przydatków
-ciąża starsza

3

kiedy macica mniejsza niż powinna

- poronienie zatrzymane
- puste jajo płodowe
- obumarcie płodu
- IUGR
- małowodzie
- ciąża młodsza

4

ocena prawidłowości rozwoju ciąży

- diagnostyka dużych wad płodu
- typowe powikłania I trymestru
- diagnostyka aneuloidii

5

wady rozowjowe płodu jako wskazania do cięcia cesarskiego

- zroślaki
-duże omphalocele
-duże wodogłowie
-duża lub pęknięta przepuklina kręgosłupa
- duży potworniak krzyżowo-ogonowy

6

wady strukturalne płodu będące wskazaniem do terminacji ciaży

- wady strukturalne przy trisomii 13, 18
- bezmózgowie, encephalocele
- porencephalia, hydranencephalia
- obustronna agenezja nerek
- obustronna dysplazja nerek(,,duże białe nerki'')
- nowotwory płodu
-śmiertelna dysplazja kostna

7

wady płodu jako EWENTUALNE wskazanie do terminacji ciąży

-zespół Downa ( w 30% nie można zobaczyć)
- rozszczep kręgosłupa
- potworniak krzyżowo-ogonowy
- wodogłowie
- hypoplazja lewej komory serca
-obrzęk uogólniony??
- dysplazje kostne??

8

diagnostyka aneuploidii (11-13 +6 tyg?? i CRL 45-84 mm

NT- przezierność karku
FHR- TACHYKARDIA w trisomii 13, z. Turnera
BRADYKARDIA w trisomii 18, triploidii

nieznaczny wzrost FHR w trisomii 21

-kość nosowa ( NB- brak kości nosowej) tris21- 60%, tris18- 50%, tris13- 40%, 1-3%ZDROWE!!!

- kąt twarzowy (tris 21- 45% powyżej 95%)

- DV -fala wsteczna ( wada serca, obumarcie)

- TR- niedomykalność zastawki trójdzielnej u ok 1% zdrowych płodów, tris 21- 55%, tris18-30%

- IT (przezierność wewnątrzczaszkowa)
objaw cytryny i banana( objaw malformacji Arnold-Chariego)

9

na co zwrócić uwagę w bad. USG II trymestru ciąży

-płaszczyzna przezkomorowa i przezmóżdżkowa
-ciało modzelowate

10

Hipotrofia płodu w II trymestrze jeśli AC< 5 percentyla----przyczyny

- ciąża młodsza
- konstytucyjnie mniejsze dzieci
- IUGR
- wady chromosomalne i inne
- triploidia
- trisomia18
- delecja krótkiego ramienia chromosomu 4tego

11

objętość płynu owodniowego

suma przestrzeni płynowych w 4 ćwiartkach

12

w którym miesiącu najwięcej płynu owodniowego i ile?

w 36 ok 1000ml

13

małowodzie

jeśli AFI<1 cm

etio:peknięcie błon płodowych np.

14

wielowodzie ( polyhydramnion) w II trym

AFI>20, JEŚLI >26 w.ostre
DVP 8/12/16 cm

15

Badanie USG szyjki macicy w II trymestrze ciąży

- badanie T-V
- <25mm dł. w 16-24 tyg.ciąży
-najczulszy wskaźnik zagrażqającego porodu przedwczesnego

- ok.5 mm grubości- śluz +ściana pochwy

16

ultrasonograficzne cechy aneuploidii w trisomii 21

-,,duże wady'': wady serca, niedrożność XII, wodogłowie, obrzęk płodu, wodniak karku

-,,miękkie'' markery: hiperechogeniczne jelito, kość nosowa, gruby fałd karkowy, poszerzone miedniczki nerkowe, pyelektazje, krótkie kości długie,

17

badanie dopplerowskie

- zylne przepływy sygnalizują nam wcześniej niż tętnicze o tym, że coś est źle

- wsteczna fala A - zagrożenie dla płodu
- centralizacja krążenia jest systemem obronnym

18

polip endometrium

zawsze wskazanie do zabiegu
- można go zobaczyć do 10-11 dnia cyklu, potem nie, bo rozrośnięta śluzówka może go przysłonić

Decks in medicine Class (107):