przedwczesne oddzielanie się łożyska Flashcards Preview

medicine > przedwczesne oddzielanie się łożyska > Flashcards

Flashcards in przedwczesne oddzielanie się łożyska Deck (19)
1

definicja

częściowe lub całkowite oddzielenie się od ściany macicy prawidłowo usadowionego łożyska z wytworzeniem krwiaka pozałożyskowego

okreslenie to stosuje się, gdy wiek ciążowy przekracza 20 tyg. (okres w którym kształtuje się łożysko)

2

jakie jest ryzyko nawrotu w kolejnych ciążach

30 krotnie większe niż w całej populacji ciężarnych

3

etipatogeneza

- zmiany w naczyniach endometrium i myometrium miejsca łożyskowego, w płycie podstawnej łożyska
- zmiany hemdynamiczne w krążeniu maciczno-łożyskowym

4

najczęstsze przyczyny

- palenie tytoniu
- zażywanie kokainy
- NT
- krótka pępowina oraz nieprawidłowości budowy macicy
- urazy komunikacyjne
- niedobór kwasu foliowego
- wiek ciężarnej ( starsze częściej)

5

głowne objawy nasuwające podejrzenie przedwczesnego odklejenia łożyska

- bolesność i napięcie macicy oraz bóle brzucha

-pocżatkowo bóle mogą być przemijające, tępe, z uczuciem drętwienia

- w cieżkich przypadkach dominuje silny ból podbrzusza i okolicy krzyżowej z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami

-ttwrda macica może uniemożliwić bad płodu

6

jesli krwawienie pojawia się w II trymestrze ciąży zawsze uwzględnij

możliwość przedwczesnego oddzielenia łożyska ( ocena we wzierniku szyjki i pochwy pozwala uwidocznić wypływ krwi z kanału szyjki.

7

czy zawsze krwiak pozałożyskowy objawia się krwawieniem zewnętrznym?

nie, tylko w 70-80%

krew może przenikać do płynu owodniowego

8

brak zauważalnego krwawienia w przedwczesnym o ł

niepomyślnym objawem

9

stan płodu i zagrożenie jego obumarciem zależne od

wielkości powierzchni, na której doszło do oddzielenia

10

różnicowanie obejmuje

wszystkie możliwe przyczyny krwawienia w III trym z macicy i narządów płciowych

silny bol brzucha przy brak krwawienia zewn różnicuj z ostrym zap. wyrostka, odmiedniczkowym zapaleniem nerek, zap. trzustkizap.otrzewnej, uszkodzeniem naczynia

11

jakie badanie umożliwia postawienie ropoznania?

usg

12

dziecko skrwawia się do krwiaka i przyczyną zgonu płodu jest

wykrwawienie, a nie niedotlenienie

13

jeżeli na skutek oddzielenia łożyska dojdzie do obumarcia płodu wewnątrzmacicznie, to konieczne jest

- cięcie cesarskie( jedyne wg pani N wskazanie do cc na martwym płdzie)
- w ksiażce napisane jest że podejmuje się próbę wzniecenia porodu a jeśli nie pójdzie, to wtedy cc

14

leczenie

warunki szpitalne intensywny nadzór
usg , ktg, monitorowanie podst.arametrów, profilaktyka wstrząsu hipowolemicznego oraz badanie położnicze

15

wskazaniem do natychmiastowego zakończenia porodu jest

stan zagrożenia zdolnego do życia płodu

16

jeśli ciężka postać oddzielania się łożyska, gdy poważne zagrożenie dla matki i płodu

wtedy cięcie

17

kiedy stosowanie tokolityków uzasadnione

- we wczesnej fazie przedwczesnego oddzielania się łożyska
-i gdy płód niezdolny jest do życia( wczesny okres ciąży)

18

powikłania

- wstrząs hipowolemiczny
- zaburzenia krzepnięcia DIC
- zator płynem owodniowym
- martwica niedokrwienna odległych narządów( nerki, wątroba, nadnercza, przysadka)
-udar maciczno-łożyskowy

19

rokowanie

zarówno dla płodu i matki barzo poważne

duża umieralność okołoporodowa

Decks in medicine Class (107):