skrypt propedeutyka od str.42 Flashcards Preview

medicine > skrypt propedeutyka od str.42 > Flashcards

Flashcards in skrypt propedeutyka od str.42 Deck (36)
1

kiedy wykształca się funkcja ssania dojrzałego?

w 33-34 tyg życia płodowego, zwykle przy masie ciała 1700g.

u dzieci urodzonych wcześniej ryzyko zachłyśnięcia, dlatego karmimy przez zgłębnik dożołądkowy do czasu wykształcenia tego odruchu

2

kiedy możliwe wprowadzenie pokarmów papkowatych( próba karmienia łyżeczką)?

-4-6 miesiesiac, wcześniej wprowadzanie pokarmu o stałej konsystencji powoduje u noworodka odruch usuwania ciała obcego z j.ustnej(bo niesprawna faza przełykowa odruchu połykania)

3

kiedy wykształca się odruch gryzienia?

w 7-9 miesiącu życia, ale trudnosci w połykaniu stałych pokarmów mogą być obecne do 1 r.ż.

4

stęż. kwasu solnego po urodzeniu jest wysokie pH2,2 pomiędzy 3 a 6 h życia

uwaga na wrzód stresowy

5

u których niemowląt (karmionych piersią czy sztucznie )czas pasażu jest dłuższy?

u karmionych piersią dłuższy >10 h

6

Fizjologiczny niedobór S-IgA w przewodzie pokarmowym

do ok.8 tyg. życia
przyczyną zwiększonej podatności na zakażenia jelitowe

7

dlaczego występuje ulewanie(bierne zarzucanie treści pokarmowej do przełyku)?

- obniżone napięcie dolnego zwieracza przełyku
- krotki odcinek śródbrzuszny przełyku(1cm u noworodka, 2 cm u dziecka 6miesięcznego)

8

jakiego koloru pierwszy stolec=smółka

ciemny, lepki

9

do kiedy stolce przejściowe?

do końca pierwszego tygodnia o zabarwieniu zielonobrązowym

10

z czego wynika skłonność do hipoglikemii u noworodka?

z obniżonej rezerwy glikogenowej

11

odrębności kliniczne przew.pok wcześniaka

-nasilony refluks
-zaleganie w żołądku
-leniwa perystaltyka

12

czy wątroba wyczuwalna u niemowlęcia?

tak, do 2 cm pod łukiem u zdrowych

13

do kiedy ustępuje refluks u niemowlęcia?

stopniowo do 9 miesiąca

14

refluks ż-p mieści się w granicach normy, jeśli

-stan ogólny-rozwój- przyrost masy ciala
prawidłowe

15

ile razy wypróżnia się niemowlę

norma:
-może oddawać stolec o prawidłowej konsystencji po każdym karmieniu lub
-co 2 dni

16

przesączanie kłebuszkowe u noworodka

20-66ml/min/m2
stanowi30-50% wartości prawidłowych u dorosłych
-wynik małego przepływu krwi przez nerki i stosunkowo małej liczby nefronów
-w 2 r.ż osiąga wartości jak u dorosłych

17

zagęszCZanie moczu u noworodków

zdolność niska.
prawidłowe wartości ok6 miesiącażycia
-bo mniejse wytwarzanie ADH i mniejsza wrażliwość cewek na ten hormon
-ciężar właśc. moczu u noworodka 1002-1006, a u niemowlęcia 1005-1010
-osmolalność w 1 kwartale ok.500mOsm/kgH2O

18

szybki rozwój zaburzeń wodno-elektrolitowych ze skłonnością do hiperelektrolitemii u najmłodszych niemowląt wynika ze

- zmniejszonej zdolności zagęszczania moczu
i wydalania sodu
- dlatego mleko krowie nie powinno być podawane niemowletom( 3 razy wiecej elektrolitów)zwiększa osmolalność osocza i obciążenie osmotyczne nerek

19

u niemowląt przy nawadnianiu nie wolno stosować

WYłącznie wlewów 0,9%NaCl, lecz zawsze w rozcieńczeniu z glukozą

20

klirens mocznika i kreatyniny zbliżony do stwierdzanych u dorosłych w ...r.ż

2r.ż. wcześniej zmniejszony

21

zdolność nerek do regulacji równowagi kwasowo-zasadowej u najmłodszych niemowlat

zmniejszona, z powodu niedostatecznej produkcji amoniaku.
skłonność do kwasicy metabolicznej

22

bezmocz fizjologiczny

u niektórych noworodków w pierwszych 48h życia

23

częstość mikcji w pierwszych dniach

<6

24

częstość mikcji w pierwszym półroczu

15-25/dobę

25

częstość mikcji w 2-3 r.ż

10/dobę

26

wiek szkolny częstość mikcji

ok.6/dobę

27

jaki mocz bezpośrednio po urodzeniu

-odczyn kwaśny
-ciemniejszy
-mętny z powodu zawartości śluzu
-moczany(różowe pieluszki)
-śladowe ilości białka i erytrocytów

28

kiedy mocz noworodka przybiiera barwe słomkową?

ok.7 dnia życia, zmniejsza się też kwaśność pH 5,5-7, ustępuje cukromocz, białkomocz, erytrocyturia, zmniejsza sie ilość moczanów

29

opanowanie umiejętności świadomego oddawania moczu wykształca się po...r.ż

2 r.ż, najpóźniej do 4

30

Immunoglobuliny IgG u płodu i noworodka są pochodzenia wyłącznie

matczynego, ich transport szczególnie aktywny pod koniec ciąży

31

Kiedy zanikają matczyne IgG

ok.9 miesiąca życia

32

kiedy zaczyna się produkcja własnych IgG

po porodzie

33

jakie immunoglobuliny posiada noworodek w pierwszych dniach

- niewielk ilości własnych IgM
- matczyne IgG
-S-IgA przekazane głównie z pokarmem matki

34

kiedy występuje,, fizjologiczna hipoimmunoglobulinemia''

ok.3-4 miesiąca życia
spowodowana dość znacznym spadkiem matczynych IgG i niewystarczającą produkcją wlasnych p/ciał

wtedy zwiekszona podatność na zakażenia

35

12 miesiąc życia

IgG 80%
IgM 75-100%
IgA 20%
wartości stwierdzanej u dorosłych
Ig E bardzo niewiele

36

wartości IgA odpowiadające dorosłym dziecko osiąga w

7-8 r.ż

Decks in medicine Class (107):