TOKOLIZA Flashcards Preview

medicine > TOKOLIZA > Flashcards

Flashcards in TOKOLIZA Deck (10)
1

leki tokolityczne

-B-mimetyki (fenoterol, salbutamol, terbutalina, rytodryna)
-antagoniści Ca( siarczan magnezu, werapamil, nifedipina)
- antagonista oksytocyny( atosiban)
- inhibitory syntezy prostaglandyn(ASA, indometacyna, naproksen)
- donory tlenku azotu( nitrogliceryna)

2

kiedy stosować?

w zagrażającym porodzie przedwczesnym

3

czy stosowane w poronieniu zagrażającym

nigdy
stosuje się tylko spazmolityki
<24 t.c. nie ma receptorów dla B-mimetyków

4

sposób podania b-mimetyki i ca blokery

i.v. lub p.o.

5

isoptin Ca bloker

p/działa tachykardii

6

Fenoterol

jeśli tachykardia, obrzęk płuc, nietolerancja--- odłączamy

7

p/wskazania do tokolizy ze względu na matkę

-wady serca u matki
-nadcz.tarczycy
-cukrzyca( bardzo niewyrównana)
- NT
- choroby matki z gorączką

8

p/wskazania ze względu na płód

-śmierć płodu
-zakażenie wewnątrzmaciczne
-wady rozwojowe płodu( nie wiadomo, co autor miał na myśli, bo przecież chcemy, żeby dziecko było większe??)
- obajwy zagrożenia płodu( deceleracje, odlączamy tokolizę i lecimy na cięcie)
-

9

p/wskazania do tokolizy ze wzgledu na łożysko i inne

-przedwczesne oddzielenie lożyska
-krwawienie o niejasnej etio, może się okazać, że to właśnie przedwczesne odklejanie
-jaskra
-rozwarcie >5cm , poród szybko postępujący--- >gdybyśmy podali tokolityki moglibyśmy spowodować atonię macicy

10

Objawy niepożądane tokolizy

-tachykardia ciężarnej HR>120/min , płodu FHR >180/min
-wzrost glukozy
-spadek potasu
- ucisk w klp, kołatanie, niemiarowa czynność serca

Decks in medicine Class (107):