haczyki test Flashcards Preview

medicine > haczyki test > Flashcards

Flashcards in haczyki test Deck (11)
1

najczęstszy nowotwór

OBL

2

W OBL poziom leukocytów

podwyzszony norma obnizony

3

co wystepuje zawsze w OBL

małopłytkowość
niedokrwistość

4

chemioprewencja

dzieciak po kontakci z gruźlikiem wykonać RTG iTBC
jeżeli ujemne TBC to INH 3 miesiące

5

chemioprofilaktyka

INH 6 miesięcy
gdy dodatni TBC u dzieciora nie prezentującego klinicznych obj ani w badaniach czyli podejrzewamy zakażenie latentne

6

osoba prątkująca ile procent dzieci po kontakcie zaraża

70 proc

7

opv

żywa

8

lekiem drugiego rzutu w anginie

CEFPROZIL cefalosporyna 2 gen
CEFADROKSYL jest pierwszego rzutu

9

reguła 3

kolka
przez 3 h
3 razy w tyg przez 3 tyg

10

gorączka

powyżej 38,0 w odbytnicy i 37,2 w dole pachowym

11

bieguny

Biegunka osmotyczna - Biegunka sekrecyjna; Objętość stolca: zwiększona - bardzo duża, Głodzenie: bez biegunki - bez wpływu, Osmolalność stolca: prawidłowa/zwiększona - norma, Pułapka jonowa: >> 100 mOsm/kg - < 100 mOsm/kg W biegunce osmotycznej dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej, wzrostu ciśnienia osmotycznego w świetle jelita oraz biernego przenikania wody do światła jelita. W biegunce sekrecyjnej nie dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej, dochodzi zaś do aktywnej sekrecji wody i elektrolitów do światła jelita.

Decks in medicine Class (107):