ogólne zagadnienia z książki loteria Flashcards Preview

medicine > ogólne zagadnienia z książki loteria > Flashcards

Flashcards in ogólne zagadnienia z książki loteria Deck (11)
1

prawidłowe ciśnienie krwi to

skurczowe i rozkurczowe poniżej 75 percentyla dla płci i wieku

2

WYSOKIE PRAWIDŁOWE ciśnienie

miedzy 90 a 95 percentylem

3

nadciśnienie

pow 95 percentyla

4

wysokie prawidłowe u 1 latka

około 100 / 55 mm Hg

5

od kiedy mierzy się wysokość

od 18 miesiąca życia, wcześniej długość bo nie może stać

6

kiedy obwód klatki zrównuje się z obwodem głowy

4- 6 miesiąc

7

wąska norma na siatce centylowej

25 a 75 centyl

8

szeroka norma

10 - 90 centyl

9

jak długo stosujemy siatki centylowe

pierwsze 3 lata życia

10

odruch chwytny zanika

po 5 miesiącu

11

najczestsza wada wrodzona

VSD 20 30 %

Decks in medicine Class (107):