Probiotyki Flashcards Preview

medicine > Probiotyki > Flashcards

Flashcards in Probiotyki Deck (10)
1

które skuteczne w leczeniu uzupełniającym standardowe postępowanie w biegunce
(skracają czas trwania biegunki średnio o 1 dzień)?

Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG
efekt jest szczepozależny
ich skuteczność wykazano w metaanalizie badań z randomizacją

2

co to jest probiotyk

jest to preparat zawierający ściśle określone drobnoustroje, które wpływają na mikroflorę danego obszaru organizmu i dzięki temu wywierają korzystny efekt zdrowotny

3

czy ważna jest znajomość szczepu probiotycznego?

tak, aby racjonalnie stosować, trzeba znać działanie konkretnego szczepu a nie tylko rodzaju czy gatunku

każdy ze szczepów wymaga oddzielnych badań

4

drobnoustroje probiotyczne

należą do nich przede wszystkim te, które produkują kwas mlekowy z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium

5

jakie właściwości powinien mieć probiotyk?

- poch ludzkie
- oporność na kw. solny i kw. żółciowe
- bezpieczne
- zdolność adhezji do komórek nablonka jelita
-kolonizacja p.pok.
- produkcja substancji przeciwdrobnoustrojowych
- dobre właściwości wzrostowe
-korzystne oddziaływanie na zdrowie

6

ile CFU jednostek tworzących kolonie powinno znajdować się w jogurtach

10 do 7 w 1ml lub 1 gr

7

stosowanie probiotyków(wymień sytuacje kiedy)

-leczenie ostrej biegunki infekcyjnej
-zapobieganie biegunce poantybiotykowej(L.GG, S.boulardii, B.lactis Bb12
-nietolerancja laktozy(Str.thermophilus, L.acidophilus, uwalniają laktazę)
- zapobieganie NEC(zmniejszająryzyko , ale nierozstrzygniętą kwestią jest bezpieczeństwo stosowania u wcześniaków
- zwiększają szansę na eradykację H.pylori
-colitis ulcerosa (niepatogenny szczep E.coli Nissle 1917 skuteczny w podtrzymywaniu remisji w takim samym st jak mesalazyna

8

czy słuszne jest obawianie się stosowania probiotyków

produkty fermentowane zawierające szczepy z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium są stosowane w żywieniu od stuleci

9

u kogo istnieje ryzyko sepsy związanej ze stosowaniem probiotyków?

zab.odporności, nowotwory, ch.oun , żywieni pozajelitowo, z ch. krążenia oraz wcześniaki

10

postępy w gastroenterologii 2011

Komitet ds. Żywienia ESPGHAN i Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP)
uważają, że mleka modyfikowane zawierające probiotyki i/lub prebiotyki są
bezpieczne, ale nie ma danych uzasadniających ich rutynowe stosowanie.
• Stosowanie Lactobacillus GG (LGG) zmniejsza ryzyko biegunki szpitalnej
oraz zakażenia u dzieci uczęszczających do żłobka lub przedszkola, a także
zwiększa szansę na ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości u dzieci z zespołem jelita drażliwego.
• W zapobieganiu martwiczemu zapaleniu jelit (NEC) preferowane są kombinacje zawierające Lactobacillus i co najmniej jeden szczep Bifidobacterium.
Dzienna, jednorazowa dawka powinna wynosić 3 razy 10
9
jednostek tworzących kolonie (CFU), a suplementację należy rozpoczynać, kiedy możliwe
jest żywienie enteralne

Decks in medicine Class (107):