metody intensywnego monitoringu Flashcards Preview

medicine > metody intensywnego monitoringu > Flashcards

Flashcards in metody intensywnego monitoringu Deck (14)
1

kiedy w usg widoczne pierwsze ruchy płodu?

- ok. 7 tyg. ciąży

2

słąbe ruchy mogą być artefaktami, ale zawsze wyklucz w tej sytuacji...

niedotlenienie

3

samoocena ruchów płodu

liczenie ruchów płodu 3 x po 1 h
godzinę po posiłku

4

kardiotokografia częstość podstawowa

110-160/min

5

bradykardia ostra zawsze wiąże się z..

niedotlenieniem

6

bradykardia przewlekła

wady serca

7

tachykardia przyczyny

- zakażenia zwłaszcza wewnątrzowodniowe
-niedojrzałość płodu
-leki( B-mimetyki, cholinolityki np.atropina)
-niedotlenienie- zazwyczaj współistnieje z innymi zaburzeniami

8

wczesne deceleracje

- prawie fizjologiczne
- pobudzenie z nerwu błędnego po ucisku główki(kompresja gł)
- objaw Gaussa???

9

późne deceleracje

-niedotlenienie
-po skurczu
-niskie ciśnienie parcjalne O2 kłębki szyjne dają sygnał--zwalniają serce

10

zmienne deceleracje

-konflikt pępowinowy

11

dużo wczesnych deceleracji co robimy?

cięcie

12

t. pępowinowa jast niskooporowa, jeśli rosną opory, to

niewydolność łożyska

13

t. środkowa mózgu wysokooporowa, jeśli spada opór świadczy to o ..

niedotlenieniu(rozszerzają się tętnice mózgu)

14

gazometria pępowinowa

-obiektywna ocena dobrostanu płodu w kontekście prawidłowego utlenowania
-pktt. odcięcia 7,2
-wartości referencyjne dla wieku ciążowegoo

Decks in medicine Class (107):