poród po cięciu cesarskkim Flashcards Preview

medicine > poród po cięciu cesarskkim > Flashcards

Flashcards in poród po cięciu cesarskkim Deck (12)
1

poród siłami natury po cięciu cesarskim jest możliwy jesli

gdy istnieją dogodne warunki ze strony rodzącej i płodu, a zespół prowadzący poród jestn przygotowany do monitorowania i natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego w razie wystąpienia komplikacji

2

czy cukrzyca jest p/wskazaniem

nie

3

czy poród po 40.t.c. jest p/wsk

nie

4

makrosomia płodu

wtedy cięcie

5

ciąża wielopłodowa

nie jest bezwzględnym p/wsk

6

dozwolona jest indukcja oksytocyną,
można też stowować cewnik Foley'a

nie można do indukcji prostaglandyn np. misoprostolu(zwiększaja ryzyko pęknięcia macicy), no chyba, że ciąża obumarła

7

należy ocenić wcześniej bliznę i uzyskać dokumentacji w jaki sposób było wykonane poprzednie cięce itp.itd.

no

8

pacjentka musi podjąć świadomą decyzję

no

9

podczas porodu stan płodu musi być bacznie monitorowany, badac pacjentkę i obserwować na ewentualność pęknięcia macicy

tak

10

w przypadku podejrzenia pęknięcia macicy

konieczna laparotomia

11

u kobiety po przebytym więcej niż jednym cięciu cesarskim

można podejmować próbę PSN

12

Po porodzie drogami rodnymi można przeprowadzić ręczną kontrolę blizny mięśnia macicy po przebytym cięciu cesarskim.

można

Decks in medicine Class (107):