nefro notatki 5 rok Flashcards Preview

medicine > nefro notatki 5 rok > Flashcards

Flashcards in nefro notatki 5 rok Deck (54)
1

objaw guza w jamie brzusznej po porodzie. która wielotorbielowatość?

ARPKD (autosomal recessive

2

po długiej resuscytacji co się może stać z cewkami nerek

ostra martwica cewek nerkowych

3

moczenie dzienne

bardziej niepokojące

4

jakie badanie w poszukiwaniu ektopowej nerki?

scyntygrafia

5

obustronna agenezja nerek płodu

małowodzie
terminacja ciąży, bo
zespół Potter(zniekształcenia twarzy, uszkodzenia płuc)

6

aplazja nerek

w cystoskopii ślepo zakończony moczowód(w agenezji nie ma tego)

7

hipoplazja nerki

dziecko ,,wyrasta '' z nerki jak z butów konieczna dializa

8

dysplazja

-izolowana
lub
-towarzyszy wadom z utrudnionym odpływem

9

czym grozi obustronna dysplazja

NT

10

MCDK

Dysplazja wielotorbielowata

11

ADPKD

przez pierwszy okres życia obraz nerek może być prawidłowy

u dorosłych nerka może ważyć 7 kg

12

ARPKD

-szybko postępuje, już u dzieci dializy
-obraz pieprzu i soli w usg
-gigantyczne nerki rosnące stopniowo
-zmiany torbielowate także w wątrobie(nadciśnienie wrotne i żylaki)

13

jaki nowotwór występuje częściej w ektopicznej nerce podkowiastej?

guz Wilmsa2-8 razy częściej.(kontrola usg)

14

najczęstsza anomalia układu mocz u dzieci

odpływy pęcherzowo-moczowodowe OPM

15

OPM dziecko

32-48%bezobjawowe rodzeństwo
60%matek

16

przyczyny OPM

-wysokie ciśnienie mikcyjne
-wąski napletek u chłopców
-zastawka cewki tylnej(tylko chłopcy)
-sklejenie warg sromowych(pampersy)

17

leczenie OPM

-daje sie profilaktykę p/bakteryją
-leczenie endoskopowe(Deflux)
-chirurgiczne

18

jakie bad. w niepowiklanym zdwojeniu moczowodu

tylko usg

w powikłanym :usg, cystometrografia, sc, tk, cystoskopia, (urografii raczej nie, ew.w wyjątkowych sytuacjach)

19

ureterocele

-proste-torbiel ujścia
-ektopowe

20

przyczyny powstawania moczowodu olbrzymiego

-przeszkodowy
-odpływowy
-idiopatyczny (pierwotny, wtórny,,suszonej śliwki'')

21

typy zastawki cewki tylnej

- I (gniazda jaskółcze, później rozpoznajemy)
-typ II uchyłki, przerost mięśniówki pęcherza (wcześniej rozponawana)

22

u małych dzieci gorączka, poza tym brak innych objawów. o czym pomyślisz?

-ZUM
-trzydniówka

23

wskazania do cystoureterografii mikcyjnej

to trzeba wiedzieć

24

czy furagin zabezpiecza przed urosepsą

nie

25

GFR w pierwszych dniach życia 1-10 doba

40

26

GFR do 1 miesiąca

80

27

GFR do 3r.ż

100

28

GFR 15r.ż.

120

29

wartość kreatyniny u noworodka

taka jak u matki 1,2

30

kreatynina do 3 r.ż.

0,2- 0,3 mg/dl

31

kreatynina 4-7 r.z

0,3-0,5 mg/dl

32

kreatynina >8r.ż

0,6-1mg/dl

33

dlaczego rośnie kreatynina wraz z wiekiem

bo rośnie masa mięśniowa

34

najczęstsze przyczyny ONN

-niedotlenienie
-zespół hemolityczno-mocznicowy 15-20%
-kzn10-15%
-posocznica

35

skąpomocz

u dzieci <1ml/kg/h

36

ONN postać oliguryczna i nieoliguryczna

-oliguryczna50%(obrzęki, wzrost ciśnienia)
-nieoliguryczna 80%noworodki, trudniejsza do rozpoznania, trzeba pomyśleć, hiponatremia, hipokalcemia, hiperkaliemia

37

ONN

-rośnie mocznik, kreatynina
-NT
-kwasica metaboliczna
-hiponatremia
-hipokalcemia
-hiperkaliemia

38

Przyczyny przednerkowej niewydolności nerek

-bezwzględna utrata płynów(krwawienie, odwodnienie, oparzenie)
- ucieczka płynów do przestrzeni 3.(OZT, zapalenie otrzewnej)
-wstrząs (każdy rodzaj)
-posocznica
-zwężenie t. nerkowej
-hipoalbuminemia (głodzenie, choroby wątroby, zespół nerczycowy)

39

jeżeli zbyt długo trwa przednerkowa niewydolność może przejść

w nerkową(z powodu niedotlenienia -ostra martwica cewek)

40

Ostre śródmiąższowe zapalenia nerek często przebiegają w postaci

nieoligurycznej

41

zanerkowe przyczyny ONN

-WADY WRODZONE najczęściej (zastawka cewki tylnej, ureterocele)pęcherz neurogenny
-kamica(kamienie w 2 moczowodach)
-neuroblastoma, nefroblastoma
-grzybnie
-skrzepliny (u dzieci ze skazami krwotocznymi)

42

dlaczego duże obrzęknięte nerki w ONN

-przesącz pierwotny nie wchodzi do światła cewki , przez uszkodzone cewki przechodzi do śródmiąższu

43

jaki kolor skóry w zespole hemolityczno- mocznicowym

żółty, bo hemoliza

44

co nam zróżnicuje ostrą nn od zaostrzenia przewlekłej

usg w przewlekłej małe nerki, w ostrej duże

45

jak długo trwa regeneracja cewek?

co najmniej 6 tyg

46

jak odróżnić przyczynę przed nerkową od nerkowej

potrzebny mocz
ciężar właściwy

47

jaki potas bezwzglednym wskazaniem do dializy?

>7

48

Co w bad. przedmiotowym wskazuje na hiperkaliemie, ale przed stwierdzeniem zaburzeń rytmu?

bradykardia

49

podejrzewasz ostrą nn. jak badasz?

-ciśnienie, tętno (wstrząs, czy anemia)
-osłuchiwanie płuc, serca (czy płyn w worku osierdziowym, jamie opłucnej)
-oglądam skórę(żółta-zespół hem-mocz, wybroczyny-N.meningitidis)
-bad lab
- usg czy ostra czy zaostrzenie przewlekłej
- ciężar właściwy moczu (przednerkowa czy nerkowa)

50

próba uruchamiania diurezy

-uzupełnienie płynow 20ml/kg w ciągu godziny dość szybko
- furosemid 2-3mg/kg
jeżeli odpowiada to podajemy dalej furosemid (dawka dobowa max 10 mg/kg)

51

w ONN pacjent nie może

przybierać na wadze

52

leczenie hiperkaliemie

-zywica jonowwymienna Resonium (Ca lub Na)
-NaHCO3
-glukonian wapnia
-glukoza z insuliną
-salbutamol

53

kiedy wrównujesz kwasicę?jeśli ph

<7,2

54

wylicz ile podasz człowiekowi wodorowęglanów

liczba mmol HCO3- =BE x m.ciała x 0,3

Decks in medicine Class (107):