PORÓD PRZEDWCZESNY- Bręborowicz Flashcards Preview

medicine > PORÓD PRZEDWCZESNY- Bręborowicz > Flashcards

Flashcards in PORÓD PRZEDWCZESNY- Bręborowicz Deck (17)
1

prawidłowy czas trwania ciąży

37-41 tygodni

2

powiklania wcześniactwa

- zespół niewydolności oddechowej
-martwicze zapalenie jelita
-wylewy dokomorowe
-dysplazja oskrzelowo-płucna
-retinopatia wcześniacza
-opóźniony rozwój umysłowy
-leukomalacja
-40x większe ryzyko mózgowego porażenia dziecięcego

3

gdzie powinny być hospitalizowane kobiety zagrożone porodem przedwczesnym?

w ośrodkach najwyższego stopnia referencji

4

definicja

jest to urodzenie dziecka po ukończeniu 22. a przed ukończeniem 37 tyg. ciąży, liczonymi według wieku miesiączkowego

5

czynniki ryzyka porodu przedwczesnego

-wywiad położniczy( przebyty poród przedwczesny, 2 lub więcej poronienia w II trymestrze, ciąża mnoga, pp u matki ciężarnej

-choroby ciężarnej ( cukrzyca, nt, choroby wątroby, zapalenie nerek, infekcje układu moczowego, stany zapalne pochwy i szyjki macicy)

- przyczyny ginekologiczno-położnicze (łożysko przodującce, przedwczesne oddzielenie łożyska, mięśniaki macicy, wady macicy, wielowodzie)

inne( socjoekonomiczne. wiek poniżej 18 lub powyżej 35, ciężka praca, nikotynizm, alkoholizm, niski poziom edukacji)

6

kryteria rozpoznania pp

-wiek ciążowy 23-37 tyg
- skurcze powyżej 4/20min lub powyżej 8/60min
- skurcz trwa dłużej niż 30 sekund
- PROM
-jeśli zachowany worku owodniowym stwierdzenie:
*zgładzenia szyjki co najmniej o 75% i więcej
* rozwarcia szyjki powyżej 2cm

7

różnicowanie pp

-zakażeniem u.moczowego
-gastroenteritis
-zap.wyrostka
-przedwczesnym oddzielaniem łożyska
-mięśniakami macicy

8

podejrzenie porodu przedwczesnego zasady postępowania

- hospitalizacja
-badanie położnicze przez pochwę w celu oceny stopnia zgładzenia szyjki macicy, jej długości, konsystencji, stopnia rozwarcia kanału oraz oceny stosunku części przodującej względem linii międzykolcowej. jeśli podejrzewasz pęknięcie błon plodowych lub łożysko przodujące najpierw wykonaj usg przezpochwowe, a potem bad we wziernikach. odstąp w tej sytuacji od bad palpacyjnego.
-pobierz wymaz z pochwy i szyjki

-zastosuj ścisły reżim łóżkowy(leżenie na lewym boku

-podaj leki uspokajające i spazmolityczne( Hydroksyzyna, Relanium, No-Spa)

-nawodnij pacjentkę 500ml/h płyn Ringera lub 0,9%NaCl

-zarejestruj czynność skurczową macicy. powyżej 26 tyg. wykonaj pełne badanie kardiotokograficzne


- wykonaj usg( ocen wiek ciążowy, masę płodu, ułożenie, lokalizację łożyska, wskaźnik płynu owodniowego oraz wyklucz wady rozwojowe płodu

- badania dodatkowe(badanie ogólne moczu, ew. posiew moczu, morfologię krwi, badanie stęż. potasu i glukozy, ekg-jeśli obciążony kardiologicznie wywiad)

9

strategia terapeutyczna co uwzglednic?

- konsultacja neonatologiczna( ocena szans przeżycia noworodka, możliwości działań resuscytacyjnych, przygotowanie do działań terapeutycznych)
- farmakoterapia płodu obejmyjąca zapobieganie niewydolności oddechowej profilaktykę krwawień wewnątrzczaszkowych

- wybór optymalnego sposobu hamowania czynności skurczowej

-antybiotykoterapię( tylko w udokumentowanych przyp. infekcjipochwy i szyjkialbo uzasadnionego podejrzenia zakażenia wewnątrzmacicznego

- weryfikacja i różnicowanie niewydolności cieśniowo-szyjkowej

10

zasady tokolizy

- stosowana poniżej 36 tyg. ciąży( wyjątek ciąża powikłana cukrzycąlub ciąża o niejasnym wieku ciążowym, gdy można podejrzewać niedojrzałość układu oddechowego płodu

-leczenie tokolitykami stosuje się jedynie w porodzie przedwczesnym. terapia nadmiernej czynności skurczowej bez towarzyszących zmian w obrębie szyjki macicy-nieuzasadniona

-dożylna tokoliza przez pierwsze 48 h potem przejście na doustną. pierwszą dawkę doustną należy podać na 2 h rzed zakończeniem infuzji. utrzymujące sie objawy porodu przedwczesnego są wskazaniem do kontynuowania terapii dr dożylną( ale uwaga na zjawisko tachyfilaksji)

-każda leczona tokolitykami dożylnymi powinna być poddawana codziennej kontroli w zakresie: gospodarki płynami, stęż. potasu i glukozy( b-mimetyki) lub Mg w surowicy( siarczan magnezu), stanu ogólnego

monitorowanie stanu ogólnego( 4-6 razy BP, tętno, odruchy ściegniste i liczba oddechów, 2 x temp, przynajmniej 1x na dobę osłuchiwanie pól płucnych i pomiar masy ciała

- w czasie leczenia tętno matki nie powinno przekraczac 120uderzeń/min.ale pamiętaj, że puls niższy niż 80/min może wskazywać na zbyt niską dawke, złe wchłanianie lub nie stosowanie przez ciężarna

11

kiedy należy natychmiast przerwać tokolizę?

-ból w klp
-skrócenie oddechu
-spadek liczby oddechów poniżej 14/min
-kliniczne objawy obrzęku( dusznosć, krwioplucie)
-zanik odruchów ścięgnistych

12

o czym należy pamiętać jeśli dochodzi do porodu w czasie terapii tokolitycznej lub bezpośrednio po jej zaprzestaniu

o zwiększonym ryzyku krwotoku poporodowego z powodu atonii

13

antidotum na tox skutki działania siarczanu magnezu

- glukonian wapnia i.v.

14

jednoczesne stosowanie B-mimetyków i GKS powoduje wzrost ryzyka wystąpienia obrzęku płuc u ciężarnej lub rodzącej

badaj i rób ekg

15

stymulację dojrzewania płuc płodu stosuje się jeśli

stosuje się tokolizę lub planuje przedwczesne zakończenie ciąży

16

jeśli:PROM przed upływem 34 tyg
wykluczono zakażenie
wybrano zachowawcze postępowanie

- można podać GKS

17

optymalnym sposobem postępowania w terapii stymulującej dojrzewanie u. oddechowego

jednorazowe podanie gks, w wyjątkowych sytuacjach może być powtórzone

Decks in medicine Class (107):