OZUŚ rekomendacje Flashcards Preview

medicine > OZUŚ rekomendacje > Flashcards

Flashcards in OZUŚ rekomendacje Deck (9)
1

rozpoznanie OZUŚ

równoczesne wystąpienie ostrych objawów oraz zmiany w bad otoskopowym

2

Co podawać w początkowym okresie OZUŚ z dolegliwościami bólowymi?

ibuprofen lub paracetamol

3

U kogo natychmiast antybiotyk w OZUŚ?

- u dzieci poniżej 6miesiąca ż
- u dzieci z wysoką gorączką i wymiotami
-u dzieci poniżej 2 r.ż. z obustronnym zapaleniem
- u chorych z wyciekiem z ucha

4

w pozostałych przypadkach obowiązuje zasada....

czujnego wyczekiwania bez podawania antybiotyków

5

antybiotyk z wyboru w OZUŚ

amoksycylina 75-90 mg/kg/dobę w dwóch dawkach

6

czas leczenia OZUŚ amoksycyliną

- poniżej 2 r.ż. przez 10 dni
- dzieci powyżej 2 r.ż i dorosli przez 5 dni

7

Jaki antybiotyk w OZUŚ jeśli wystąpiła reakcja typu poźnego na amoksycylinę?

- aksetyl cefuroksym p.o.
- w cięższych przypadkach ceftriakson i.v., i.m.

8

a co podasz jeśli wystpiła późna reakcja uczuleniowa na wszystkie B-laktamy lub natychmiastowa na jakikolwiek B-laktam?

-klarytromycyna 15mg/kg/dobę przez 10 dni
-azytromycyna u dzieci <40kg w jednorazowej dawce 30mg/kg

9

Co podasz w przypadku braku odpowiedzi na amoksycyline lub wczesny nawrót zakażenia (do 7 dni od zakończenia kuracji?)

- amoksycylinę z klawulonianem
-ceftrakson parenteralnie

Decks in medicine Class (107):