alergie pokarmowe Flashcards Preview

medicine > alergie pokarmowe > Flashcards

Flashcards in alergie pokarmowe Deck (18)
1

nadwrażliwość

obiektywnie powtarzające się objawy podmiotowe i przedmiotowe, wywwołane ekspozycją na dany bodziec w dawce tolerowanej przez osoby zdrowe

2

nadwrazliwość na pokarm dzielimy na

- alergie pokarmowe( mechanizm immunologiczny)
-nadwrażliwość na pokarm niealergiczną(spowodowana wrodzonymi defektami metabolicznymi, np. niedoborem laktazy

3

alergia na pokarm(mechanizm immunologiczny) dzielimy na

- alergię Ig E-zależną
-alergię IgE- niezależną

4

anafilaksja

ciężka zagraażająca życiu ogólnoustrojowa reakcja nadwrażliwości

5

jak dużo dzieci ma alergie

ok.5-8%

6

pokarmy najczęściej wywołujące istotne reakcje alergiczne

-mleko krowie
-soja
-jajo kurze
- pszenica
-ryby
-skorupiaki
-orzeszki ziemne itp.

7

mleko krowie

-zawiera aż 25 uczulających białek
- stosunkowo często powodują nadwrażliwość 4 białka w tym 3 serwatkowe(b-laktoglobulina, a-laktoglobulina, albumina surowicy bydlęcej,) oraz kazeina.

8

jajo kurze

- nawet niewielka ilość podana wziewnie
- u części osób mogą występować reakcje alergiczne na mięso drobiowe( a-lewityna)--po zastosowaniu obróbki termicznej aktywność tej a-lewityny zmniejsza się o 88%

9

orzechy

mogą być przyczyną ciężkich reakcji alergicznych zagrażających życiu

10

patomechanizm

- reakcja typu I (IgE-zależna )(objawy zwykle w ciągu 2 h od spożycia, może się zdarzyć 6-10 h

- reakcja typu komórkowego (za destrukcję tkanek odpowiedzialne cytokiny wydzielane przez limfocyty Th (w tym typie objawy kliniczne mogą pojawić sie 24-48 h po)

11

manifestacja kliniczna

zmiania się u dzieci wraz z wiekiem( jest to tzw. marsz alergiczny)

12

jakich układów mogą dotycczyć objawy alergii

- przewodu pokarmowego
-ukł.oddechowego
-skóry

13

manifestacje alergii ze str p p obejmują

-zapalenie odbytnicy lub odbytnicy i okrężnicy( najczęstszy objaw w niemowlęctwie ok. 2miesiąca życia , utrzymuje się do 9, w stocu pasemka świeżej krwi, nie dochodzi do zahamowania wzrostu)

-enteropatie( w pierwszych miesiącach, umiarkowana biegunka,rzadko krew w stolcu, mogą być wymioty, zahamowanie przyrostu masy ciała)

- zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy( u dzieci karmionych mieszankami mlecznymi.Typowe---chlustające wymioty1- 3 h po spozyciu alergenu oraz biegunka z domieszką krwi

-nadwrażliwość żołądkowo-jelitową( może ujawnić się w wieku niemowlęcym i wczesnodzieciecym, natychmiastowe od kilku min do 1-2 h wystąpienie nudnosci, wymiotów, biegunki i bólów brzucha(podłoże IgE-zależne)

-gastroenteropatie eozynofilowe(nacieki rozpoznaje się na podst bad histo-pato)

ponadto niektórzy do objawów alergii pokarmowej zaliczają :refluks ż-p, kolkę niemowlęcą i i zaparcie(kontrowersje)

14

manifestacja ze str u oddechowego

- sapka
-sluzowy katar
-duszność krtaniowa
-duszność z obturacją(wheezing)
- astma oskrzelowa

15

manifestacje skórne

-pokrzywka ostra (bardzo rzadko przewlekła)
-obrzęk naczynioruchowy
-AZS(ALE uwaga w rozwoju AZS alergia na pokarm odgrywa rolę tylko u ok.10%, dla tego eliminacja alergenów z diety skuteczna tylko w tych przypadkach

16

uogólniona manifestacja

anafilaksja (ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, spadek ciśnienia, zapaść naczyniowa, zaburzenia rytmu.
+ objawy z innych układów:
*skóry i tk podskórnej (pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy, zaczerwienie skóry)
*ukł.oddeech( obrzęk górnych drog oddech, chrypka, stridor, kaszel, świsty, duszność, nieżyt nosa)
*p.pok(nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha)

17

Co weźmiesz pod uwagę w różnicowaniu alergii pokarmowej

-w różnicowaniu objawów ze str u.pokarmowego: nietolerancję laktozy, infekcyjne przyczyny biegunek, celiakię, inne zespoły złego wchłaniania, lambliozę

-w przypadku różnicowania objawów z u.oddechowego: infekcje, wady anatomiczne, refluks ż-p

18

Diagnostyka

- wywiad( związek z pokarmem, rodzinny)
- testy eliminacji i prowokacji(złotym standardem metodą podwójnie ślepej próby)---ze względu na ryzyko wystąpienia anafilaksji testy powinny być przeprowadzone w szpitalu i NIE wolno U pacjentow z r.anafilaktyczną w wywiadzie

- oznaczenie całk.stęż.IgE i swoistych IgE

-pkt testy skórne(najbardziej przydatne wyniki ujemne, dodatni powinien być zweryfikowany próbą prowokacji, no chyba że istnieje ewidentny związek alergenu z reakcja alergiczną--wtedy wynik testu skórnego może być potwierdzeniem

płatkowe testy skórne (apt)do diagnostyki reakcji tyypu opóźnionego(jeszcze nie sa stosowane rutynowo tak jak w prrzyp.alergenów powietrznopoch lub kontaktowych

ine badania, jeśli są wątpliości( ph -metria, bad. endoskopowe z pobraniem wycinków

Decks in medicine Class (107):