ciekawostki ze skryptu propedeutyka Flashcards Preview

medicine > ciekawostki ze skryptu propedeutyka > Flashcards

Flashcards in ciekawostki ze skryptu propedeutyka Deck (56)
1

donoszony noworodek
kiedy nastepuje CZYNNOŚCIOWE zamkniecie przewodu tetniczego?

w ciągu 24 h

2

ile trwa zamykanie anatomiczne prewodu tętniczego ?

6-8 tyg.

3

czym charakteryzuje się zespół przetrwałego krążenia płodowego lub przetrwałego nadciśnienia płucnego

- podwyższonym oporem płucnym
- prawo-lewym przeciekiem odtlenowanej krwi przez przewód tętniczy i/lub owalny
-zmniejszony przepływ płucny
- klinicznie sinica

4

w jakich sytuacjach dochodzi do zespołu przetrwłego krążenia płodowego?

-w przebiegu niedotlenienia wewnątrzmacicznego lub okołoporodowego
-zespół aspiracji smółki
zespół zab.oddychania
- stany zapalne i wady układu oddechowego
-zaburzenia metaboliczne
- policytemia


5

co predysponuje do wystąpienia zespołu przetrwałego krążenia płodowego

płodowa budowa naczyń tętniczych(gruba warstwa mięśniowa, która jest wybitnie wrażliwa na obniżenie ciśnienia parc. tlenu lub obniżenie pH i łatwo reaguje skurczem, powodując wzrost oporu płucnego

6

co się dzieję z tętnem i ciśnieniem w czasie rozwoju dziecka

częstość tętna zwalnia, a ciśnienie wzrasta

7

szmery niewinne .jakie szmery do nich należą?

- szmer klasyczny Silla
-szmer wyrzutu do tętnicy płucnej
-szmer buczenia żylnego

8

cechy szmerów niewinnych

- niestałe
-głośność 1-2/6
-mały zakres promieniowania
- nasilenie zależy od pozycji ciała

9

zjawiska fizjologiczne nad sercem

-niemiarowość oddechowa(przyspieszenie czynności serca przy wdechu)
-rozdwojenie II tonu nad tętnicą płucną

10

rozróżniaj rozdwojenie II tonu zmienne oddechowo od sztywnego rozdwojenia II tonu

- to zmienne oddechowo występuje fizjol u dzieci starszych
-to sztywne typowe dla ubytku przegrody międzyprzedsionkowej

11

niedorozwój elementów chrzęstnych krtani i tchawicy u noworodków i niemowląt może sprzyjać

powstawaniu stridoru

12

szeroka i prawie poziomo przebiegająca trąbka Eustachiusza u niemowląt i małych dzieci sprzyja

przedostawaniu sie wirusów i bakterii z jamy ustnej powodując częste zakażenia ucha śr

13

odrębności anatomiczne budowy u.oddechowego po urodzeniu

-wąskie światło
-mnijesza długość poszczególnych odcinków

14

odmienny patomechanizm obturacji oskrzeli u dzieci i dorosłych

-u dzieci obrzęk bł. śl. i wydzielina(większa liczba gruczołów śluzowych)
-u dorosłych większy udział elementów mięśniowych

15

brak w pełni rozwiniętych połączeń obocznej wentylacji sprzyja..

częstszemu występowaniu niedodmy i zapalenia płuc u dzieci

16

jakie znasz połączenia obocznej wentylacji

-pory Kohna(pomiędzy sąsiednimi pęcherzykami. dopiero ok.2r.ż)
- kanały Lamberta(połaczenia między sąsiednimi gronkami ok.8 r.ż)

17

liczba pęcherzyków płucnych u noworodka w stosunku do dorosłego

10%

18

liczba oddechów u noworodka

60-30

19

liczba oddechów w wieku 6-12 mcy

40-22

20

1-2 lata

30-17 oddech/min

21

2-4 lata

25-16 oddechów/min

22

4-10 lat

23-13 oddechów na min

23

10-14 lat liczba oddechów

19- 13

24

klatka piersiowa u noworodka fizjol

beczkowata

25

w pierwszych 5-7 latach życia prawidłowy tor oddechowy

przeponowy

26

potem tor brzuszny charakterystyczny dla

chłopców

27

tor piersiowy oddychania

u dziewczynek

28

czy to prawda,że w czasie postnatalnego rozwoju płuc dochodzi do postępującego ścieńczenia błony pęcherzykowo-włośniczkowej

tak. warunkuje to lepszą wymianę gazową i wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu w kolejnych latch życia

29

Od kiedy rozpoczyna sie okres erytropoezy szpikowej w życiu płodowym

d 6 miesiąca ż. płodowego .nasilona w 3 ostatnich mies. ciązy. wcześniej słabo

30

jaki % stanowi hemoglobina płodowa HbF pod koniec pierwszego roku ż.

mniej niż 2%

31

kiedy zwięsza się wytwarzanie Hb A w trakcie życia płodowego

-w 32-36 tyg.ciąży
jej wzrost świadczy o dojrzałości płodu

32

ile HbA2 u noworodka

1%, u dorosłych2

33

EPO przez co wytwarzana w życiu płodowym

przez watrobę

34

co się dzieje z EPO po urodzeniu?

znika i pojawia się w 3 mcu życia niemowlęcia

35

niedokrwistość u noworodka, jeśli stęż. Hb<

poniżej 14,5 g/dl

36

MCV po urodzeniu

większe, średnio 119mikrom3 ( u dorosłych norma 82-92)

37

MCH średnia zawartość hemoglobiny po urodzeniu

35-41,4pg ( u dorosłych 27-31pg)

38

MCHC średnie stęż. Hb po urodzeniu

30-35%( dorosłych 32-36%)

39

zawartość Hb

w krwi pępowinowej 16,-17,1g/dl
w ciągu kilku godzin rośnie do 19-20g/dl
a od 2.tyg obniża się

40

liczba retikulocytów po urodzeniu

w ciągu 3 dni wysoka 20-60

potem obniża się i w 7 dniu życia wynosi 5-15

41

w której dobie życia erytroblasty są już niewykrywalne?

w 4tej

42

kliniczna manifestacja methemoglobinemii

sinica
(pod wpływem czynników utleniających, np.azotyny, anilina, rezorcyna)

43

czas przeżycia krwinek czerwonych u noworodków i niemowlat jest skrócony do

45-85 dni

44

Fizjologiczna niedokrwistość pierwszego kwartału

- spowodowana brakiem EPO
- 2-3 miesiąc życia
- liczba erytrocytów3,5*10 do 12/l
- Hb 10g/dl; u wcześniaków 8g/dl
- hematokryt0,32/l
wartości te są uznawane za dolną granicę normy

45

jaka niedokrwistość występuje często w drugim kwartale

-niedokrwistość z niedoboru Fe( bo wyczerpują się rezerwy Fe przekazane przez matkę)

46

parametry czerwonokrwinkowe pod koniec 1 r.ż..

Hb 12g/dl
kw.czerwone 3,9*10do12
objętość krwinki zmniejszona
hematokryt 0,35/l

47

stabilizacja parametrów czeronokrwinkowych następuje w....r.ż.

4tym

Hb12g/dl dolna granica
hematokryt 0,35-0,40/l
4,5*10do12/l

48

czy to prawda,że do 5 r.ż. szpik czerwony wypełnia wszystkie kości dł.

tak

49

liczba krwinek białych po porodzie

przeciętnie 18*10 do 9/l

rozpiętość od 6 do 25*10 do 9/l

w 1.dobie może się ta liczba NIECO zwiększyć

50

co się dzieje z liczbą krwinek białych podczas pierwszego tyg.?

ulegają powolnemu obniżeniu do 12*10 do 9/l w 7 dobie życia

51

czego wiecej po urodzeniu:granulocytów czy limfo?

więcej granulocytów 70%
limfocyty 30

52

kiedy ma miejsce ,,pierwsze skrzyżowanie'' czyli wyrównanie stosunku limfocytów o granulocytów po 50%

6-7 dzień ż.

53

co się dzieje z liczbą limfocytów po pierwszym skrzyżowaniu?

rośnie

54

jak długo utrzymuje się przewaga limfocytów

przez cały okres niemowlęcy 70%limfo

55

kiedy ,,drugie skrzyżowanie''?

5-6 rok.życia wyrównanie stosunku limfocytów do granulocytów znowu po 50%

56

ile % graanulocytów w 9-10 r.ż

ok.55-65%

Decks in medicine Class (107):