ped skrypt kardio Flashcards Preview

medicine > ped skrypt kardio > Flashcards

Flashcards in ped skrypt kardio Deck (4)
1

jaka wadę serca może wywołać toczeń rumieniowaty układowy

całkowity blok przedsionkowo komorowy

2

objawy cięzkich zaburzeń hemodynamicznych

  • brak przyrostu masy ciała
  • łatwe męczenie sie przy karmieniu
  • pocenie
  • duszność
  • obrzęki
  • skąpomocz

3

czy u dzieci z wrodzonymi wadami serca częściej występują infekcje ?

tak szczególnie dotyczy to wad przeciekowych

4

Decks in medicine Class (107):