poród zabiegowy Flashcards Preview

medicine > poród zabiegowy > Flashcards

Flashcards in poród zabiegowy Deck (13)
1

warunki matczyne dla założenia kleszczy i próżniociągu

- pełne rozwarcie( w przypadku wcześniaka może nie być pełnego rozwarcia) -----przy niepełnym rozwarciu--założenie kleszczy, vaccum mogą spowodować urazy

-wychód nie może być zbyt wąski

-pęcherz płodowy musi być pęknięty

2

płód 3 warunki dla kleszczy

-główka kleszczowa tzn. ustawiona co najmniej w próżni ( we wchodie nie nadaje się)
-płód musi być żywy
-główka jest nie za mała, ani za duża

3

kleszcze są bardzo urazowe dla

matki

4

wskazania do kleszczy

- skrócenie II okresu porodu
- kwasica płodu, bradykardia płodu
- dystrofia m. ,miasthenia
- wyczerpanie sił

5

p/wskazania do kleszczy

- +2 pniżej linii międzykolcowej????sprawdź
-makrosomia
-ostry łuk łonowy

6

wskazania do próżniociągu

- przedłużający się okres II
- ZMNIEJSZENIE WYSIŁKU RODZĄCEJ( CHOROBY SERCA, UK.ODDECH
- zagrożenie płodu
-zagrażająca zamartwica( zielone wody płodowe)
-zaburzenia w przepływie krwi pępowinowej
-wstrząs u matki

7

warunki do próżniociągu

- >36 tyg. ciąży
- masa płodu>2500g

8

próżniociąg

- opróżniamy pęcherz moczowy
-pelotę zakładamy przed ciemiączkiem tylnym
- ciśnienie do 8 (kPa? mmHg??)
- kroplówka z oksytocyną
- każemy ,, nabrać powietrza, zatrzymać i przeć''
-ciągniemy wtedy, kiedy pacjentka prze
- na główce dziecka buraczkowy obrzęk, krwiak podskórny , bardzo bardzo rzadko krwiak podokostnowy
-USG przezciemiączkowe 2. dnia
- gazometria z pępowiny( przy cięciu cesarskim też nawet planowym)

9

p/wskazania do próżniociągu

-makrosomia
-brak współpracy z rodzącą
-niewspółmierność
-<36 tyg. ciąży
-niepęknięte błony płodowe
-brak pełnego rozwarcia
- ułożenie twarzyczkowe, miednicowe, poprzeczne

10

powikłania po kleszczach u płodu

- wgniecenia po kleszczach( które się odgniatają)
-pęknięcia kości czaszki
-porażenia nerwów czaszkowych
-krwawienia wewnątrzczaszkowe

11

powikłania po zastosowaniu próżniociągu

- pęknięcia kości czaszki
- krwiak podokostnowy UWAGA KRWIAKA PODSKÓRNEGO NIE TRAKTUJ JAKO POWIKŁANIA
-skoki ciśnienia wewnątrzczaszkowego
- krwawienia do siatkówki

12

położenie poprzeczne

- poród samoistny jest niemożliwy z wyjątkiem płodów małych, zmacerowanych

czynniki ryzyka takiego położenia:
-ciąza wielopłodowa
- poród przedwczesny
-łożysko przodujące
-guzy narządów płciowych
-wady wrodzone macicy
niewspółmierność porodowq

jak rozpoznać?m.in. brak części przodującej we wchodzie

13

poprzeczne zaniedbane

-odpłynięcie płynu owodniowego
-wypadnięcie części drobnych(np.rączki)

Decks in medicine Class (107):