ostra biegunka Flashcards Preview

medicine > ostra biegunka > Flashcards

Flashcards in ostra biegunka Deck (16)
1

najczęstsze przyczyny ostrej biegunki

a)zakażenia bakteryjne, wirusowe, pierwotniakowe,

zatrucia toksynami bakteryjnymi

b)zakażenia parenteralne(zum, zp, zuś)

c)chirurgiczne( zapalenie wyrostka, wgłobienie, niedrożność(info ze skryptu)

d)alergia na białko mleka krowiego, soję(częściej jednak biegunka ma charakter przewlekły)

e)leki

2

ostra biegunka infekcyjna przyczyny

najczęściej zakażenie wirusowe, bakteryjne oraz zatrucia egzotoksynami

rzadziej pierwotniaki i grzyby

3

najczęstsze wirusy

-rota( najczęściej gr.A)
-kalci
-nora
-astro
-rota gr b i c
- adeno 40/41

4

bakterie

-salmonella
-campylobacter
-shigella
-e.coli enterotoksyczne
-e.c. enterokrwotoczne
- enteroagregacyjne
- enteroinwazyjne
- enteropatogenne
- vibrio cholerae
-yersinia
- clostridium difficile

5

toksyny bakteryjne czyje?

s.aureus A,B,C,D,E

6

PIERWOTNIAKI

Entamoeba histolytica
cryptosporidium parvum
giardia

7

które bakterie mogą spowodować pojawienie się krwi w stolcu

-salmonella
-shigella
-campylobacter
- e.coli enterokrotoczne i enteroinwazyjne
-yersinia
-clostridium difficile

8

które pierwotniaki i krew w stolcu

-entamoeba histolytica
-balantidium coli

9

jak przenoszony rota?

drogą pokarmową, ale nie można wykluczyć drogi kropelkowej

10

wiek charakterystyczny dla zakażeń Rota?

6-24 miesiące

11

1.wymioty(90%), 2.wodnista biegunka, 3.gorączka

tak wygląda zakażenie Rota , wymioty ustępują po 24-48 h, biegunka w ciągu 2-7

u niekótrych przejściowa nietolerancja laktozy(obecnie rzadko!)

12

rozpoznawanie rota

testy elisa i testy aglutynacji

13

zakażenie, ktorymi bakteriami może dawać:
-OBJAWY OGÓLNE
-krew, śluz lub ropa w stolcu
- wysoka gorączka
-parcie na stolec
-bolesność podczas defekaji

bakteriami wykorzystującymi patomechanizm enteroinwazyjny( bakterie te penetrują do wnętrza enterocyty tam się namnażają, owrzodzenia)

E.coli enteroinwazyjne, shigella, campylobacter, yersinia enterocolitica, salmonella

14

-wodniste stolce
- wymioty (często towarzyszaą)
-pH stolca >6
jaki mechanizm? jakie bakterie?

-ENTEROTOKSYCZNY ( toksyny pobudzają cAMP powowodując wzrost sekrecji Cl- do światła i zmniejszoną absorpcję Na i wody

-vIBRIO, E.coli enterotoksyczne, CLOSTRIDIUM

15

któe bakterie wykorzystują także mech.cytotoksyczny

- shigella, clostridium, e. coli enteropatogenne i enterokrwotoczne

16

enteroadherencyjny mechh

szczepy e.coli
uszkodzenia mikrokosmkow, utrata pow. trawiennej

Decks in medicine Class (107):