RW1 0615 Flashcards Preview

A Swedish > RW1 0615 > Flashcards

Flashcards in RW1 0615 Deck (20):
1


regelverk


regelverk
substantiv
[set of] rules and regulations
Och för att styra dem i rätt riktning, krävs tuffare lagar och regelverk än vi har i dag.

2

Ombudsman

Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde är oroad över utvecklingen:

ombudsman
substantiv
representant representative; ibland ombudsman; hos organisation o.d. secretary; jur.:hos bank o.d. solicitor; hos bolag äv. company lawyer; se äv. Justitieombudsmannen o. andra sammansättn.


Postombud. Agent. Ie post office


ombud
substantiv
representative; ställföreträdare deputy; vid konferens o.d. delegate; affärsombud agent
befullmäktigat ombud proxy; juridiskt ombud solicitor
vara ombud för äv. deputize for, act on behalf of
genom ombud by proxy
Fraser från andra ställen i ordboken

befullmäktigat ombud deputy, proxy, authorized representative
juridiskt ombud legal representative
godkänna ngn som sitt ombud approve sb as…

3

För närvarande


At present. As things stand


För närvarande kostar en Uberbiljett 2,9 gånger det lägsta biljettpriset.

för närvarande for the present (time being), at present; amer. äv. presently

4

Tillta
1
Det skulle innebära en halverad årslön för Ibrahimovic, något som dock anses kompenserat av den väl tilltagna kontraktslängden
2
Stjärnan får enormt kritik för tilltaget. Insulting other guest.


tillta
intransitivt verb
allm. increase ; om köld äv. get more intense; om t.ex. inflytande grow; utbreda sig spread; om månen wax
dagarna tilltar [i längd] äv. …are growing (getting) longer, …are lengthening
Fraser från andra ställen i ordboken

vinden har snarare tilltagit [än avtagit] …, if anything, increased
ta till
börja använda take to; begagna sig av use; tillgripa resort to; överdriva exaggerate [things]; jfr tillta, tilltagen
du tar då till! brer på you are piling it on (overdoing it), aren't you?
ta till beräkna så att det räcker take enough
ta till börja att (+ inf.) set about (start) + ing-form
ta till sig om t.ex. detaljer el. fakta take in
ta ngn till sig i sin vård take care of sb
ta sig till göra do; gripa sig an med set about (att läsa börja med reading), start
vad ska jag ta mig till? what am I to do?, what shall I do?
vad tar du dig till? klandrande what are you up to?


2tilltag
SUBSTANTIV
~et, =
påhitt prank, trick
ett djärvt tilltag
a bold venture
ett sådant tilltag!
äv. what a thing to do!

5

Avta

avta
intransitivt verb
minska decrease, grow less (om dagar shorter), diminish; om månen wane äv. allm.; om storm o.d. äv. abate, subside; om hälsa el. anseende decline, fail, fall off
avtaga
se avta
Fraser från andra ställen i ordboken

efterfrågann avtar (ökar) the demand is falling off (increasing)
floden avtar (stiger) the tide is ebbing (flowing)
hans krafter avtog his strength…
vinden har snarare tilltagit [än avtagit] …, if anything, increased

6

Grekland har inte kopplat sina problemen i EU och med euron till deras starka åtagande till Nato, sade han.

2
– Inget land, ingen kontinent, ingen organisation kan hantera denna utmaning själv. Vi måste arbeta tillsammans. Det är därför vi är här, sa Löfven.
– Vi måste stärka de globala ansträngningarna med ambitiösa nya åtaganden och fler länder måste ta en större del.


åtagande

substantiv
undertaking; förpliktelse äv. commitment, engagement
Svenska Engelska Gratis Engelska Plus Tyska Franska Spanska
SvenskaEngelska
åta
reflexivt verb
Fraser:
åta sig ta på sig undertake, take upon oneself ; ansvar o.d. äv. take on, assume
åta sig en ansvarsfull post accept (take on)…
han åtog sig saken he took the matter in hand, he took on the matter
det vill jag inte åta mig befatta mig med I won't have anything to do with that
åta sig att + inf., äv. engage to + inf.

7

Check out band on ord.se

Band.
Knyta samman
eg. tie…together, connect, link upbildl.
de band som knyter samman våra länder the bands which unite our countries

Many examples in dictionary

8

take (have) a nap (catnap), have forty winks


Ta SIG en tupplur
substantiv
[little (short)] nap; vard. catnap
ta sig en tupplur take (have) a nap (catnap), have forty winks

9

Ideligen


ideligen
adverb
continually etc.; se idelig
ideligen fråga samma sak keep [on] asking…
Fraser från andra ställen i ordboken

[ideligen] tugga om samma sak bildl. el. ung. keep harping on the same string

10

Detta är inte gångbart i EU och det skulle inte heller vara gångbart i övriga världen.
That is not sellable across Europe; it should not be sellable across the world.
= usable. Valid. Viable.gångbar {adjective}
gångbar {adj.} (also: aktuellt, gängse, allmän, cirkulerande)
current {adj.}
Dessutom är avsaknaden av en gångbar europeisk lagstiftning om gränsöverskridande förvaltningssamarbete mellan skattemyndigheterna problematisk.
Moreover, the lack of current European legislation on cross-border administrative cooperation between tax authorities is problematic.
gångbar {adj.} (also: frisk, praktisk, livskraftig, genomförbar)
viable {adj.}

Jag har noterat er idé, men anser inte att den är gångbar i nuläget.
So I take note of your idea but I do not think it is viable at the moment.


gångbar
adjektiv
1framkomlig negotiable, passable, practicable
2gällande el. gängse current; lättsåld salable, marketable
i gångbart mynt in current coin, in legal tender
Fraser från andra ställen i ordboken

gångbart mynt legal tender, current coin
gällande, giltig, kurant; användbar, vanlig, gängse; framkomlig


Föreslå en synonym eller ett motsatsord till gångbar. | Nytt ord?Ur Synonymordboken
Vad betyder gångbar?
(ofta) gällande, giltig; allmän || -t; -are

Sökresultat
gångbar
ADJEKTIV
~t
framkomlig negotiable, passable, practicable
gällande el. gängse current; lättsåld salable, marketable
kurant
ADJEKTIV
=
hand., gångbar sal[e]able, marketablelättsåld (attr.) …that sells (resp. sell) easily
kry fit (endast pred.)om åldring hale [and hearty]

11

Glance furtively at someone


snegla
intransitivt verb
Fraser:
snegla [på] ogle
snegla på ngn (ngt):förstulet glance furtively at…; misstänksamt look askance at…; lömskt leer at…; vilja ha have one's eye on…

12

Severe. Grim


1 bister
adjektiv
om min o.d. grim, forbidding; sträng stern; om klimat severe, hard, inclement
bister kritik severe criticism
bistra tider hard times
se bister ut äv. frown
det är bistert bitande kallt ikväll it is bitterly (bitter) cold tonight
2 bister
substantiv
slags brun färg bistre (amer. vanl. bister)
Fraser från andra ställen i ordboken

bister kritik severe criticism
bistra tider hard times
det är bistert bitande kallt ikväll it is bitterly (bitter) cold tonight
se bister ut äv. frown
med [en] bister min with a grim expression

13

– Han ser mycket sammanbiten ut, säger Alex Ljungdahl, Expressens fotograf på plats i Västmanlands tingsrätt.
Under omhäktningsförhandlingen ska rätten ta ställning till om 18-åringen alltjämt ska vara kvar i häkte eller försättas på fri fot. Ett besked väntas under fredagseftermiddagen.


sammanbiten
Hard set.
resolute, dogged. Stiff upper lip.

bita ihop (samman) tänderna
clench (grit) one's teeth; bildl. äv. keep a stiff upper lip, bite the bullet; jfr sammanbiten

14

i stadsförvaltning department, division;

polis. squad, division

Rotel

15

Det verkar ändå inte vettigt. As det= t on end.


vettig
adjektiv
sensible, reasonable; omdömesgill judicious
ingen vettig människa äv. no same person, no man in his senses, nobody in their senses
han är inte riktigt vettig …not all there

16

Skälla

1 skälla
substantiv
bell
när han fick höra det blev det annat ljud i skällan …he changed his tune
2 skälla
intransitivt verb
1om hund bark


2om person
skälla på ngn tell sb off; läxa upp scold sb
du skäller jämt och ständigt [på mig] äv. you are always getting at me (having a go at me)
skälla ut
partikelverb
läxa upp scold, tell…off, blow…up, tear a strip off, run down; nedgörande kritisera cry down
skäll
substantiv
1hunds skällande bark, barking
2vard., ovett telling-off
få skäll get a telling-off
Fraser från andra ställen i ordboken

få skäll get a telling-off
skälla som en bandhund vard. curse and swear
när han fick höra det blev det annat ljud i skällan …he changed his tune

17

Alley

Gränd

18

Bed linnen

Sänglinnet
Fraser från andra ställen i ordboken

rent linne clean (fresh) linen
duk av linne äv. linen…

19

Deputy

ställföreträdande
adjektiv
deputy; bildl. om t.ex. lidande vicarious
Fraser från andra ställen i ordboken

biträdande (ställföreträdande) statsminister Deputy Prime Minister
biträdande
adjektiv
assistant
biträdande rektor assistant head, assistant headmaster (resp. headmistress), assistant principal
Fraser från andra ställen i ordboken

biträdande (ställföreträdande) statsminister Deputy Prime Minister

En lag som företräder EU medborgare... Check

20

Innanför.

Expand Examples


innanför
preposition
inside, within; bakom t.ex. disken el. skranket behind
alldeles innanför dörren just inside the door
innanför murarna within (inside) the walls
innanför rocken under the (his etc.) coat
adverb
Fraser:
i rummet innanför in the room beyond
det innanför innanför taggtråden belägna (liggande) området the area within the barbed wire
Fraser från andra ställen i ordboken

få någonting innanför västen get something under one's belt