RW17 Flashcards Preview

A Swedish > RW17 > Flashcards

Flashcards in RW17 Deck (20):
1

Lard. Animal Fat

späck
substantiv
1fettvävnad hos djur fat; hos val blubber
2kok. bacon fat, larding bacon

2

Remember that you are an example to your little brother'.

Föredöme

Föredöme is the Swedish word for example. Some of its most common inflections are föredömet, föredömen, föredömena,. Some common Swedish words that are synonyms to föredöme are exempel, förebild,. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Tänk på att du är ett föredöme för din lillebror',

which translates into 'Remember that you are an example to your little brother'.

Translation:
Example
Inflections:
Föredömet
Föredömen
Föredömena
Example:
Tänk på att du är ett föredöme för din lillebror: Remember that you are an example to your little brother
Synonyms:
Exempel
Förebild

3

Explicitly. Or expressly

Uttryckligen

Uttryckligen is the Swedish word for explicitly.

uttryckligen
adverb
expressly etc.; jfr uttrycklig
beordra ngn uttryckligen att… order sb in so many words (in express terms)…

Uttryckligen förbjudet att döda en människa – Hur kan dödshjälp ...
genius.com/.../hur_kan_eutanasi_skada_samhallet - Translate this page
uttryckligen förbjudet att döda en människa. Varje dag avbryts livsuppehållande behandling för patienter. Hotar detta samhället? Om inte, varför skulle dödshjälp ...

4

Force a sweater over one's head'.

Kränga

Kränga is the Swedish word for force. Some of its most common inflections are krängde, krängt, kräng, kränga. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Kränga tröjan över huvudet',

which translates into 'Force a sweater over one's head'.

Translation:
Force
Inflections:
Krängde
Krängt
Kräng
Kränga
Example:
Kränga tröjan över huvudet: Force a sweater over one's head
Synonyms:
Other Definitions:
Kränga: Careen/Lurch
Kränga:


fälg
substantiv
på hjul rim

kränga crossdäck av och på fälg? - Sporthoj.com
www.sporthoj.com › ... › Supermotard / Offroad - Translate this page
Oct 30, 2004 - jag har aldrig försökt kränga ett crossdäck av/på en fälg. är det svårt? är det svårare på äldre hojar? anledningen till att jag frågar är för att min ...

5

I don't envy you this job!

AvundasClick for Swedish Pronunciation

Avundas is the Swedish word for envy. Some of its most common inflections are avundades, avundats, avundas,. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Jag avundas dig inte det här jobbet!',

which translates into 'I don't envy you this job!'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of avundas by a native Swedish speaker.

Translation:
Envy
Inflections:
Avundades
Avundats
Avundas
Example:
Jag avundas dig inte det här jobbet!: I don't envy you this job!
Synonyms:

6

To channel

Kanalisera

Kanalisera is the Swedish word for channel. Some of its most common inflections are kanaliserade, kanaliserat, kanalisera, kanaliserar. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Kanalisera allmänhetens missnöje', which translates into 'Channel public discontent'.

Translation:
Channel
Inflections:
Kanaliserade
Kanaliserat
Kanalisera
Kanaliserar
Example:
Kanalisera allmänhetens missnöje: Channel public discontent
Synonyms:

7

eftersom musiken har uppstått i helt olika kontexter.


uppstå
intransitivt verb
1uppkomma arise, come up ; originate ; börja begin, start, come into existence; om t.ex. mode el. bruk appear; plötsligt spring (start) up; inträda set in; som resultat av ngt result, ensue ; bryta ut break out; om rykte spread, get abroad
hur har elden uppstått? how did the fire start (break out, come about)?
det uppstod ett vänskapsförhållande mellan friendly relations were established…
det uppstod en paus there was a pause, a pause ensued
den vinst som kan uppstå the profit that may accrue, any ultimate profit
härav uppstår många olägenheter a lot of inconvenience results from this
2bibl.
uppstå från de döda rise from the dead
Fraser från andra ställen i ordboken

blodvite uppstod there was bloodshed
uppstå från de döda rise from the dead
det utbröt (uppstod) panik panic broke out, there was a panic
tycke uppstod mellan dem they took [a liking] to each other
resa sig (uppstå) ur askan rise from the ashes
det blev (uppstod) [en] folksamling a crowd of people collected

8

She fumbled with the buttons'.

Fumla

Fumla is the Swedish word for fumble. Some of its most common inflections are fumlade, fumlat, fumla, fumlar. Some common Swedish words that are synonyms to fumla are famla, fippla, klanta,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hon fumlade med knapparna', which translates into 'She fumbled with the buttons'.

Translation:
Fumble
Inflections:
Fumlade
Fumlat
Fumla
Fumlar
Example:
Hon fumlade med knapparna: She fumbled with the buttons
Synonyms:
Famla
Fippla
Klanta

9

I wouldn't want to be bracketed alongside him

Bunta

Bunta is the Swedish word for tie (pack) together or bundle. Some of its most common inflections are buntade, buntat, bunta, buntar. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Jag vill inte buntas ihop med honom', which translates into 'I wouldn't want to be bracketed alongside him'.

Translation:
Tie (pack) together
Bundle
Inflections:
Buntade
Buntat
Bunta
Buntar
Example:
Jag vill inte buntas ihop med honom: I wouldn't want to be bracketed alongside him
Synonyms:

10

The book has disappeared

Komma bortClick for Swedish Pronunciation

Komma bort is the Swedish word for get lost or disappear. Some of its most common inflections are kom bort, kommit bort, komma bort, kommer bort. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Boken har kommit bort',

which translates into 'The book has disappeared'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of komma bort by a native Swedish speaker.

Translation:
Get lost
Disappear
Inflections:
Kom bort
Kommit bort
Komma bort
Kommer bort
Example:
Boken har kommit bort: The book has disappeared
Synonyms:

11

The leaves are decaying'.

Multna

Multna is the Swedish word for decay. Some of its most common inflections are multnade, multnat, multna, multnar. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Löven multnar',

which translates into 'The leaves are decaying'.

Translation:
Decay
Inflections:
Multnade
Multnat
Multna
Multnar
Example:
Löven multnar: The leaves are decaying
Synonyms:

12

Q. Pronunc.

FlerfamiljshusClick for Swedish Pronunciation

Flerfamiljshus is the Swedish word for apartment block or block of flats. Some of its most common inflections are flerfamiljshuset, flerfamiljshus, flerfamiljshusen, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of flerfamiljshus by a native Swedish speaker.

Translation:
Apartment block
Block of flats
Inflections:
Flerfamiljshuset
Flerfamiljshus
Flerfamiljshusen
Example:
Hur säger man flerfamiljshus på Svenska?: How do you say apartment block in Swedish?
Synonyms:

13

Q. Also belong??

Domiciled in Malmö.

Hemmahörande

Hemmahörande is the Swedish word for domiciled. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hemmahörande i Malmö', which translates into 'Domiciled in Malmö'.

Translation:
Domiciled
Inflections:
Example:
Hemmahörande i Malmö: Domiciled in Malmö
Synonyms:

14

He was unwilling to help out'.

Obenägen

Obenägen is the Swedish word for unwilling or disinclined. Some of its most common inflections are obenäget, obenägna,. Some common Swedish words that are synonyms to obenägen are ovillig,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Han var obenägen att hjälpa till', which translates into 'He was unwilling to help out'.

Translation:
Unwilling
Disinclined
Inflections:
Obenäget
Obenägna
Example:
Han var obenägen att hjälpa till: He was unwilling to help out
Synonyms:
Ovillig

15

Rib

Revben

16

Psychotropic drugs

Pronounce. PS or?.

Psykofarmaka

is the Swedish word for psychotropic drugs. Some common Swedish words that are synonyms to psykofarmaka are psykmedicin, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of psykofarmaka by a native Swedish speaker.

Translation:
Psychotropic drugs
Inflections:
Example:
Hur säger man psykofarmaka på Svenska?: How do you say psychotropic drugs in Swedish?
Synonyms:
Psykmedicin

17

it is an obvious fact that


uppenbar
adjektiv
obvious, manifest; [själv]klar evident; klar el. tydlig äv. patent, apparent

det är uppenbart att…

äv. it is an obvious fact that…
uppenbara
transitivt verb
manifest, make…evident; röja reveal; yppa disclose
reflexivt verb
Fraser:
uppenbara sig reveal oneself ; äv. relig.; visa sig appear, make one's appearance
Fraser från andra ställen i ordboken

uppenbara sig reveal oneself ; äv. relig.; visa sig appear, make one's appearance
av hans utseende är det uppenbart att… from his appearance it is evident that…

18

Såvida det inte är ett nödläge. Long

såvida
konjunktion
if, in case; förutsatt att provided [that], inasmuch as

såvida…inte vanl. unless!!

Fraser från andra ställen i ordboken

såvida inte annat överenskommits unless otherwise agreed upon
så vida, se såvida
såvida inte annat överenskommits unless otherwise agreed upon; se äv. komma överens
om det så ösregnar, så kommer jag I'll come even if it's raining cats and dogs; se äv. såtillvida, såvida, såvitt

Det är nästan omöjligt med försoning såvida inte ett rättvist nytt system införs.
Reconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Men det kan inte ske såvida inte ryssarna fäster avseende vid Europeiska rådets budskap.
But that cannot happen unless the Russians heed the European Council's message.
Terrorister lyckas inte såvida de inte har finansiella medel att tillgå.
Terrorists cannot succeed unless they have the financial means with which to do so.
Detta är helt enkelt omöjligt såvida vi inte erbjuder motsvarande kompensationer.
This is simply not possible, unless we offer appropriate compensation.

Såvida vår ekonomi inte genomgår en sund tillväxt är en kunskapsbaserad ekonomi utesluten.
Unless our economy experiences healthy growth, a knowledge-based economy will be out of question.

19

A boil

Bubonic plague

böld
substantiv
boil; svårare abscess
öppna en böld lance a boil (an abscess)
Fraser från andra ställen i ordbokenklämma på en böld squeeze a boil
det gick hål på bölden the abscess burst


böldpest
substantiv
bubonic plague

20

part (some) of it was good, part (some) of it bad

somligt var bra, somligt dåligt part

somlig
pronomen

1fören. some

somligt a) fören. some b) självst. some things (pl.)
somlig frukt some [kinds (pl.) of] fruit
somligt var bra, somligt dåligt part (some) of it was good, part (some) of it bad
i somligt in some parts; i vissa avseenden in some respects
2 Fraser:
somliga fören. some; självst. some, some (certain) people
Fraser från andra ställen i ordboken

somliga fören. some; självst. some, some (certain) people
somligt a) fören. some b) självst. some things (pl.)
somlig frukt some [kinds (pl.) of] fruit
i somligt in some parts; i vissa avseenden in some respects

somligt var bra, somligt dåligt part (some) of it was good, part (some) of it bad

Book
artists.letssingit.com › Cornelis Vreeswijk › Lyrics - Translate this page
Rating: 3.9 - ‎24 votes
Cornelis Vreeswijk lyrics - Somliga Går Med Trasiga Skor: somliga går med trasiga skor, tills de har slutat gå, djävulen som i helvetet bor, får sig ett gott skratt då.