Rw43 Flashcards Preview

A Swedish > Rw43 > Flashcards

Flashcards in Rw43 Deck (25):
1

Obnoxious

obnoxious [əbˈnɒkʃəs]
adjektiv
avskyvärd, motbjudande, vidrig ; förhatlig; anstötlig, stötande ; outhärdlig

"OBNOXIOUS" SWEDISH TRANSLATION Results: 1-7 of 7
obnoxious {adjective}
obnoxious {adj.} (also: revolting, repulsive, repellent, offensive)
motbjudande {adj.}
(NL) Mr President, I voted against the resolution, as this text has all the obnoxious characteristics typical of the texts adopted here with respect to discrimination.
(NL) Herr talman! Jag röstade emot resolutionen eftersom denna text har alla de motbjudande kännetecknen för de texter som har antagits här om diskriminering.
obnoxious {adj.} (also: revolting, nasty, loathsome, gross)
äcklig {adj.}
obnoxious {adj.} (also: offensive, nasty, loathsome, evil)
vidrig {adj.}
obnoxious {adj.} (also: repulsive, repellent, repugnant)
frånstötande {adj.}

2

Xx is worn down. Stress at work

Det är ju sådana siffror som visar att Sveriges poliskår är rejält sliten och nednött, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz till Ekot.
nött
adjektiv
worn; om bokband o.d. rubbed ; om plagg (pred.) äv. the worse for wear; bildl. hackneyed, trite
1 nöt
substantiv
bot. nut
en hård nöt att knäcka bildl. a hard (tough) nut to crack
få på nöten vard.:få stryk get a hiding (beating); få en tillrättavisning get a telling-off
ge ngn på nöten vard.:ge ngn stryk give sb a hiding (beating); ge ngn en tillrättavisning give sb a telling-off
2 nöt
substantiv
1eg.se nötkreatur
2vard., dumbom ass, donkey, blockhead
nöta
transitivt verb
Fraser:
nöta [på] wear; genom tummande rub; geol. abrade; kläder wear out, wear…shabby (threadbare)
nötas get worn (rubbed osv.)
tyget tål att nöta på the cloth will stand [hard] wear
nöta[s] av (bort) wear off; ojämnheter (bildl.) rub off; jfr avnött
nöta hål på göra ett hål i wear a hole (resp. holes) in
nöta in en läxa [i sitt huvud] drill (drum)…into one's head
nöta ut wear out; jfr utnött
Fraser från andra ställen i ordboken

nötas get worn (rubbed osv.)
nöta [på] wear; genom tummande rub; geol. abrade; kläder wear out, wear…shabby (threadbare)
nöta hål på göra ett hål i wear a hole (resp. holes) in
nöta ut wear out; jfr utnött
den nöts vid användning …by (when) being used
en svår nöt att knäcka a hard nut to crack
en hård nöt att knäcka bildl. a hard (tough) nut to crack
tyget tål att nöta på the cloth will stand [hard] wear
nöta[s] av (bort) wear off; ojämnheter (bildl.) rub off; jfr avnött
han har [nött] hål på armbågarna vanl. his jacket is out at the elbows
bränna (knacka, riva, nöta m.fl.) hål på göra [ett] hål i burn (knock, tear, wear m.fl.) a hole (resp. holes) in
nöta in en läxa [i sitt huvud] drill (drum)…into one's head

3

allm. vessel äv. anat.; biol. äv. duct; förvaringskärl


kärl
substantiv
allm. vessel äv. anat.; biol. äv. duct; förvaringskärl receptacle, container
Fraser från andra ställen i ordboken

kommunicerande kärl communicating vessels
kärlet rymmer 10 liter the vessel holds (will hold)…

4

Kärlsjukdom

Vascular

hjärt- och kärlsjukdomar
substantiv i plural
cardiovascular diseases

5

akademisk thes|is (pl. -es)dissertation; friare essay, paper


avhandling
substantiv
skrift treatise; akademisk thes|is (pl. -es)dissertation; friare essay, paper
Fraser från andra ställen i ordboken

spika sin avhandling univ., vard. exhibit (hang up) one's thesis [before defending it]
avhandlingen omfattade 300 sidor the thesis ran to 300 pages
utvidga en uppsats till en avhandling expand…into a thesis

6

Premiärminister Dmitrij Medvedevs hurtiga svar till en klagande pensionär har blivit en viral succé på nätet.


hurtig
adjektiv
hurtfrisk. hearty; rask brisk; livlig, käck sprightly; sportig sporty

7


en tryckt stämningen tryckt stämning a stifling (oppressive) atmosphere

2typogr.el.om tyg o.d. printed
tryckt krets elektr. printed circuit

8

Till Expressen säger han hans mening inte är att lägga skuld på brottsoffren och att hbtq-personer har rätt att leva som de vill. Han säger också att de borde vara mer lågmälda.

lågmäld Low key
adjektiv
low-voiced; bildl. quiet, unobtrusive
i lågmäld ton in a low voice

Det är tråkigt att vår hyllning av tullunionens framgångar, som nu firar sitt 40-årsjubileum, är så lågmäld.
It is a pity that our praise for the success of the Customs Union that is now celebrating its 40th anniversary is too quiet.
Okey, fram tills nu har jag varit, typ, lågmäld. angående det här ta-vad-jag-vill-ha förhållandet som ni och Mamma håller på med...
Up till now, I've been, like, mellow... about this whole having-it-all lifestyle that you and Mom are currently into...

9

När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska ett permanent uppehållstillstånd kunna beviljas om personen kan försörja sig. En person som inte har fyllt 25 år ska bara beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon har fullföljt en gymnasieutbildning.

Complete. Finish

10

Evaporate

dunst
substantiv
1ånga vapour, fume; utdunstning exhalation

slå blå dunster i ögonen på ngn
pull the wool over (throw dust in) sb's eyes

dunsta
intransitivt verb
Fraser:
låta…dunsta av
komma…att dunsta av förflyktigas evaporate
dunsta [av] vard., smita make oneself scarce, hop it, take French leave
dunsta bort ta slut, gå upp i rök vanish into thin air, evaporate
dunsta ut bildl. el. sippra ut transpire
transitivt verb
Fraser:
dunsta av (ut) emit…in the form of vapour
dunsta ut lukt exhale

11

Ruska ng vaken

1 ruska
substantiv
branch, bunch of twigs
2 ruska
transitivt verb
shake; om fordon jolt
ruska ngn vaken (liv i ngn) rouse sb, shake up sb
ruska ngn i armen shake sb by…
ruska i dörren pull (tug) at…
ruska om ngn bildl. stir (shake) up sb
ruska på huvudet shake one's head
ruska på sig shake oneself
3 ruska
intransitivt verb
Fraser:
det ruskar the weather is nasty

12

I dag överlämnas betänkandet Kraftsamling mot antiziganism till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

betänkande
substantiv
1 Fraser:
ta i betänkande take into consideration
efter mycket (något) betänkande after a good deal of (some) thought
utan betänkande without hesitation, unhesitatingly
vid närmare betänkande after closer (further) consideration, on second thoughts
2utlåtande report
Fraser från andra ställen i ordboken

utan betänkande without hesitation, unhesitatingly
ta i betänkande take into consideration
efter mycket (något) betänkande after a good deal of (some) thought
vid närmare betänkande after closer (further) consideration, on second thoughts
dra i betänkande, osv., se under resp. huvudord

13

Se de snillrika resväskor. Advert


snillrik
adjektiv
brilliant
en snillrik man äv. a man of genius

14

50 unga män har gripits i Saudiarabien för en rad förseelser som ”konstiga frisyrer” och för att ha haft halsband eller kortärmade kläder. Det rapportera

förseelse
substantiv
fault; brott offence, misdemeanour
Fraser från andra ställen i ordboken

ringa förseelse slight (trivial) offence
en obetydlig förseelse a trivial (trifling) offence
förseelsen är belagd med 500 kronors böter …is punishable by a fine of 500 kronor

15

Mamma och barn flyttade till ett boende med skyddad adress eftersom pappan var våldsam. Men socialtjänsten i Växjö röjde adressen när de skickade ett beslut till pappan, rapporterar lokala medier. Nu har kommunen lex Sarah-anmält sig själv till Inspekt

1 röja
transitivt verb
förråda betray, give away; uppenbara el. yppa reveal, disclose; avslöja el. blotta expose ; visa el. ådagalägga show, display, evince
röja en hemlighet give away (betray) a secret
röja sig give oneself away, expose oneself
2 röja
transitivt verb
skog clear; hygge clear up
röja mark clear land
röja rent på skrivbordet clear…
röja väg eg. clear a way
röja väg för bildl. clear (pave) the way for
röja ngn ur vägen remove sb, put sb out of the way
röja hinder ur vägen remove obstacles

16

Okuvlig. Ie rights activists


okuvlig
adjektiv
indomitable; om t.ex. energi irrepressible; obetvinglig äv. unconquerable
kuva
transitivt verb
allm. subdue; t.ex. uppror äv. suppress, put down; känslor äv. el. : el. undertrycka repress; betvinga curb, check, bring…under control
inte låta kuva sig not give in

17

Jag har alltid varit lite våghalsig.

2 contexts
våghalsig
adjektiv
reckless, foolhardy, rash

Våghals. Daredevil.

English
These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.
Tillnärmningen av lagstiftningarna som syftar till att bromsa den här typen av uppmuntran är inte något särskilt våghalsigt.
The approximation of the laws regulating this type of advertising does not require all that much courage.
Europeiska unionen bör inte vara så lättskrämd, utan mer våghalsig: vi måste komma till fredskonferensen så fort som möjligt.
The European Union ought to be less timid and more daring: we need to get to the peace conference as quickly as possible.
Polen och Spanien borde påminnas om att deras omedgörlighet i fråga om reformen av hur rösterna skall vägas i rådet är våghalsig politik och även dålig matematik.
Poland and Spain should be reminded that their intransigence over the reform of voting weights in Council is perilous politics as well as poor mathematics.

18

news summary, the news in brief

sammandrag
substantiv
summary, outline, résumé, digest, précis (pl. lika); spec. vetensk. abstract
matchen i sammandrag highlights of the match
nyheterna i sammandrag news summary, the news in brief

19

Flera toppnamn drabbade samman inför ......


Fraser från andra ställen i ordboken

drabba samman (ihop) a) mil. meet, encounter each other b) om enskilda come to blows (vid dispyt loggerheads), cross (measure) swords

20

Analys: VW för ivriga i försöken att rentvås


rentvå
transitivt verb
bildl. clear , f. exonerate , exculpate

21

Snart kommer det bli olagligt att köra falsk polisbil. Regeringen förbereder ett lagförslag. Justitieminister Morgan Johansson (S) anser att detta ”. är på tiden.

About time

22

Bilden är inte samstämmig av vad som varit avgörande för det uteblivna samarbetet.
– Den här soppan ni kokade ihop i DN stämmer ju inte. Det finns en rad punkter där som är rakt felaktiga, sa Eriksson om den debattartikel som Alliansens företrädare publicerade på måndagskvällen.


utebli
intransitivt verb
om person fail to come (appear, turn up, arrive), not come, stay away; jur. default, fail to appear in court; om sak not be forthcoming; inte bli av not (fail to) come off, not take place, not occur
belöningen uteblev no reward was forthcoming
den väntande demonstrationen uteblev …did not come off
du bör inte utebli äv. you had better put in an appearance
följderna har inte uteblivit …have not been long in presenting themselves
de medlemmar som uteblivit äv. the absent members
straffet ska inte utebli the guilty (guilty party) will be punished
utebli från ngt fail to attend sth, be absent from sth
Fraser från andra ställen i ordboken

belöningen uteblev no reward was forthcoming
den väntande demonstrationen uteblev …did not come off
du bör inte utebli äv. you had better put in an appearance
följderna har inte uteblivit …have not been long in presenting themselves
de medlemmar som uteblivit äv. the absent members
straffet ska inte utebli the guilty (guilty party) will be punished
utebli från ngt fail to attend sth, be absent from sth


samstämmig
adjektiv
överensstämmande …in accord, concordant; enhällig unanimous

23

Svängrum. Ie dancing. People,s ability to have Room to manouvre

Info only

24

EU-motståndare, som Vänsterpartiet, inte gillar brexit men att kräva utträde ur EU har blivit en viktig del av europeiska nationalisters och invandringsmotståndares retorik”, konstaterar han.
Enligt Ramberg märks det i SD-ledaren Jimmie Åkessons retorik att han vädrar framgångsvindar för hårdare tongångar mot Bryssel.
”Brexit skaver alltså för svenska vänsterpartister. De skyr sällskapet.”

skava
transitivt verb
gnida, riva rub, chafe; skrapa scrape; med verktyg äv. shave
skava mot gnida rub, chafe [against, on]
skava [hål på] huden gall one's skin
skava hål på (skava sönder) ett plagg wear (rub) a hole (resp. holes) in…
skava av (bort) scrape [off]; hud äv. abrade
mina skor skaver my shoes chafe my feet

Skyr. Shun?
3 sky
transitivt verb
shun; undvika avoid; rygga tillbaka för shrink [back] from
bränt barn skyr elden once bitten, twice shy
utan att sky några kostnader regardless of expense
han skyr inga medel he sticks (stops) at nothing
inte sky någon möda spare no pains (effort)
sky ngn (ngt) som pesten shun sb (sth) like the plague

25

All

All