RW20 Flashcards Preview

A Swedish > RW20 > Flashcards

Flashcards in RW20 Deck (21):
1

To take a bearing of. Long

Extra word


pejla
transitivt verb
1bestämma riktningen till take a bearing of; flyg., med radio locate; orientera sig take one's bearings
2loda sound
3bildl.,
pejla läget see how the land lies
pejla opinionen sound [out] opinion (views)
Fraser från andra ställen i ordboken

få pejling på sjö. get a bearing on; jfr pejla
sondera (pejla) stämningen den förhärskande meningen bland mötesdeltagarna take the sense of the meeting

Pejling
Pejling kan avse:

pejling som metod inom navigation, se Navigation
verksamhet som bedrivs då man med hjälp av ofta avancerad spanings- och lägesbestämningsutrustning vill lokalisera en radiosändare, se Radiopejling
bestämning av vattenhöjd i tank, lastrum eller dylikt
överförd bemärkelse, såsom att pejla stämningen

sondera
VERB
probe, sound
sondera möjligheterna
explore the possibilities
sondera terrängen
see how the land lies

2

A nasty character

ruskig
adjektiv
om väder nasty, raw [and chilly]; om person:olustig seedy; motbjudande disgusting, repulsive[-looking]; om kvarter el. bakgata o.d.:illa beryktad disreputable; skum shady; sjaskig shabby; om händelse o.d.:hemsk horrible, gruesome; kuslig uncanny
en ruskig historia an ugly (a nasty) affair
en ruskig skrämmande typ a nasty piece of work, a nasty character
ruskigt
adverb
nastily etc.; jfr ruskig; vard., väldigt awfully, terribly

3

EU-domstolen underkänner en lag som ger datajättar som Facebook, Apple och Yahoo rätt att överföra stora sjok med konsumentdata – alltså vad användarna söker eller handlar på nätet, och vilka de är vänner med i cyberrymden – till USA.


sjok
substantiv
t.ex. av tyg el. snö sheet; av dimma layer; friare el. större mängd large chunk
underkänna
transitivt verb
avvisa reject; inte godtaga not accept; ogilla not approve of
underkänna ngn skol. fail sb
underkänd
adjektiv
som betyg failed
bli underkänd fail, be failed
målet blev underkänt …was disallowed
underkänt
substantiv
Fraser:
få underkänt fail, be failed
Fraser från andra ställen i ordboken

bli underkänd fail, be failed
få underkänt fail, be failed
målet blev underkänt …was disallowed

4

Facebook har i flera års tid överfört information om sina europeiska användares förehavanden på nätet till sina servrar i USA, med stöd i Safe Harbour-direktiv

förehavande
substantiv
Fraser:
hans förehavanden his doings. (activities)

5

De flesta skriver att de älskar sina barn – det är själva föräldraskapet de värjer sig emot.

värja
transitivt verb
försvara defend
reflexivt verb
Fraser:
värja sig defend oneself
jag kunde inte värja mig för intrycket (misstanken) att… I could not help getting the impression (help suspecting) that…

6

The ship put in at Göteborg

Anlöpa

Anlöpa is the Swedish word for put in at or call at. Some of its most common inflections are anlöpte, anlöpt, anlöp, anlöpa. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Båten anlöpte hamnen i Göteborg', which translates into 'The ship put in at Göteborg'.

Translation:
Översättning:
Put in at
Call at
Inflections:
Anlöpte
Anlöpt
Anlöp
Anlöpa
Example:
Båten anlöpte hamnen i Göteborg: The ship put in at Göteborg
Synonyms:

7

Unfortunately. Not tyvärr.

Dessvärre

Dessvärre is the Swedish word for unfortunately. Some common Swedish words that are synonyms to dessvärre are beklagligtvis, olyckligtvis, tyvärr,Translation:
Översättning:
Unfortunately
Inflections:
Example:
Hur säger man dessvärre på Svenska?: How do you say unfortunately in Swedish?
Synonyms:
Beklagligtvis
Olyckligtvis
Tyvärr

Hej! Vi beklagar, men dessvärre är inte tekniken helt på vår sida idag. Vi jobbar på att lösa detta och hoppas att vi snart ...

Jazz Är Farligt - Spelar i Stockholm ikväll. Dessvärre är... - Facebook
https://sv-se.facebook.com › posts
Spelar i Stockholm ikväll. Dessvärre är det en privat tillställning. Ett lyssningstips till er som blir hemma. GUSH 25 år på ...

8

Gull

Fiskmås

9

The police have seized a variety of weapons, ammunition and explosives'.

Beslagta

Beslagta is the Swedish word for confiscate or seize. Some of its most common inflections are beslagtog, beslagtagit, beslagtag, beslagtaga. Some common Swedish words that are synonyms to beslagta are konfiskera,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Polisen har beslagtagit vapen, ammunition och sprängämnen', which translates into 'The police have seized a variety of weapons, ammunition and explosives'.

Translation:
Översättning:
Confiscate
Seize
Inflections:
Beslagtog
Beslagtagit
Beslagtag
Beslagtaga
Example:
Polisen har beslagtagit vapen, ammunition och sprängämnen: The police have seized a variety of weapons, ammunition and explosives
Synonyms:
Konfiskera

10

Capacity or tendency.

Artistic leanings'. ,

AnlagClick for Swedish Pronunciation

Anlag is the Swedish word for capacity or tendency. Some of its most common inflections are anlaget, anlag, anlagen,. Some common Swedish words that are synonyms to anlag are drag, gener,. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Konstnärliga anlag', which translates into 'Artistic leanings'.

Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of anlag by a native Swedish speaker.

Translation:
Översättning:
Capacity
Tendency
Inflections:
Anlaget
Anlag
Anlagen
Example:
Konstnärliga anlag: Artistic leanings
Synonyms:
Drag
Gener

11

The soccer player was good at diving'. (Pretending )

Filma

Filma is the Swedish word for dive or pretend. Some of its most common inflections are filmade, filmat, filma, filmar. Some common Swedish words that are synonyms to filma are låtsas,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Fotbollsspelaren var duktig på att filma', which translates into 'The soccer player was good at diving'.

Translation:
Översättning:
Dive
Pretend
Inflections:
Filmade
Filmat
Filma
Filmar
Example:
Fotbollsspelaren var duktig på att filma: The soccer player was good at diving
Synonyms:
Låtsas
Other Definitions:
Filma: Film/Act in a film (films)

12

Request or urge someone to do something

Anmana

Anmana is the Swedish word for request or urge. Some of its most common inflections are anmanade, anmanat, anmana, anmanar

Translation:
Översättning:
Request
Urge
Inflections:
Anmanade
Anmanat
Anmana
Anmanar
Example:
Hur säger man anmana på Svenska?: How do you say request in Swedish?
Synonyms:

8 Oct 2015 - Jag blev anmanad att återkomma på fredag igen för att höra efter hur det gått. Döm av min förvåning ...

Destination öppet hav: Jorden runt på åtta år - Google Books Result
https://books.google.co.uk › books
Gustav Stolpe - 2015
Till slut blev jag anmanad att följa med till polisstation där Paco och Figge satt och skakade galler. Polisen förhörde mig ...

13

Forerunner. Predecessor Preceeding.

Föregångare

Föregångare is the Swedish word for precursor or forerunner. Some of its most common inflections are föregångaren, föregångare, föregångarna,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Neandertalarna var föregångare till den moderna människan', which translates into 'The Neanderthal was the precursor to the modern human'.

Translation:
Översättning:
Precursor
Forerunner
Inflections:
Föregångaren
Föregångare
Föregångarna
Example:
Neandertalarna var föregångare till den moderna människan: The Neanderthal was the precursor to the modern human
Synonyms:
In the News:
Analys Jan Nylander: Konkurs väntar för många vindkraftsägare (2015-10-20, SVT)
Många ägare till vindkraftverk riskerar att förlora stora pengar de närmaste åren. Den kraftiga utbyggnaden har pressat priserna. Dessutom är de senaste vindkraftverken så mycket mer effektiva än sina föregångare, vilket gör att de gamla slås ut.. Read the full article in Swedish

14

She begged for help.

Böna

Böna is the Swedish word for plead (beg) for. Some of its most common inflections are bönade, bönat, böna, bönar. Some common Swedish words that are synonyms to böna are pingla, tjej, vädja,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hon bönade och bad om hjälp', which translates into 'She begged for assistance'.

Translation:
Översättning:
Plead (beg) for
Inflections:
Bönade
Bönat
Böna
Bönar
Example:
Hon bönade och bad om hjälp: She begged for assistance
Synonyms:
Pingla
Tjej
Vädja
Other Definitions:
Böna: Bean
Böna: Chick/Bird

15

Apron

Förkläde

Basala hygienrutiner - Kristianstad kommun
www.kristianstad.se › Handbok-Hygien

Använd handbalsam för att förebygga nariga och torra händer. ... Förklädet ska tvättas dagligen. Handtvätt och ...


narig
adjektiv
om hud chapped, rough

16

deceitful or false. Long

Deceptive

Bedräglig

Bedräglig is the Swedish word for deceitful or false. Some of its most common inflections are bedrägligt, bedrägliga,. Some common Swedish words that are synonyms to bedräglig are falsk,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Bedrägligt beteende', which translates into 'Fraudulent conduct'.

Translation:
Översättning:
Deceitful
False
Inflections:
Bedrägligt
Bedrägliga
Example:
Bedrägligt beteende: Fraudulent conduct
Synonyms:
Falsk
Östersundspolitiker: "Det är ett bedrägligt beteende"
www.ltz.se › ostersundspolitiker-det-ar-et...
6 Oct 2015 - Det här är ett bedrägligt beteende. I framtiden framhåller Mona Modin Tjulin att kommunen måste ...


Vår väg är bedrägligt lätt
www.arbetarbladet.se › opinion › ledare
12 Jul 2013 - Den väg som vi länge har tagit är bedrägligt
lätt, en behaglig motorväg där vi rör oss framåt med stor ...
Deceptively easy
------bedrägeri
substantiv
deceit, cheating; brott [wilful] deception, fraud, imposture; skoj swindle; villa illusion, delusion
bedrägerier frauds, impostures, acts of deception; i affärslivet sharp practices
ett fromt bedrägeri a pious fraud
Fraser från andra ställen i ordboken

grovt bedrägeri gross fraud

-------

Oroar du dig för att bli bedragen? Förhållande


bedra
transitivt verb
allm. deceive; lura äv. dupe, impose [up]on, fool, take…in; svika play…false; på pengar o.d. defraud , cheat, swindle ; vara otrogen mot be unfaithful to, cheat on
skenet bedrar appearances are deceptive
om mina ögon inte bedrar mig if my eyes do not deceive me (play me false)
låta snålheten bedra visheten be penny wise and pound foolish
en bedragen äkta man a man whose wife has been unfaithful to him
reflexivt verb
Fraser:
bedra sig be mistaken


[låta] bedra sig [let oneself] be deceived
Fraser från andra ställen i ordboken

skenet bedrar appearances are deceptive
låta snålheten bedra visheten be penny-wise and pound-foolish

17

Share somebodys sorrow

DeltaClick for Swedish Pronunciation

Delta is the Swedish word for sympathize. Some of its most common inflections are deltog, deltagit, deltag, deltaga. Some common Swedish words that are synonyms to delta are deltaga, flodförgrening, medverka,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Delta i någons sorg', which translates into 'Share sby's sorrow'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of delta by a native Swedish speaker.

Translation:
Översättning:
Sympathize
Inflections:
Deltog
Deltagit
Deltag
Deltaga
Example:
Delta i någons sorg: Share sby's sorrow
Synonyms:
Deltaga
Flodförgrening
Medverka
Other Definitions:
Delta: Delta

18

Reward

reward [rɪˈwɔ:d]
substantiv
belöning, lön; hittelön; ersättning
the financial rewards den ekonomiska behållningen
as a reward (in reward) for som (till) belöning (lön) för
offer a reward of £100 for utfästa en belöning på (om) hundra pund för, ge hundra pund i hittelön för
virtue is its own reward dygden är sin egen belöning
transitivt verb
belöna; löna, vedergälla
rewarding [rɪˈwɔ:dɪŋ]
adjektiv
givande, tacksam, lönande

Hittelön

Hittelön is the Swedish word for reward. Some of its most common inflections are hittelönen,

Translation:
Översättning:
Reward
Inflections:
Hittelönen
Example:
Hur säger man hittelön på Svenska?: How do you say reward in Swedish?
Synonyms:

19

An opportune moment

Läglig

Läglig is the Swedish word for timely. Some of its most common inflections are lägligt, lägliga,. Some common Swedish words that are synonyms to läglig are passande,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Ett lägligt tillfälle', which translates into 'An opportune moment'.

Translation:
Översättning:
Timely
Inflections:
Lägligt
Lägliga
Example:
Ett lägligt tillfälle: An opportune moment
Synonyms:
Passande

20

Thou shall not kill. Bible

Dräpa

dräpa
transitivt verb
kill; spec. amer. slay
du skall icke dräpa bibl. thou shalt not kill
dräpa av ngn tysta munnen på squash sb

Dräpa is the Swedish word for slay. Some of its most common inflections are dräpte, dräpt, dräp, dräpa. Some common Swedish words that are synonyms to dräpa are döda, mörda,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Dräpa i hastigt mod', which translates into 'Kill without premeditation'.

Translation:
Översättning:
Slay
Inflections:
Dräpte
Dräpt
Dräp
Dräpa
Example:
Dräpa i hastigt mod: Kill without premeditation
Synonyms:
Döda
Mörda

21

To perceive. Or be aware of

Förnimma

Förnimma is the Swedish word for perceive or be aware of. Some of its most common inflections are förnam, förnummit, förnimma, förnimmer. Some common Swedish words that are synonyms to förnimma are ana, skönja, varsebli,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Man tycker sig förnimma ett eko från barndomen', which translates into 'One senses an echo of one's childhood'.

Translation:
Översättning:
Perceive
Be aware of
Inflections:
Förnam
Förnummit
Förnimma
Förnimmer
Example:
Man tycker sig förnimma ett eko från barndomen: One senses an echo of one's childhood
Synonyms:
Ana
Skönja
Varsebli