Rw33 Flashcards Preview

A Swedish > Rw33 > Flashcards

Flashcards in Rw33 Deck (24):
1

Qhttp://nya.omni.se/. -valkomnar-perssons-tiggeriutspel-bra/a/44Qq

Xx,s utspel om tiggeri

utspel Proposal, initiative
substantiv
1bildl.:åtgärd move, action, measures (pl.); initiativ initiative; förslag proposals (pl.); manöver manoeuvre; amer. maneuver
2teat. [way of] acting
3kortsp. lead, leading hand
du har utspelet! [it is] your lead!

2

Såväl Nike, Tag Heuer och Porsche basunerade ut att de bryter sina avtal med den 29-årige världsstjärnan, men racketsponsorn Head gjorde tvärtom; de slog fast att de tänker förlänga avtalet och skrev i ett

såväl
konjunktion
Fraser:
såväl A som B A as well as B
såväl i tal som i skrift both in the spoken and the written language
Fraser från andra ställen i ordboken

såväl A som B A as well as B

3

Löfven vill också diskutera uteslutning ur Schengen för länder som inte hjälper till med asylmottagande.

uteslutning
substantiv
exclusion; expulsion; ur advokatsamfund disbarment; jfr utesluta
uteslutning ur kyrkan excommunication
[slutledning genom] uteslutning elimination
med uteslutning av to the exclusion of, excluding
Fraser från andra ställen i ordboken

de hotade honom med omedelbar uteslutning they threatened him with immediate expulsion

4

Insatsen kan ha tärt på den redan ansträngda ryska ekonomin samtidigt som Ryssland kan antas ha uppnått sina mål med offensiven.

Drained. ..?

tära
transitivt verb
förbruka consume
tära på t.ex. ngns krafter tax…; t.ex. ett kapital break (eat) into…, make inroads [up]on…
tära på reserverna draw on the reserves
det tär på hans krafter (kassa, resurser) äv. it is a great drain on…
sjukdomen tär på henne …is taxing her health
en tärande sjukdom a wasting disease
tärd
adjektiv
worn out
ett tärt ansikte a haggard (emaciated) face
Fraser från andra ställen i ordboken

ett tärt ansikte a haggard (emaciated) face

5

Hunden får vittringen.


vittring
substantiv
jakt. scent

6

Den förslagna tjuven .....

förslagen
adjektiv
cunning, crafty, artful

7

skriver The Guardian och hänvisar till uppgifter från övervakningsorganisation Airwars.

hänvisa
transitivt verb
refer
hänvisa ngn att vända sig till… äv. direct sb to apply to…
han hänvisade till sin bristande erfarenhet som ursäkt he pleaded…as an excuse
vara hänvisad till [att använda] ngt be reduced to [using] (be obliged to use) sth
vara hänvisad till sig själv be thrown upon one's own resources
hänvisande till… with reference to…, referring to…

8

”Att Kremls engelskspråkiga mediemaskineri Sputnik News trumpetar ut ’Mission accomplished’ är bara följdriktigt. Inom Ryssland sprider regeringen framgångsrikt budskapet att fredsförhandlingarna i Genève i praktiken har tvingats fram av ryska bombplan.”


följdriktig
adjektiv
logical, consequent; konsekvent consistent

9

Slow. ( person)


trög
adjektiv
sluggish; långsam slow, slack ; fys.el.om person (overksam) inert; sävlig phlegmatic, languid; slö dull; senfärdig tardy; som går trögt stiff
marknaden är trög the market is sluggish (dull)
vara trög i magen be constipated
trögt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

trög i uppfattningen slow on the uptake
tung (trög) massa heavy mass
trög i uppfattningen slow on the uptake
ha hård (trög) mage, vara hård (trög) i magen be constipated

10

trots att det finns en stor vilja att hjälpa till i Spanien. Barcelonas borgmästare uttrycker stor ilska över trögheten hos EU.


tröghet
substantiv
sluggishness etc., inertia; phlegm; tardiness; jfr trög

11

2.
Har man ändå stannat så bör man försöka ta sig därifrån så fort som möjligt, om man misstänker att något lurt är i görningen

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Tack för svaret, herr kommissionär, framför allt slutet som jag tycker indikerar att ni här har uppmärksammat att något är lurt och behöver tittas litet närmare på.
Thank you for your answer, Mr Commissioner, in particular the end, which I believe indicates that you have noticed that something is a bit fishy and needs to be looked at a bit closer.


Fraser från andra ställen i ordboken

det är något i görningen there is something brewing (in the wind)

12

All that glitters is not gold.

Allt är inte guld som glimmar, och något som verkar för bra för att vara sant är det ofta också. Det är två tankar som är bra att ha i bakhuvudet,

To keep in mind.

13


Fotboja.

Electronic Tag?

boja
substantiv
fetter, shackle; bildl. äv. bond
bryta sina bojor break one's bonds (chains) asunder
lösa ngns bojor unchain (unfetter) sb
slå…i bojor throw…into (put…in) irons
Fraser från andra ställen i ordboken

belägga ngn med bojor shackle (put shackles on) sb

14

"Centralen är snuskigaste stället i stan"

snuskighet
snuskigheten(-)(-)
Substantiv

Engelska
grubbiness
squalidness

Snusk. Dirt. Filth.

15

– Det finns en för stor grupp ungdomar som har attitydproblem.
Med anledning av ett en it-företagare tidigare i veckan ondgjorde sig för tidningen om att kandidater som AF skickat till honom hade fel kompetens och attityd säger Sjöberg att det är viktigt att arbetsgivare återkopplar till dem.

– Alla medborgare har ett eget ansvar för att inte göda den grova organiserade brottsligheten. Om du handlar spriten på närlivs, eller åker taxi för 59 kronor eller klipper dig för 50 kronor, eller drar en lina kokain till helgen, då är du i själva verket en del av den organiserade brottslighetens näringskedja. Då är det svårt sen att ondgöra sig över hur våld och kriminalitet breder ut sig, säger Anders Ygeman.

ondgöra
reflexivt verb
Fraser:
ondgöra sig över ngt klaga över complain about sth; kritisera criticize sth
ondgöra sig över att klaga över complain about the fact that; kritisera criticize the fact that
Fraser från andra ställen i ordboken

ondgöra sig över ngt klaga över complain about sth; kritisera criticize sth
ondgöra sig över att klaga över complain about the fact that; kritisera criticize the fact that

16

Anki Sandberg är ordförande för Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Hon säger att hon inte är förvånad.

Impairment.


nedsättning
substantiv
sänkning lowering; minskning reduction; prisnedsättning,amer. äv. markdown; av hörsel o.d. impairment

17

I dag ställs debattören inför rätta för att ha självmedicinerat sig till ett drägligt liv

dräglig Opposite. Odräglig
adjektiv
tolerable; om person …easy to put up with
ganska dräglig äv. not at all bad
någorlunda drägliga villkor fairly acceptable terms
drägligt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

en dräglig tillvaro a tolerable existence

18

Polisen anställer 700 personer utan budget
Efter larmen om terrorhot och flyktingströmmar ryter nu rikspolischefen Dan Eliasson ifrån om personalbristen.

ryta
intransitivt verb
allm. roar; om person äv. bellow, shout, bawl ; om storm äv. howl
ryta sina order roar (bark) out…
ryta till give a roar

19

To do a good job. Everyday Expression.

göra ifrån sig
avsluta get…done
det har han gjort ifrån sig bra he has done a good job there

20

Säkerhetspolitiken i Sverige är frånåkt

Itc. Opposition has the lead.

Bolaget har misslyckats helt med sin nuvarande satsning på smarta mobiler och blivit rejält frånåkt av bolag som Apple och Google.
Den iranska kustbevakningen tog upp förföljandet men blev frånåkt av den lilla men snabba smugglarbåten.
Tidigare kunde jag bli ledsen och förbaskad om jag blev frånåkt på en träning.
Sedan blev Palm rejält frånåkt när mobiltillverkarna började bygga in allt mer datorlika funktioner i mobilerna.
Eller vänd på det: diktaturen är frånåkt av tekniken.
Det är inte ofta som Charlotte Kalla blir frånåkt på en fristilsmil.

21

Fastighetsmogulen Donald Trump seglar just nu i stark motvind i den republikanska primärvalskampanjen i USA. Partietablissemangets motoffensiv har börjat ge utdelning efter att Trump gjort en rad klavertramp.

Check spell. Utal! Forvo yes
klavertramp
substantiv
vard. clanger, faux pas (pl. lika)fr.

22

Skatteverket granskar svenskarna i härvan.

EU har dragits in i denna härva.
The EU has become embroiled in this mess.


härva
substantiv
1om t.ex. hoptrasslade sladdar el. komplicerad situation tangle; komplicerad sitution äv. complicated matter; spec. polit. imbroglio
polisen utreder härvan …the matter, …the affair
en härva av lögner a tissue (a web of) lies
2garn skein

23

På grund av blidväder blir ......

Mild weather.

blid
adjektiv
om t.ex. röst soft; om t.ex. väsen gentle; om t.ex. väder mild
inte se ngt med blida ögon look [up]on sth with disapproval, frown on sth
se ngt med blida ögon look [up]on sth with approval, approve of sth

24

All

Q