RW18 Flashcards Preview

A Swedish > RW18 > Flashcards

Flashcards in RW18 Deck (25):
1

Sd's ideology is incompatable with Christian faith. LONG


Dec 16, 2014 - SD:s ideologi är oförenlig med kristen tro. Men kristna sympatisörer måste mötas konstruktivt, skriver Elisabeth Sandlund. av Elisabeth ...

Oförenlig
oförenlig
adjektiv
incompatible, inconsistent; om t.ex. åsikter el. motsatser irreconcilable

2

He fell senseless (unconscious) to the ground

Sanslös

Sanslös is the Swedish word for senseless or unconscious. Some of its most common inflections are sanslöst, sanslösa,. Some common Swedish words that are synonyms to sanslös are enorm,. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Han föll sanslös till marken',

which translates into 'He fell senseless to the ground'.

olssonmind on Twitter: "Men det är sanslöst vad dålig Petra ...
https://twitter.com/olssonmind/status/618491105131253760
Jul 7, 2015 - Men det är sanslöst vad dålig Petra Marklund är i #Allsång. Hon STAPLAR ju missarna, de grova missarna, på varandra. Lyft henne nu för fan!
All I did was kiss a girl! Kevin Costner är sanslöst bra - Silverado ...
www.discshop.se/filmguiden/recension/.../R45300 - Translate this page
Kevin Costner är sanslöst bra. Jag har alltid älskat cowboyfilmer och allt som har med cowboys att göra. Men jag har inte lyckats se Silverado förrän nu. Jag har ...

Everday Swedish. Det är sanslöst?? Plus or negative

3

Virtue

dygd
substantiv
virtue; kyskhet äv. chastity

IS ser våldtäkter som en religiös dygd | Världen idag - världen ur ett ...
www.varldenidag.se › Start › Nyhet - Translate this page
Aug 21, 2015 - Samtidigt har det blivit känt att IS byggt upp en teologi som beskriver våldtäkter som en religiös dygd. Islamiska staten visade häromdagen ...

4

The water was rationed out in buckets


Home
Word Quiz
En / Ett Quiz
Previous Words
Swedish Links
Daily Swedish Logo
Portionera

Portionera is the Swedish word for portion (ration) out. Some of its most common inflections are portionerade, portionerat, portionera, portionerar. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Vattnet portionerades ut i hinkar',which translates into 'The water was rationed out in buckets'.

Translation:
Portion (ration) out
Inflections:
Portionerade
Portionerat
Portionera
Portionerar
Example:
Vattnet portionerades ut i hinkar: The water was rationed out in buckets
Synonyms:
More Swedish Links

Learn Five New Swedish Words
Test Your Swedish Grammar Knowledge
Take the Daily Swedish Quiz

© Daily Swedish 2015, Sitemap

About

5

A guide to Psychology.

handledning i psykologi boktitel [A] Guide to…


handledning
substantiv
instruction; guidance; supervision, direction;

jfr handleda

Handledning för beskattning av inkomst | Skatteverket
www.skatteverket.se/.../handledningar/beskattningavin... - Translate this page
Handledning för beskattning av inkomst (SKV 399). Skatteverkets handledningar finns inom olika ämnesområden och är främst avsedda att användas inom ...


Handledning - Malmö högskola
www.mah.se › ... › Genomförande av utbildningen - Translate this page
Handledning. En framgångsfaktor som ofta nämns när det gäller att skapa bra APL är att det finns kompetenta handledare på de arbetsplatser som tar emot ...

6

The companies handling of ...

Företagets handläggning...

handlägga
transitivt verb
handha handle; behandla deal with
handlägga ett mål hear a case
Fraser från andra ställen i ordboken

7

Inevitable.


ofrånkomlig
adjektiv
oundviklig inevitable; om faktum el. slutsats o.d. äv. inescapable

Nedläggningen är ofrånkomlig - Dagens Nyheter
mobil.dn.se › arkiv › mat-dryck › nedlag...
Mobile-friendly - 22 Dec 2009 - Trots allt elände som blir konsekvensen av nedläggningen är beslutet förväntat och kanske ...
Den dyrare vården är ofrånkomlig - DN.SE - Dagens Nyheter
mobil.dn.se › ledare › signerat › den-dyr...
Mobile-friendly - 15 Nov 2003 - När Churchills personlige läkare såg Roosevelt vid Jaltakonferensen uttryckte han tvivel på om den ...

8

To read up for. .... To prepare

Not förbereda

Läsa på. Inform yourself??


läsa på
läxa o.d. prepare;

fortsätta att läsa go on reading, read [straight] on
Fraser från andra ställen i ordboken

läsa korrektur på… read (correct) the proofs of…
läsa på sin examen read [up] for one's degree

9

I have butterflies in my stomach

pirra
intransitivt verb
t.ex. i fingret tingle
det pirrar i magen [på mig] I have (vid upprepning, t.ex. då jag ser… get) butterflies in my stomach
en pirrande känsla a funny feeling

10

Male Voice breaks = ..


målbrottet
substantiv
Fraser:
han är (har kommit) i målbrottet his voice is breaking (is beginning to break)
Fraser från andra ställen i ordboken

han är (har kommit) i målbrottet his voice is breaking (is beginning to break)

11

Daft. Potty. Crackers.


knasig
adjektiv
vard. daft, potty; (pred. äv.) crackers, nuts

Det låter helt knasigt. !!

Knasigt att förbjuda mobiler för skolbarn
Det behövs inga nya lagar för att hantera mobiler i skolan. Det behövs bara sunt förnuft.

12

Long. Reorganise!
Regeringen ska bland annat titta på hur barnen kan A tillgodogöra sig kunskaper när de måste byta skola på grund av att de flyttas från asylboende till asylboende
Tillgodogöra sig!

Oss
Vi måste bli bättre på att tillgodogöra oss mångfaldens fördelar.
I.e. Integration LongDEFINITION
tillgodogöra sig
ta till sig och dra nytta avHur ska vi kunna se till att den kompetens som idag ofta går förlorad för det svenska samhället kan tas tillvara?

ta vara på ta hand om take care of, look after; utnyttja make the most of, make use of, exploit; gömma keep
ta vara på tillfället take (make the most of, avail oneself of) the opportunity
ta…till vara, se tillvarata

tillvarata
transitivt verb
ta hand om take care (charge) of; t.ex. mat[rester] make use of; hitta find; ngns intressen:bevaka look after; skydda safeguard; utnyttja el. t.ex. möjligheter take advantage of, utilize
alla matrester bör tillvaratas …be kept and put to some use
tillvarataget som rubrik Found
tillvaratagna effekter järnv. o.d. [passengers'] lost property (sg.)
expedition för tillvaratagna effekter lost property office
tillvaratagande
substantiv
Fraser:
tillvaratagandet av… the taking care (charge) of…; ngns intressen the protection of…; jfr f.ö. tillvarata
Fraser från andra ställen i ordboken

tillvarata ngns intressen look after (safeguard) sb's interests
tillvaratagandet av… the taking care (charge) of…; ngns intressen the protection of…; jfr f.ö. tillvarata
ta…till vara, se tillvarata


tillgodogöra
reflexivt verb
Fraser:
A. tillgodogöra sig assimilate äv. bildl.; t.ex. undervisningen

profit by

Det är en viktig fråga som måste lösas inom de närmaste åren, så att alla medborgare kan tillgodogöra sig den fria rörligheten.
This is an important issue which must be resolved in the near future so that all of our people can take advantage of this freedom of movement.
Dessa är av stor vikt för att ge individen en verklig chans att tillgodogöra sig en utbildning på arbetsmarknaden och för att förverkliga denna mobilitet.
All this is important as a way of giving the individual in the job market a real chance to absorb education and experience genuine mobility.

Faktum är att finanssektorn och bankerna har kunnat tillgodogöra sig dessa kostnadsminskningar helt och hållet.
In fact, these reductions in costs have been entirely absorbed by the financial industry and the banks.
De ineffektiva producenterna skulle kunna sälja kvoterna och därigenom tillgodogöra sig en del av kvoternas värde.
The inefficient producers would be able to sell the quotas and thereby reap some of the value of the quotas.
Sådana djur har förmågan att tillgodogöra sig de proteiner som finns i fiskmjöl och använda dem för uppbyggnad och energi.
Such animals are able to metabolise the proteins contained in fishmeal and use them for their structural and energy needs.


!!
godo
substantiv
Fraser:
göra upp saken i godo …amicably, …in a friendly spirit
en uppgörelse i godo an amicable settlement, by fair means or foul
saldo Er till godo balance in your favour (amer. favor)
jag har…till godo hos dig you owe me…
kan jag få ha det till godo till en annan gång? can I leave it till another time (vard. take a raincheck [on that one])?
[få] hålla till godo med [have to] put up with, [have to] stand
håll till godo! a) tag för er! [please] help yourself (resp. yourselves)! b) svar på tack you're [quite (very)] welcome [to it]!; amer. you're welcome!
det kommer firman till godo blir till gagn för it will be (prove) of use to the firm
det kom dig till godo tillföll dig you benefited by it
Fraser från andra ställen i ordboken

uppgörelse i godo amicable arrangement

godo
substantiv
Fraser:
göra upp saken i godo …amicably, …in a friendly spirit
en uppgörelse i godo an amicable settlement, by fair means or foul
saldo Er till godo balance in your favour (amer. favor)
jag har…till godo hos dig you owe me…
kan jag få ha det till godo till en annan gång? can I leave it till another time (vard. take a raincheck [on that one])?
[få] hålla till godo med [have to] put up with, [have to] stand
håll till godo! a) tag för er! [please] help yourself (resp. yourselves)! b) svar på tack you're [quite (very)] welcome [to it]!; amer. you're welcome!
det kommer firman till godo blir till gagn för it will be (prove) of use to the firm
det kom dig till godo tillföll dig you benefited by it
Fraser från andra ställen i ordboken
uppgörelse i godo amicable arrangement

13

Migrant camp


förläggning

Germ. Flüchtling.!!

location; mil., konkr. station, camp

Flyktingförläggning !

14

just forget the whole thing, (and Carry on).

Stryk över och gå vidare. Everyday Expression.

partikelverb
t.ex. ett ord cross (strike) out, cancel, delete
stryka över och gå vidare just forget the whole thing

15

To fence smth in. Expand!


omgärda
transitivt verb
förse med stängsel fence (close)…in, enclose; bildl. surround; skydda safeguard

Gärda
SYNONYMER
inhägna
Engelska
fence
enclose

16

Maintain order


upprätthålla
transitivt verb
t.ex. vänskapliga förbindelser maintain, keep up; t.ex. disciplin el. standard äv. uphold; t.ex. fred el. neutralitet äv. preserve; t.ex. intresse äv. sustain
upprätthålla en tjänst [som] hold a post (fill an office) [as]
upprätthållande
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

upprätthålla trafiken keep the traffic (resp. the service[s]) going

upprätthålla (återställa) ordningen maintain (restore) order

ångaren upprätthåller trafiken mellan… the steamer maintains the service between…

17

Standard or criterion

Safety standards


norm
substantiv

Säkerhetsnorm??

måttstock standard; mönster äv. model; rättesnöre norm, criteri|on (pl. -a); regel rule
Fraser från andra ställen i ordboken

enhetliga normer uniform standards
uppluckrade normer lax (laxer) standardsp

18

Recurrent.

Examples.

återkommande
adjektiv
regelbundet recurrent
ofta återkommande frequent
dessa så ofta återkommande händelser these incidents, which recur so often
Fraser från andra ställen i ordboken

ofta återkommande frequent, frequently recurring
årligen återkommande annual
vart femte år återkommande… five-yearly…
en inte återkommande utgift a non-recurrent…

19

County Council

Landstinget

20

Socialstyrelsen ser inga enkla förklaringar, men lyfter några
övergripande samhällsfenomen, bland annat ökad individualisering och ett ökat antal unga som varken arbetar eller studerar.


övergripande
adjektiv
overall; allomfattande all-embracing, comprehensive
övergripande begrepp catchall term
övergripande planering overall planning

21

Frostbite


frostbite [ˈfrɒs(t)baɪt]
substantiv
köldskada, kylskada; förfrysning
transitivt verb
köldskada, kylskada, frostskada

22

Sunstroke


sunstroke [ˈsʌnstrəʊk]
substantiv
solsting

23

dehydration


dehydration [ˌdi:haɪˈdreɪʃ(ə)n]
substantiv
uttorkning; med. dehydrering; kem. dehydratisering, avvattning
dehydrate [di:ˈhaɪdreɪt, ˌ--ˈ-]
transitivt verb
1torka
2kem. dehydratisera, avvattna; med. dehydrera, torka ut
intransitivt verb
torka
dehydrated [di:ˈhaɪdreɪtɪd, -əd]
adjektiv
1med. dehydrerad, uttorkad
2 Fraser:
dehydrated eggs äggpulver
dehydrated foods vakuumtorkade livsmedel
dehydrated soup pulversoppa
3bildl. livlös, torr

24

och liknar läsupplevelsen vid att svälja betong. The Independent väljer att kalla boken ”en tråkig festival i självömkan”.

Selfpity


ömkan
substantiv
pity, compassion

25

1medlidande, medömkan LONG

medlidande
substantiv
pity, compassion; medkänsla sympathy
hysa medlidande med feel pity for, pity
av medlidande [med] out of pity [for]
Fraser från andra ställen i ordboken

fatta medlidande med ngn feel sympathy for sb

pity [ˈpɪtɪ]
substantiv
1medlidande, medömkan


feel pity for tycka synd om, känna medlidande med
have (take) pity on ha (hysa, visa) medlidande (förbarmande) med, förbarma sig över
for pity's sake för Guds skull
out of pity av medlidande
2synd, skada
what a pity! så (vad) synd!, så tråkigt!
it's a pity [that] he can't come [det är] synd att han inte kan komma
it's a thousand pities that… det är väldigt (verkligen) synd att…
the pity is that… synd bara att…
more's the pity sorgligt nog, tyvärr
transitivt verb
tycka synd om, ömka
he is to be pitied det är synd om honom, han är att beklaga

compassion [kəmˈpæʃ(ə)n]
substantiv
medlidande, medkänsla, förbarmande, barmhärtighet, deltagande
have compassion on (for) ha medlidande med
take compassion on gripas av medlidande med
look at sb in (with) compassion se deltagande på ngn
out of compassion for av medlidande (medkänsla) med
compassion fatigue [kəmˈpæʃ(ə)nfəˌti:g]
substantiv
empatisk leda oförmåga att reagera på en kris, katastrof etc. på grund av tidigare upplevda kriser, katastrofer