RW7 0715 Flashcards Preview

A Swedish > RW7 0715 > Flashcards

Flashcards in RW7 0715 Deck (20):
1

Collapse

Säcka ihop. Vardags.

collapse [kəˈlæps]
substantiv
1med. kollaps; plötsligt inträdande utmattning
a nervous collapse ett nervöst sammanbrott, en nervkollaps
2hopfallande, sammanstörtande, instörtning, ras
3bildl. sammanbrott, krasch, fall; ruin; fiasko
the collapse of the plans det totala misslyckandet med planerna
intransitivt verb
1kollapsa, klappa ihop, bryta samman, få ett sammanbrott
collapse with laughter förgås av skratt
2falla (ramla) ihop , braka samman (ihop), störta (sjunka) samman, störta in; rasa
3bli till intet, ramla, [totalt] misslyckas; 'spricka', gå om intet
4vara hopfällbar
transitivt verb
1fälla (vika) ihop
2komprimera
collapsed
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
collapsible [kəˈlæpsəbl]
adjektiv
hopfällbar
collapsible chair äv. fällstol

2

Transmit. Or transfer


överföra
transitivt verb
1eg.se föra över
2överflytta el. sprida transfer, transmit
överföra en sjukdom transmit a disease
överföra en sjukdom till ngn give sb a disease
sexuellt överförd sjukdom sexually transmitted diseaseförk.STD
i överförd bemärkelse in a transferred (a figurative) sense
3översätta translate (turn)
Fraser från andra ställen i ordboken

sexuellt överförd sjukdom sexually transmitted diseaseförk.STD
i överförd bemärkelse in a transferred (a figurative) sense
överföras till reserven be put on the reserve[d] list
överföra en sjukdom transmit a disease
överföra ngt i ny räkning carry sth forward [to new account]
överföra en sjukdom till ngn give sb a disease
föra över i ny räkning hand. carry…forward (pass…) to new account; jfr överföra
föra över
eg. convey (carry etc.)…across; trupper el. varor o.d. transport; överflytta transfer; bokf. carry over
föra över blod transfuse blood
föra över ngn till sjukhus convey sb to hospital
föra över pengar till konto o.d. transfer money
föra över i ny räkning hand. carry…forward (pass…) to new account; jfr överföra

3

Fool

fån
En fåne.
fool, idiot, oaf (pl. -s el. oaves)
ditt fån! you fool!
stå inte där som ett fån! don't stand there gaping (stand there like a fool)!

fånig
adjektiv
dum silly, stupid, foolish; löjlig ridiculous

4

The verge

brant
En brant. adjektiv
steep; tvärbrant precipitous; djärvt uppstigande äv. bold
brant stigning steep (sharp) rise
adverb
steeply osv.; jfr brant
stupa brant ned äv. go sheer down
substantiv
1stup precipice
2rand verge äv. bildl.
på undergångens (ruinens) brant on the verge of ruin
Fraser från andra ställen i ordboken

på ruinens brant on the verge of ruin
stå på undergångens brant be on the brink of ruin (disaster), be faced with ruin
slutta brant (sakta) ned mot… slope abruptly (gently) down to…

5

Edge

egg
En egg.
substantiv
[cutting] edge
Fraser från andra ställen i ordboken

slipa egg på en kniv put an edge on…

6

Exempel. "i slutet av månaden börjar pengarna tryta" ...
tryta

(börja) ta slut; saknas, fattas
1915: Sommarhushållning (Bonniers Månadshäften):
Makaroner är lättlagad mat och ger en god ersättning av potatis, om denna skulle tryta.
När svenskan tryter tar de till engelskan.
När tålamodet tryter, blir jag arg.
Besläktade ord: andtruten, förtryta, förtrytelse
Översättningar Redigera
(börja) ta slut
engelska: run out (en)
polska: brakować (pl), wyczerpywać się (pl), kończyć się (pl)


tryta
intransitivt verb
give out; om förråd o.d. äv. run short (out)
börja tryta om förråd äv. begin to get low (om kroppskrafter to ebb)
om pengarna (idéerna) tryter för oss if we run short (out) of…
till slut tröt hans tålamod …his patience gave out

7

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.


mani
substantiv
mania; friare äv. craze

8

anmälan
substantiv
1 a) announcement, report, notification, notice (jfr anmäla)
göra en anmälan om saken report the matter
b) application, entry (jfr anmälaex.)
2recension review

anmäla
transitivt verb
1tillkännage announce; rapportera el. meddela:allm. report; förlust el. skada el. sjukdomsfall o.d. äv. notify; t.ex. avflyttning give notice of; till förtullning declare, enter
vem får jag anmäla ? what name, please?
anmäla en besökare announce a visitor
anmäla sitt utträde ur förening o.d. withdraw one's name from…
2recensera review, write a review of
reflexivt verb
Fraser:
anmäla sig report
anmäla ange sig själv give oneself up
anmäla sig som sökande till (deltagare i) send (hand, give) in one's name as…
anmäla sig som sökande till… friare apply for…
anmäla sig som medlem apply for membership
anmäla sig till en examen (en tävling) enter [one's name] for…
anmäla sig till en kurs register for a course
Fraser från andra ställen i ordboken

anmäla flyttning …change of address
anmäla förfall make excuses for one's non-appearance
anmäla vad lodge an appeal, give notice of appeal
anmäla sig som deltagare signify one's intention to take part etc.
anmäla ngn för polisen report sb to the police
anmäla sig till tjänstgöring report for duty
de anmälde förhinder they said (sent word) [that] they were prevented from coming
anmäld som saknad reported missing
anmäla sin anslutning till förslaget notify one's adherence to…
anmäla sitt utträde ur föreningen announce one's resignation from…
anmäla [sitt] missnöje mot en dom jur. give notice of appeal against…
med stöd av bifogade betyg anmäler jag mig som sökande till platsen in support of my application for the post I enclose…

9

Scientific

Vetenskaplig

10

Hopefully

Förhoppningsvis

11

A tiger

En tiger

12

Offer

erbjuda
transitivt verb
1ge anbud [om] o.d. offer; mera valt proffer; ibland tender; spec. självmant volunteer
erbjuda ngn sina tjänster offer (proffer, tender) sb one's services
erbjuda ngn (erbjudas el. bli erbjuden) att [få] (+ inf.) offer sb (be offered) a chance to + inf.
ta du emot, när det erbjuds you had better accept when the offer is made
2förete el. medföra present; förete äv. afford; skänka afford, offer
erbjuda en storslagen anblick present (afford) a magnificent spectacle
erbjuda många fördelar hold out (present, offer) many advantages
erbjuda föga intresse present little of interest
erbjuda skydd mot provide (afford) shelter from
erbjuda svårigheter present (be attended by) difficulties
detta erbjuder ett utmärkt tillfälle att (+ inf.) this affords an excellent opportunity to + inf.
reflexivt verb
~ sig a) förklara sig villig offer one's services, come forward; spec. självmant volunteer
erbjuda sig att (+ inf.) offer (resp. volunteer) to + inf.
b) yppa sig el. öppnas present itself; om tillfälle o.d. äv. occur, arise
en härlig utsikt erbjöd sig a wonderful view presented itself
en möjlighet erbjöd sig för honom a chance came his way
Fraser från andra ställen i ordboken

erbjuda (få) 50 % ackord offer a composition of 50% to one's creditors, compound at 50% with one's creditors
erbjuda en bedrövlig anblick present a lamentable sight (appearance, spectacle)
erbjuda ngn engagemang offer sb a contract
erbjuda ngn sina tjänster offer one's services to sb
som motprestation erbjöd han in return…
så snart tillfälle erbjuder sig when[ever] an opportunity (resp. a chance) presents itself (occurs, arises)
Fraser från andra ställen i ordboken

EXTRA
extra erbjudande special offer
hoppa på ett erbjudande jump at…, seize upon…
erbjudandet locka mig the offer tempts me
erbjudandet gäller till 15 april… …is open to 15th April
vi kan på inga villkor acceptera erbjudandet we can on no account (condition)…
hoppa på
Fraser:
hoppa på [bussen (tåget)] jump on [to the bus (train)]
Fraser:
hoppa på ngn fly at sb['s throat], jump on sb
Fraser:
hoppa på ett erbjudande jump at…, seize upon…

13

Bubble, gush


sprudla
intransitivt verb
bubble; spruta gush
sprudla av liv bubble over with high spirits (with life)
sprudla av kvickhet sparkle with wit
EXT.sprudlande
adjektiv
om t.ex. fantasi el. humör exuberant; om humör äv. effervescent; om kvickhet sparkling
adverb
Fraser:
vara sprudlande glad bubble over with high spirits, sparkle with fun

14

Drag. Haul


1 släpa
transitivt verb
dra drag; med möda el. våld äv. haul; längs marken äv. trail ; spec. bära lug
släpa fötterna efter sig drag one's feet
intransitivt verb
1 Fraser:
släpa [i marken] om kläder trail [on…]
2 Fraser:
släpa på bära på lug…along; dra på drag…along
3uttr. långsamhet
släpa med fötterna shuffle (scuff) one's feet
släpa på orden drawl…
gå med släpande steg have a shuffling gait, shuffle [along]
4knoga toil, drudge
reflexivt verb
Fraser:
släpa sig drag oneself; hasa crawl

släpa efter
partikelverb
lag [behind]


släpa fram
partikelverb
eg.
släpa fram ngt till (ur) källaren drag sth up to (out of)…
Fraser:
släpa sig fram drag oneself along; bildl.:genom livet drag on one's existence; om t.ex. tid drag [on]
släpa med sig ngt
partikelverb
drag (lug)…about with one
släpa med sig barnen lug the kids around
släpa ut sig
partikelverb
wear oneself out; se vidare utsläpad

utsläpad
adjektiv
bildl. worn out; utarbetad äv. jaded
släpa ut sig
wear oneself out; se vidare utsläpad2 släpa
substantiv
transportredskap drag, sled
Fraser från andra ställen i ordboken

slita och släpa toil and moil
gå med släpande steg drag one's feet
dra ned (släpa) ngt i smutsen bildl. drag…into the dirt, drag (trail)…through the mud (mire)

15

Pasttime

Tidsfördriv

16

Skarpsinne


skarpsinne
substantiv
acumen, acuity, sharp-wittedness, acuteness [of perception]

Skarpsinnig.Skarpsinnig - Swedish - English Translation and Examples
mymemory.translated.net/en/Swedish/.../skarpsinnig - Translate this page
Ni är en skarpsinnig politiker, så mycket måste jag säga., You are an astute politician, I will give you that., English, Swedish, Translation, human translation, ...

17

Här på MM Sports hittar du ett av Sveriges bästa utbud av energigivande tillskott i form av olika kolhydratskällor som hjälper dig att prestera bättre, orka mer och ...


tillskott
substantiv
tillskjutet bidrag [additional (extra)] contribution; tillökning addition äv. om person

Pensionstillskott.
Suppliment. Itc.
Kosttillskott för styrketränande: En introduktion till de tillskott jag själv ...
www.styrkelabbet.se/kosttillskott/ - Translate this page
Efter det listar jag ytterligare några tillskott som kanske är intressanta för dig. Om du ska köpa något av nedanstående skulle jag först ta en titt på Gymgrossistens ...ADDITIONS

Kvinnligt tillskott på grabbig turné - Kultur & Nöje - Göteborgs-Posten
www.gp.se › Kultur & Nöje - Translate this page
Jul 21, 2015 - När en av Sveriges grabbigaste ståupp-turnéer ger sig ut på sin sjätte vända är det med ett kvinnligt tillskott på scenen. I sommar får ...
My är Kolmårdens färskaste tillskott | Nyheter | Expressen
www.expressen.se/.../my-ar-kolmardens-farskaste-tillsk... - Translate this page
Mar 16, 2015 - Det var egentligen inte meningen att schimpanshonan Madicken, 22, skulle ha publik när hon födde sin fjärde unge.Men allt gick så fort när lilla ...

18

Före 2005, då lagen skärptes för våldtäkt mot barn, rubriceras de övergrepp han begick mot flickorna som grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Flera av övergreppen efter 2005 rubriceras som våldtäkt mot barn. Då flickan var mellan 15 och 17 år hade han samlag med henne vid flera tillfällen.

rubricera
transitivt verb
förse med rubrik headline, caption; beteckna characterize; inordna classify äv. jur.
rubriceras som… come (resp. comes) under the heading of…

19

Prosecution

åtal
substantiv
av åklagare prosecution, indictment; av målsägare [legal] action
allmänt åtal public prosecution
enskilt åtal private action
väcka (anställa) åtal take (start) [legal] proceedings; om åklagare äv. start a prosecution, bring in an indictment; om målsägare äv. bring an action

20

3 stämma
substantiv
sammanträde meeting, assembly, reunion
transitivt verb
1jur. summons
stämma ngn [för ärekränkning] sue sb [for…]
stämma in ngn som vittne summon sb as a witness

ITC.

Flera personer, däribland en grekisk borgmästare och advokater har skickat in stämningsansökan, rapporterar den grekiska tidningen Kathimerini.