RW21 Flashcards Preview

A Swedish > RW21 > Flashcards

Flashcards in RW21 Deck (22):
1

Det har gjort stämningen mellan a och b allt hätskare. Check

Conflict.


hätsk
adjektiv
hatisk spiteful, rancorous, malignant ; friare:t.ex. om utfall savage; t.ex. om fiende implacable; t.ex. om fiendskap bitter, fierce

2

I Reykjavik fick Cameron kritik av sina nordiska kolleger för att inte ha kommit med några konkreta förslag på hur Storbritannien ska se över sitt EU-medlemskap.

Fraser från andra ställen i ordboken

se ngn över axeln look down on sb
se över
se igenom look over; gå över overhaul; revidera revise
se överse


han såg inte vidare glad ut [över det] he did not look very happy (pleased) [about it]
vad ögat inte ser, det kan hjärtat inte gråta över what the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over

3

Den brittiske premiärministern förkastade samtidigt brittiska euroskeptikers hopp om att Norge kunde bli en förebild för landet efter Brexit.


förkasta
transitivt verb
allm. reject, repudiate; t.ex. förslag äv. turn down; vraka äv. discard
reflexivt verb
~ sig a) geol. be displaced, fault b) kortsp. throw the wrong card

4

Q. Pronounce?

De nyligen strandade löneförhandlingarna beskrivs av många som droppen som fick bägaren att rinna över.

5

Explore!


psychic [ˈsaɪkɪk]
adjektiv
1psykisk; själslig !!
2parapsykisk ; övernaturlig, översinnlig
3medial; medialt lagd; spiritistisk
be psychic vara synsk, ha ett sjätte sinne, ha medial förmåga
substantiv
medialt lagd person, person med medial förmåga; [spiritistiskt] medium
she's a psychic äv. hon är synsk
psychical
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
psychics
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.psykisk
adjektiv
mental; psychic
psykisk energi mental (psychic) energy
psykisk hälsa mental health
psykiska lidanden mental suffering (sg.)
psykiska problem menthal health problems
psykisk påfrestning mental strain
psykisk sjukdom mental illness (disorder, disease)
psykisk störning mental disturbance
psykisk tortyr mental torture
Fraser från andra ställen i ordboken

[psykiskt] utvecklingsstörd [mentally] retarded
psykisk (motorisk) störning mental (motor) disturbance (derangement)
psykiskt (känslomässigt) störd mentally (emotionally) disturbed (deranged)

6

psychological

psychological [ˌsaɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l]
adjektiv
psykologisk i olika bet.

7

Make up for lost time

ta igen
tillbaka take…back [again]; något försummat recover, make good

ta igen förlorad tid make up for lost time

ta igen sig återhämta sig recover; vila sig rest [up], take a good rest; pusta ut recover one's breath
Fraser från andra ställen i ordboken

ta igen det försummade make up for lost ground (tid time)
ta skadan igen make up for it; hämnas get one's own back
ta igen förlorad tid make up for lost time
ta igen sig återhämta sig recover; vila sig rest [up], take a good rest; pusta ut recover one's breath
ta upp [igen (på nytt)], åter ta itu medse återuppta
ta igen (tjäna in) på gungorna vad man förlorar på karusellen gain (make up) on the swings what one loses (you lose) on the roundabouts

8

a touched-up photograph

retuschera
transitivt verb
foto. retouch; bildl. äv. touch up
retuschera bort remove by retouching, retouch [and remove]
en retuscherad bild a touched-up photograph
Fraser från andra ställen i ordboken

retuschera bort remove by retouching, retouch [and remove]
en retuscherad bild a touched-up photograph

9

New trial

4jur. new trial
begära resning petition (move) for a new trial (a rehearing of the case)
få resning i målet be granted a new trial (hearing of the case)
resning


substantiv
1uppresande raising; uppförande äv. erection, building
2höjd elevation; om personel.bildl. stature
han har resning bildl. he is an imposing personality
en man med andlig resning a man of high moral stature
3uppror rising, revolt, insurrection

10

To make a difference

Jag vill göra skillnad - Help To Life International
www.htli.org/sv/att-ge-ett-bidrag - Translate this page
Hos oss kan man göra skillnad på flera sätt. Välj ett alternativ i menyn för information om vilket eller vilka alternativ som du tycker passar dig och din egen ...
Eleverna vill göra skillnad | Skånska Dagbladet
www.skd.se/2015/10/05/eleverna-vill-gora-skillnad/ - Translate this page
5 Oct 2015 - ”Tillsammans gör vi skillnad” kallar de sitt arrangemang. ... HJÄRUP Många vill bidra och hjälpa människor som är på flykt. Så också inom ...

11

Replik.

replik
substantiv
1genmäle reply, answer, rejoinder; svar på tal retort; kvickt svar repartee
en snärtig replik a cutting rejoinder
snabb i repliken quick-witted, quick at repartee
talaren får fem minuters replik the speaker is allowed five minutes in which to reply
2teat. line, words (pl.); längre lines (pl.)speech; stickreplik cue
repetera (glömma) sina repliker rehearse (forget) one's lines
3konst. replica
Fraser från andra ställen i ordboken

dräpande replik crushing reply

12

..att förgripa sig på honom. Henne.

EXpand??
förgripa
reflexivt verb
Fraser:
förgripa sig på ngn do violence to, violate, outrage; begå sedlighetsbrott mot äv. assault

13

Mottagande av nyanlända från ett annat område får inte föregås av en diskussion om huruvida man vill ha de nya eleverna på skolan.

Long


föregå
transitivt verb
1komma före precede; jfr gå före
2 Fraser:
föregå [ngn] med gott exempel set [sb] a good example
intransitivt verb
se försiggå
föregående
adjektiv
previous, preceding; tidigare äv. former, earlier
föregående dag [adv. on] the previous day, the day before
föregående talare
den föregående talaren the last (previous) speaker
i det föregående har nämnts in the foregoing…; i text äv. above…
substantiv
Fraser:
hans föregående his previous life, his antecedents (pl.)
Fraser från andra ställen i ordboken

föregående dag [adv. on] the previous day, the day before
föregående talare
hans föregående his previous life, his antecedents (pl.)
den föregående talaren the last (previous) speaker
utan föregående meddelande without [previous] notice
närmast följande (föregående) dag the (som adv. on the) very day after (before)
i det föregående har nämnts in the foregoing…; i text äv. above…
med instämmande i föregående yttrande agreeing with…
Norstedts ordböcker


huruvida
konjunktion
whether
Fraser från andra ställen i ordboken

huruvida detta är riktigt undandrar sig min bedömning …is beyond my power to judge

14

– Attacken hade rasistiska förtecken. Mannen är misstänkt för hets mot folkgrupp och skadegörelse.
hets
substantiv
ansättande baiting; förföljelse persecution ; uppviglande agitation [campaign] ; upphetsad stämning frenzy; jäkt el. hetsigt tempo bustle, rush [and tear]
bedriva hets mot ansätta bait; uppvigla [folk] mot start a persecution campaign against, agitate (incite people) against, work people up [into a frenzy] against
hets mot folkgrupp incitement to racial hatred
Fraser från andra ställen i ordboken

hets mot folkgrupp incitement to racial hatred


Hetsig. Heated.
Hetsigare ton mellan. A och b


förtecken
substantiv
1mus.:fast [key] signature; b. tillfälligt accidental
2bildl.
med omvända förtecken in reverse
med politiska förtecken with political overtones
b-förtecken
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

15

och placerat anslag med rasistiska förtecken utanför boendet.

anslag
substantiv
1kungörelse notice; affisch äv. bill, placard
2penningmedel grant, subvention, allowance, allotment; statsanslag äv. appropriation; parl. supplies (pl.)vote; understöd subsidy
bevilja ngn ett anslag make sb a grant; genom votering vote sb a sum of money
3på tangent touch
4tekn., projektils impact
5stämpling design ; plot
6kok. light sponge cake [as a foundation for gateaux etc.]
Fraser från andra ställen i ordboken

anslaget naggades med 25 % …was whittled down by 25%
överallt stod det anslaget att… everywhere there were notices [put up] saying that…
Norstedts ordböcker

16

Restore

återställa
transitivt verb
1försätta i sitt förra tillstånd restore; återupprätta re-establish; iståndsätta repair
återställa ngt i dess tidigare (forna) skick restore sth to its former condition
återställa jämvikten redress the balance
återställa ordningen restore [public] order; jfr äv. återställd
2återlämna restore, return
återställd
adjektiv
Fraser:
han är [fullt] återställd efter sin sjukdom he is [quite] restored after…, he has [quite] recovered from…
han är alldeles återställd vanl. he has quite recovered
Fraser från andra ställen i ordboken

återställa ordningen restore [public] order; jfr äv. återställd
någorlunda återställd pretty well restored
återställa jämvikten redress the balance
återfå (återställa) jämvikten recover one's (redress the) balance
upprätthålla (återställa) ordningen maintain (restore) order
han är alldeles återställd vanl. he has quite recovered
efter några dagar var han återställd in a few days…; jfr ex. under efterovan
återställa ngt i dess tidigare (forna) skick restore sth to its former condition
han är [fullt] återställd efter sin sjukdom he is [quite] restored after…, he has [quite] recovered from…

17

Raid.

Also in context of officials seeking information at a company??

razzia
substantiv
raid; med infångande av brottslingar m.m. round-up
göra en razzia i… raid…
Fraser från andra ställen i ordboken

göra en razzia i… raid…

18

Easy to get on with


lättsam
adjektiv
1inte mödosam easy
2sorglös easy-going, good-humoured
lättsam underhållning light entertainment
vara lättsam [att umgås med] be easy to get on with

19

Rättfram

Forthright

rättfram
adjektiv
straightforward; uppriktig äv. frank, candid; öppenhjärtig outspoken

En bra chef är rättfram, men lyhörd. Hon inser att kommunikation är ...
https://www.translate.com › croatian › en...
En Bra Chef är Rättfram, Men Lyhörd. Hon Inser Att Kommunikation är Viktigt. Om Han Ser Att Prestationen…
Route 66 går till Trollhättan: - Google Books Result
https://books.google.co.uk › books
Bodil Sjöström - 2015 - ‎Fiction
Hon började prata utan att ens säga hej. ... Hon var rättfram som hon aldrig varit tidigare, och det var första gången ...
rättfram i en mening - exempelmeningar
exempelmeningar.se › rättfram
Hon var rättfram och ärlig, sa alltid vad hon tyckte, även om det inte var det smartaste alla gånger.

20

To say something straight off. On the Spur of the moment.
There and then.


Long

2bildl. sporre, eggelse, incitament, impuls, stimulans
on the spur of the moment utan närmare eftertanke, spontant; oförberett, på rak arm
act on the spur of the moment följa (handla efter) stundens ingivelse
Fraser från andra ställen i ordboken

på rak arm bildl. offhand, straight off
på rak arm bildl. offhand, straight off, off the cuff
Snövit ska dö - Google Books Result
https://books.google.co.uk › books
Nele Neuhaus - 2015 - ‎Fiction
Varför då? hade hon förvirrat tänkt. Hon kunde på rak arm komma på tio andra som hade haft starkare motiv att hämnas ...
Vår egen lilla hemlighet - Google Books Result
https://books.google.co.uk › books
Ninni Schulman - 2015 - ‎Fiction
Elise stirrade på Maarja medan hon balanserade sin rykande sopptallrik fram till ... ”Det kan jag inte säga på rak arm.
Godnattsagor för barn som dricker - Google Books Result
https://books.google.co.uk › books
Marjaneh Bakhtiari - 2013 - ‎Fiction
Som en turist betalade hon alltid med sedlar och skulle inte på rak arm kunna säga värdet på mynten hon ibland fick ...
Vinprovarna - Google Books Result
https://books.google.co.uk › books
Jan Mårtenson - 2012 - ‎Fiction
Hur kom det sig egentligen att hon hade missat så grovt? Inte för att jag på rak arm kunde skilja på Mouton Rothschild ...


gå rakt på sak komma till saken come (go) straight to the point; säga utan omsvep not beat about the bush
gå rakt på sak säga utan omsvep not beat about the bush

springa rakt i armarna på ngn run straight into sb's arms; råka träffa bump into
stiga upp
rise; resa sig äv.el.stiga ur sängen get up; kliva upp get out
stig upp! get up!
jag stiger upp tidigt I get up…
han stiger upp sent (tidigt) på morgnarna äv. he is a late (an early) riser
röken stiger rakt upp the smoke is rising (curling) straight up
solen stiger upp the sun rises
stiga upp från bordet rise (get up) from [the] table, leave the table
stiga upp i en vagn get [up] into…
ett tvivel steg upp inom honom a doubt arose within him
stiga upp på en stege get up on…, mount…
stiga upp höja sig ur havet emerge (rise) from the sea
stiga upp ur sängen get out of bed

21

Mince. Split into 3. Exp

mince [mɪns]
transitivt verb
1hacka [fint], skära sönder i småbitar; hacka sönder äv. bildl.
minced meat finskuret kött; köttfärs
2välja
not mince matters ([one's] words) inte skräda orden, sjunga ut, ta bladet från munnen
3uttala tillgjort
intransitivt verb
1tala tillgjort (fint)
2trippa, gå tillgjort; fjanta, försöka verka fin
substantiv
1finskuret kött; köttfärs
2se mincemeat
mince pie [ˌmɪnsˈpaɪ]
substantiv
[portions]paj med mincemeat
mincing [ˈmɪnsɪŋ]
adjektiv
tillgjord; trippande
a mincing gait (walk) en trippande gång

22

bring out, emphasize. Highlight

Long


Fraser från andra ställen i ordboken

lyfta fram framhäva bring out, emphasize

Highlight?

sv.bab.la › ... › Svenska-Engelska
Jag vill gärna lyfta fram några viktiga frågor rörande ekonomisk styrning. Let me emphasise some important elements ...

Intresserad av att lyfta fram dina evenemang i julnumret av ...
www.ljustero.se › content › intresserad-a...
Är du intresserad av att lyfta fram dina evenemang i julnumret av Magasin Österåker? Skicka in dina tips senast ...

Translations

framhäva Verb (framhäver; framhävde; framhävt; )
framhäva, (passa)
become, to Verb (becomes; became; becoming)
suit, to Verb (suits; suited; suiting)
flatter, to Verb (flatters; flattered; flattering)
framhäva, (uttrycka med eftertryckbetonapoängteratrycka på)
emphasize, to Verb (emphasizes; emphasized; emphasizing)
accentuate, to Verb
stress, to Verb (stresss; stressed; stressing)
emphasise, to Verb
framhäva, (starkt betonapoängtera)
emphasise, to Verb
underline, to Verb (underlines; underlined; underlining)
urge on, to Verb (urges on; urged on; urging on)
tear, to Verb (tears; tore; tearing)
emphasize, to Verb (emphasizes; emphasized; emphasizing)
framhäva, (tvingaframhålla)
enforce, to Verb (enforces; enforced; enforcing)