Rw38 Flashcards Preview

A Swedish > Rw38 > Flashcards

Flashcards in Rw38 Deck (20):
1

– Vi försöker att nå en överenskommelse som inte bara återinrättar en minskning av våldet utan också skapar förutsättningar för ett eldupphör att hålla, så det inte bara är enstaka dagar av minskat våld utan en fortgående process, sa John Kerry.

fortgå
intransitivt verb
go on
fortgående
adjektiv
continuing

2

Regissör är Janus Metz’s, som bland annat regisserat avsnitt i amerikanska tv-serien "True detective", men vem som ska spela Borg och hans ärkefiende John McEnroe är inte klart än

Erdfeind.

Arch?

ärkeängel
substantiv
archangel

3

Q
Intyga....

Long
Tills nyligen godkände Försäkringskassan läkarintyg som inte höll måttet. Det erkände myndighetens chef för sjukförsäkringar, Lars-Åke Brattlund, motvilligt i en intervju (SR 7/12)


intyga
transitivt verb
skriftligen certify, attest; bekräfta affirm, substantiate
härmed intygas att… vanl. this is to certify that…; jfr avskriftex.
Fraser från andra ställen i ordboken

intyga riktigheten av confirm [the truth of], verify
rätt avskrivet intygas [av] true copy certified [by]
avskriftens riktighet intygas I (resp. we) hereby certify this to be a true copy
rätt avskrivet intygas True Copy, true (correct) copy certified by
undertecknad intygar härmed… I, the undersigned…
undertecknade intygar härmed… [we,] the undersigned…
avskriftens överensstämmelse med originalet intygas I (resp. we) hereby certify this to be a true copy

intyg
substantiv
certificate ; spec. av privatperson el. utförligare testimonial ; jur. affidavit
utfärda (visa) ett intyg issue (show, present) a certificate osv.
ge (lämna, utfärda) ett intyg om ngt äv. certify (attest, bekräftande affirm) sth
enligt intyg av… as certified (attested) by…
Fraser från andra ställen i ordboken

edligt intyg affidavit, deposition

Mona Sahlin avgick på onsdagskvällen med omedelbar verkan som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, efter avslöjanden om att hon intygat att en medarbetare tjänat mer än vad han gjort.

4

Det kommer att bli återverkningar. om den syriska Assad-regimen bryter den vapenvila som nu förhandlas fram. Det säger USA:s utrikesminister John Kerry på onsdagen, rapporterar AFP:


återverkan och återverkning
substantiv
repercussion, effect

5

Det verkar som att hon med berått mod skrivit att han har en betydligt högre inkomst än han hade. Och det här behövde han ha för att köpa en bostadsrättslägenhet i Solsidan.

uppenbart för oss att föraren i den vita bilen gör detta med berått mod och vilje, uppger den ene polisen i förhör.


berått
adjektiv
Fraser:
med berått mod deliberately, in cold blood; jur. with malice aforethought

Premeditation

berått´ adj., ingen böjning
Orled: be-rått
• (i ett uttr.) överlagt och kallblodigt om handlande : han sköt ner henne med berått mod
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. beradt, perf. part. neutr. av beradha 'rådslå'

Det är helt enkelt oförsvarbart att stater kallt och med berått mod avlivar försvarslösa människor som de har i sitt förvar.
There are simply no excuses for States coldly and deliberately exterminating defenceless people in their charge.

6

Han skriver också att EU nu tvingats in i en rävsax: Antingen ger unionen Turkiet visumfrihet trots att alla kraven inte är uppfyllda, eller så riskerar man en ny stor flyktingvåg som kan ”destabilisera EU”.

rävsax
substantiv
fox trap
sitta i en rävsax bildl. be in a tight corner (spot), be trapped

7

Hur det kommer att gå på partikongressen är inte lätt att sia om, konstaterar Af


sia
transitivt verb
prophesy

8


violent extremism {substantiv} [pol.]

våldsbejakande extremism {utr.} [pol.] [ex.] (även: våldsam extremism)
violent extremism {substantiv} [pol.]

9

Utspel

utspel Play. Ie move
substantiv
1bildl.:åtgärd move, action, measures (pl.); initiativ initiative; förslagproposals (pl.); manöver manoeuvre; amer. maneuver
2teat. [way of] acting
3kortsp. lead, leading hand
du har utspelet! [it is] your lead!

10

Han kallade mig avfälling.


avfälling
substantiv
renegade; polit. defector; från religion apostate; vard. backslider
avfalla
intransitivt verb
fall away; defect; turn deserter (renegade, från religion äv. apostate), apostatize; jfr avfall
avfall
substantiv
1sopor:allm. refuse, rubbish, waste, waste products (pl.); köksavfall o.d. garbage; amer. garbage, trash; slakt. offal
radioaktivt avfall radioactive waste
2övergivande falling away, backsliding; från parti o.d. defection, desertion; från religion apostasy
Fraser från andra ställen i ordboken

radioaktivt avfall radioactive waste
miljöfarligt avfall hazardous [chemical] waste
falla av
allm. fall off; om frukt o. löv äv. drop off, come down; om hår äv. come (fall) out; om ryttare äv. be thrown; sjö., ändra kurs äv. pay (keep) off, bear up [the helm]; magra grow thin; jfr avfalla

11

I sin text ringar Alen Musaefendic in ett reellt problem som borde oroa oss alla. Muslimer måste få vara hur troende de vill utan att möta intolerans, stor poäng .........

Long

Identify. Itc

ringa in a) rita en ring omkring circle b) bildl. el. om t.ex. problem narrow down c) jakt. ring…in (round, about) d) mil. surround, encircle, close a ring round
ringa in ngt
send…by (over the) [tele]phone
det ringer in skol. there goes the bell [for the lesson, for lessons]
har det ringt in? has the bell gone [for the lesson]?
ringa in det nya året ring in the New Year


Våldet i hemmet är däremot fortfarande mycket svårt att ringa in, eftersom det fortfarande är tabu.
On the other hand, violence in the home and in wedlock is still very poorly identified, still taboo.
Metoden ger polis- och rättsväsendet ett utmärkt instrument att ringa in narkotikafabrikerna.
The method provides the police and judiciary with an excellent tool for isolating narcotics factories.
Strategin bör dessutom användas för att ringa in riskområden i syfte att lösa problemet på EU-nivå.
In addition, the strategy would identify risk areas with a view to resolving this problem at European level.
Låt oss till sist inte glömma att ringa in de som framför allt berörs, jag talar om de små och medelstora företagen.
Finally, let us not forget to target those who are the most interested, and I mean the SMEs.
Jag behöver ringa in en ersättare.
I'm gonna have to call in some backup.

12

Valet är ett hafsverk

Under de senaste åren har vi dessvärre sett ett antal exempel på hafsverk som har påverkat både patienterna och donatorerna.
Unfortunately, in recent years, we have seen a number of examples of botched work that has affected both patients and donors.

Slarvigt utfört arbete.

Hafsig. Sloppy

13

Fors (person) vill problematisera de förklaringsmodeller som ges till att integrationen brister. Svenskarna själva är också en faktor, menar hon.

Jag vill med några kommentarer problematisera denna fråga.
I wish to mention one or two problems connected with this issue.


Problematisera. Att lyfta fram komplexiteten i en fråga. Exempel på tänkbar problematik… Finns det bakomliggande förutsättningar som man tar för givet som kan ifrågasättas? Vilken diskussion skulle kunna framkomma ...

14

Det är mot den bakgrunden vi måste förstå att det finns människor som känner ett så djupt främlingskap för Sverige att de hellre bildar självstyrande enklaver med sin religion och sin kultur än blir del av storsamhället.”


främlingskap
substantiv
om utlänning alien status; bildl. estrangement, alienation

15

Det är allmängods

Att Mellanöstern är radikaliserat är allmängods, men att radikaliseringen fortsätter även i Sverige är ett bakslag för allt vi kallar integration, skriver Soheila Fors.

DEFINITION
allmängods
ngt som alla kan eller känner till om fakta, metoder etc.; ...

bakslag
substantiv
1tillbakagång el. motgång reverse, setback; personligt äv. rebuff; reaktion reaction
2biol. reversion, throwback, atavism
3i motor backfire

16

Stundtals


stundtals
adverb
at times, now and then, sometimes

17

Foga - The Swedish Word for Join
What does foga mean? Foga is the Swedish word for join. Some of its most common inflections are fogade, fogat, foga, fogar. Some common Swedish words that are synonyms to foga are fästa, förbinda, förena,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Stenarna fogades till en mur', which translates into 'The stones were joined to form a wall'.

Translation:
Join
Inflections:
Fogade
Fogat
Foga
Fogar
Example:
Stenarna fogades till en mur: The stones were joined to form a wall
Synonyms:
Fästa
Förbinda
Förena
Other Definitions:
Foga: Attach
In the News:
Obama: Vapenlobbyn kan inte hålla USA gisslan (2016-01-05, DI)
President Barack Obama presenterar sina planer på att skärpa vapenreglerna i USA. Han säger att alla som köper vapen måste foga sig efetr samma regler. Presidenten säger att det är klart att bakgrundskontroller kan göra skillnad i arbetet med att förhindra våld, rapporterar Reuters.. Learn Swedish Online - read the full article

Examples google
foga sig efter bestämmelserna comply with (conform to) the regulations
foga sig efter omständigheterna accommodate (suit) oneself to circumstances
foga sig efter andras vanor fall (fit) in with other people's ways
han fogade sig alltid efter henne (hennes nycker) he always humoured her

foga [fogade|har fogat] {vb} (även: bifoga, sätta fast, fästa, binda)
to attach [attached|attached] {vb}
Min fråga är: har vi rätt att foga våra oanvända anföranden till protokollet för sessionen, eftersom kommissionsledamotens svar ändå finns där?
My question is, are we allowed to attach our unused speeches to the minutes of the session, since the answer from the Commissioner is there anyway?
foga [fogade|har fogat] {vb} [konstr.]
to grout [grouted|grouted] {vb} [konstr.]
Saknas en översättning? Låt oss veta eller föreslå din egen översättning nedan.

SYNONYMER
Synonymer (svenska) till "foga":
© Folkets synonymlexikon Synlexfästa · förbinda · förena

LIKNANDE ÖVERSÄTTNINGAR
Liknande översättningar för "foga" på engelska
foga ihop
to butt, to dovetail, to splice
foga in
to let in, to insert
foga samman
to connect, to bond
foga sig
to defer to, to comply, to yield
mer

18

To partition off

Context?

Martin Timell bygger ett rum utan skruv - Äntligen hemma - tv4.se
www.tv4.se › äntligen-hemma › klipp
2 Dec 2014 - Se hur du enkelt kan avdela ett rum men väggar utan att behöva skruva.
balk
substantiv
1bjälke:träbalk beam; spec. järnbalk girder
2lagbalk section, code, act

Hej,
Känner du någon hantverkare som kan bära av en vägg (avbalka)?
Vi ska göra en dörr i en av våra innerväggar om vi misstänker är bärande och vill naturligtvis inte riskera att något går snett.
Tacksam för tips.
Martin

What does avbalka mean? Avbalka is the Swedish word for partition off. Some of its most common inflections are avbalkade, avbalkat, avbalka, avbalkar

Translation:
Partition off
Inflections:
Avbalkade
Avbalkat
Avbalka
Avbalkar
Example:
What does avbalka mean?: Avbalka is the Swedish word for partition off
Synonyms:
partition [pɑ:ˈtɪʃ(ə)n, pəˈt-]
substantiv
1delning ; fördelning; jur. äv. [bo]delning
2del, avdelning; fack
3skiljevägg äv. bildl. el. bot.; mellanvägg, avbalkning; skiljemur
transitivt verb
1dela
2 Fraser:
partition off avdela, avbalka, avskilja
partition wall [pɑ:ˈtɪʃ(ə)nwɔ:l, pəˈt-]
substantiv
skiljevägg, mellanvägg, avbalkning; skiljemur

19

Pollution has been spread in the water'.

Förorening - The Swedish Word for Pollutant
What does förorening mean? Förorening is the Swedish word for pollutant or pollution. Some of its most common inflections are föroreningen, föroreningar,. Some common Swedish words that are synonyms to förorening are kontamination, pollution,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Föroreningar har spritts i vattnet', which translates into 'Pollution has been spread in the water'.

Translation:
Pollutant
Pollution
Inflections:
Föroreningen
Föroreningar
Example:
Föroreningar har spritts i vattnet: Pollution has been spread in the water
Synonyms:
Kontamination
Pollution

20

All

All