RW13 Flashcards Preview

A Swedish > RW13 > Flashcards

Flashcards in RW13 Deck (25):
1

To direct or guide.
The visitor was directed (guided) to the house by white-painted signs

Vägleda

Vägleda is the Swedish word for guide. Some of its most common inflections are vägledde, väglett, vägled, vägleda. Some common Swedish words that are synonyms to vägleda are guida, handleda, leda,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Besökaren vägleddes till huset av vitmålade skyltar', which translates into 'The visitor was directed (guided) to the house by white-painted signs'.

Translation:
Guide
Inflections:
Vägledde
Väglett
Vägled
Vägleda
Example:
Besökaren vägleddes till huset av vitmålade skyltar: The visitor was directed (guided) to the house by white-painted signs
Synonyms:
Guida
Handleda
Leda

2

The voice was distorted.

To distort.

Förvränga

Förvränga is the Swedish word for distort. Some of its most common inflections are förvrängde, förvrängt, förvräng, förvränga. Some common Swedish words that are synonyms to förvränga are förställa, förvanska, förvrida,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Rösten var förvrängd', which translates into 'The voice was distorted'. Other word att end !,

Translation:
Distort
Inflections:
Förvrängde
Förvrängt
Förvräng
Förvränga
Example:
Rösten var förvrängd: The voice was distorted
Synonyms:
Förställa
Förvanska
Förvrida
MacBook Pro: Förvrängd bild eller ingen bild alls - Apple-support
https://support.apple.com/sv-se/HT203254 - Translate this page
Mar 23, 2015 - MacBook Pro: Förvrängd bild eller ingen bild alls. Det utökade reparationsprogrammet för NVIDIA GeForce 8600M GT-grafikkort upphörde att ...
Gardell ger. förvrängd bild av kristen tro : Opinionsbloggen
blogg.varldenidag.se/.../gardell-ger-forvrangd-bild-av-... - Translate this page
Apr 22, 2015 - Förra veckan skrev Jonas Gardell en kulturkrönika i Expressen. Det är en text som inte bör få stå oemotsagd. Inte främst för vad Gardell säger ...

vränga
transitivt verb
vända ut o. in på turn…inside out; framställa el. återge oriktigt distort, twist; misstyda misrepresent
vränga lagen pervert (twist) the law
Fraser från andra ställen i ordboken

vrida och vränga på ngt twist and turn sth
-----

X har uttryckt missnöje
.. Över medvetet förvanskning av ordet China.

förvanska
transitivt verb
distort; vantolka äv. misrepresent; t.ex. kod mutilate
förvanskad text garbled…, corrupt…

3

Respectfully Sign of letters in Sweden. Ie yours faithfully.

Högaktningsfullt Respectfully??

Högaktningsfullt is the Swedish word for sincerely or Yours faithfully. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Tack på förhand. högaktningsfullt - Orvar', which translates into 'Thanks in advance. Sincerely - Orvar'.

Translation:
Sincerely
Yours faithfully
Inflections:
Example:
Tack på förhand. högaktningsfullt - Orvar: Thanks in advance. Sincerely - Orvar
Synonyms:
ord.se - Sökning: högaktningsfullt
www.ord.se/.../engelska/?s=högaktningsfullt&l... - Translate this page
Högaktningsfullt i brev Yours faithfully; spec. amer. Yours [very] truly, Very truly yours. högaktningsfull. adjektiv. respectful. Fraser från andra ställen i ordboken.

4

To make (smthing) clear. To clarify something.


förtydliga
transitivt verb
förklara make…clear (resp. clearer), elucidateEfter
SVT:s avslöjande: ”Vi ska förtydliga kraven” - Nyheter | SVT.se
www.svt.se/nyheter/.../skulle-kunna-utgora-avtalsbrott - Translate this page
Jun 27, 2015 - Arbetslivsresurs ska förtydliga kraven på sina underkonsulter för att möta Arbetsförmedlingens krav. Det uppger bolagets koncernchef apropå ...

GUC Uppsala on Twitter: "Vi vill bara förtydliga att alla elever som nu ...
https://twitter.com/guc_uppsala/status/591156754978865152
Apr 23, 2015 - Vi vill bara förtydliga att alla elever som nu går på GUC kommer att få slutföra sina utbildningar. Hälsningar rektorerna. View translation.Förtydligande

Förtydligande is the Swedish word for elucidation or clarification. Some of its most common inflections are förtydligandet, förtydliganden, förtydligandena,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Begära ett förtydligande', which translates into 'Ask for clarification'.

Translation:
Elucidation
Clarification
Inflections:
Förtydligandet
Förtydliganden
Förtydligandena
Example:
Begära ett förtydligande: Ask for clarification
Synonyms:

5

The decision was made by management'.

DirektionClick for Swedish Pronunciation

Direktion is the Swedish word for management. Some of its most common inflections are direktionen, direktioner,. Some common Swedish words that are synonyms to direktion are ledning, råd,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Beslutet togs av direktionen', which translates into 'The decision was made by management'.

Translation:
Management
Inflections:
Direktionen
Direktioner
Example:
Beslutet togs av direktionen: The decision was made by management
Synonyms:
Ledning
Råd

6

An outrageous action

Nidingsdåd

See other card in this block for dryga.

Dryga böter för nidingsdåd på Påskön - Nyheter (Ekot) | Sveriges ...
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83... - Translate this page
Dryga böter för nidingsdåd på Påskön. Publicerat lördag 5 april 2008 kl 22.49. Den 26-årige finländske turist som för två veckor sedan högg av ett öra från en av ...

Nidingsdåd is the Swedish word for outrageous action. Some of its most common inflections are nidingsdådet, nidingsdåden,

Translation:
Outrageous action
Inflections:
Nidingsdådet
Nidingsdåden
Example:
Hur säger man nidingsdåd på Svenska?: How do you say outrageous action in Swedish?
Synonyms:

RYSSEL. Europeiska historiens hus är som en nidbild av EU.

7

Advanced

FramskridenClick for Swedish Pronunciation
framskriden
adjektiv
advanced
[en] långt framskriden cancer an advanced stage of cancer
[ett] långt framskridet havandeskap an advanced stage of pregnancy
i ett framskridet stadium at an advanced stage
tiden är långt framskriden it is getting late
vid [en] framskriden ålder at an advanced age
Fraser från andra ställen i ordboken

skrida fram[åt] om tid, arbete progress, advance, proceed; jfr framskriden
i ett framskridet stadium at an advanced stage

Framskriden is the Swedish word for advanced. Some of its most common inflections are framskridet, framskridna,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Framskridna planer', which translates into 'Advanced plans, advanced stage of planning'.

Translation:
Advanced
Inflections:
Framskridet
Framskridna
Example:
Framskridna planer: Advanced plans, advanced stage of planning
Synonyms: Assange-utredningen ”långt framskriden” - DN.SE
www.dn.se/.../assange-utredningen-langt-framskriden/ - Translate this page
Utredningen i fallet Julian Assange är långt framskriden och endast ett mindre antal utredningsåtgärder återstår att vidta före ett beslut. Det uppger föru.
Banbrytande behandling av långt framskriden prostatacancer på ...
www.mynewsdesk.com/.../banbrytande-behandling-av... - Translate this page

May 8, 2013 - Ett antal behandlingar kan påbörjas hos patienter med långt framskriden prostatacancer, inklusive flera former av hormonbehandling, för att ...

8

It makes no difference. Everyday speak

Fraser från andra ställen i ordboken

det gör varken till eller från (från eller till) it makes no difference, it is all the same (all one)
det gör varken till eller från it makes no difference (odds) [either way]
göra till
Fraser:
han gjorde sitt till för att planen skulle lyckas he did his part to make the plan succeed
detta gjorde sitt till att (+ inf.) that contributed (did) its share to + inf.
det gör varken till eller från it makes no difference (odds) [either way]

AIK: "Det gör varken från eller till" | Allsvenskan | Expressen
www.expressen.se/.../aik-det-gor-varken-fran-eller-till/ - Translate this page
Oct 15, 2010 - Vi hade redan stängt (suspend)av honom, så det gör varken från eller till, säger AIK:s vd Annela Yderberg till FotbollsExpressen.se.

9

To request that someone is formally arrested.

At begära Ng häktad.

NORRKÖPING Den 24-årige man som sedan i måndags är anhållen (take into custody)för försök till mord i tre fall har begärts häktad av kammaråklagare Anna Hjorth.**
anhålla
transitivt verb
ta i fängsligt förvar take…into custody; arrestera arrest, apprehend; amer., vard. book

Han begärs häktad på den starkare misstankegraden, sannolika skäl.

Häktningsförhandlingen hålls i Norrköpings tingsrätt på fredag morgon klockan 8.30.förhandling
substantiv
underhandling negotiation; överläggning deliberation
förhandlingar äv. talks; med bud och motbud bargaining (sg.); domstols el. sällskaps proceedings
avbryta förhandlingarna break off negotiations (talks)
föra förhandlingar conduct negotiations
Fraser från andra ställen i ordboken

förklaras häktad be placed under !!formal arrest
häktad som misstänkt för äv. …on [the (a)] suspicion of

begära
transitivt verb
allm. ask, ask for; jfr ex.; anhålla om äv. request, desire; ansöka om äv. apply for; nåd el. skadestånd el. skilsmässa sue for; fordra require; starkare demand; göra anspråk på claim; vänta sig expect; önska sig wish for, desire; åtrå,bibl. covet
begära hjälp av ngn ask sb's (sb for) help
begära prospekt ask (skriftligt send el. write) for a prospectus
begära skadestånd [av ngn] sue sb for damages
begära att få se… want (ask) to see…
begära att ngn skall… require (expect) sb to + inf.
hur mycket begär ni för…? how much do you want (charge) for…?
jag begär inget annat än… all I want is…
begärt pris [the] asking price
det är för mycket begärt [av honom] that's asking too much [of him]
är det för mycket begärt? is it too much to expect (ask)?
det är väl beton. mycket begärt that's rather a tall order
begära [att få] igen (tillbaka) ask to have…returned, ask for…back
begär
substantiv
allm. desire; starkare craving, longing; åtrå lust
ett omättligt begär an insatiable desire
ett sjukligt begär a morbid craving
ha (hysa) begär till spec. bibl. covet
tygla sina begär restrain one's desires (passions)
Fraser från andra ställen i ordboken


10

He has always been strange . Odd.Tyda.se - Resultat för "besynnerlig"
tyda.se/search/besynnerlig - Translate this page
besynnerlig. Adjektiv. Vanligast. "Jag såg en besynnerlig figur"; "En besynnerlig historia, om det är sant." "Han har alltid varit besynnerlig". Engelska; strange.
besynnerlig ruotsista suomeksi - Sanakirja.org (ruotsi-suomi)
www.sanakirja.org/search.php?id=10643&l2=17 - Translate this page
Esimerkit. Han var besynnerlig på det sättet att han inte ville bada, inte i havet och inte i insjön. Kim Jong Il levde i en besynnerlig världsbild, och trodde att hela ...


besynnerlig
adjektiv
allm. strange; egendomlig peculiar, odd; underlig queer, funny; märkvärdig curious, extraordinary
en besynnerlig figur äv. a crank
så (vad) besynnerligt! how odd!
det är mycket (bra) besynnerligt, men… it is a queer (an odd) thing, but…
besynnerligt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

11

TB has done a sensitive interpretation of .....

En lyhörd tolkning av Becket - Dala-Demokraten
www.dalademokraten.se/.../en-lyhord-tolkning-av-bec... - Translate this page
Mar 12, 2015 - Regissören Thommy Berggren gör en lyhörd tolkning av Samuel Beckets klassiker Slutspel på Stadsteatern i Stockholm. Pjäsen känns ...

lyhörd
adjektiv
1om öra el. sinne keen, sharp, sensitive; om person …with (who has) a keen (sharp, sensitive) ear


lyhörd för tidens krav keenly alive to (aware of)…

2om t.ex. bostad
det är lyhört här it is not soundproof…, you [can] hear every sound…
Det är inte bara den bärande konstruktionen man ska ta i beaktande utan även hur omdragna ledningar, nedtagna väggar och upprivna golv påverkar bland annat hur lyhörd lägenheten blir, enligt Ulrika Blomqvist, vd på intresseorganisationen Bostadsrätterna.


----
Sensitive to others xxxx. I.e When experimenting with sex. EXpand

Man måste va väldigt lyhörd på .....
---
Tyda.se - Resultat för "lyhörd"
tyda.se/search/lyhörd - Translate this page
lyhörd. Adjektiv. "hon var lyhörd för företagets önskemål". Engelska; responsive · sensitive · perceptive. Synonymer. icke-auktoritär · uppmärksam. "lägenheterna ...

Den åldrade människan har inte alltid kvar sitt språk. Det gäller då att förstå och kunna tolka vad patienten på annat sätt visar. Lyhördhet innebär att lyssna med respekt och omdöme samt att kunna tyda olika signaler från patient och anhörig.

12

Xx started prosecution proceedings against ...

åtal

åtal is the Swedish word for indictment or prosecution. Some of its most common inflections are åtalet, åtal, åtalen,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'åklagaren väckte åtal mot 30-åringen', which translates into 'The prosecutor brought in an indictment against the 30-year'.

Translation:
Indictment
Prosecution
Inflections:
åtalet
åtal
åtalen
Example:
åklagaren väckte åtal mot 30-åringen: The prosecutor brought in an indictment against the 30-year
Synonyms:

13

For obvious reasons

Or
Understandable, explainableförklarlig
adjektiv
eg. explicable, explainable; begriplig understandable, comprehensible; naturlig natural
------
av lätt förklarliga skäl for obvious
Polisen vill ha upplysningar om branden - Smålänningen
www.smalanningen.se/.../polisen-vill-ha-upplysningar-... - Translate this page

Crème caramel på havtorn | svenska.yle.fi
svenska.yle.fi/recept/2009/.../creme-caramel-pa-havtor... - Translate this page
Feb 8, 2009 - Det här är en dessert som har fått leva kvar i århundraden av förklarlig anledning. Den är en kombination av sammetskonsistens och balans ...Edö servicehus i Farsta strand läggs ner: "Av förklarliga skäl är det ...
www.stockholmdirekt.se/.../aRKodp!uykKJzQE6Bmk... - Translate this page
Apr 16, 2015 - Av förklarliga skäl var det upprörda känslor och besvikelse. Redan vid Arbetsmiljöverkets besök 2012 konstaterades att toalettutrymmena på ...
-----
det är förklarligt nog …quite (perfectly) easy to explain

Förklarlig

Förklarlig is the Swedish word for explainable or understandable. Some of its most common inflections are förklarligt, förklarliga,. Some common Swedish words that are synonyms to förklarlig are begriplig, uppenbar,

Translation:
Explainable
Understandable
Inflections:
Förklarligt
Förklarliga
Example:
Hur säger man förklarlig på Svenska?: How do you say explainable in Swedish?
Synonyms:
Begriplig
UPolisen vill ha upplysningar om branden - Smålänningen
www.smalanningen.se/.../polisen-vill-ha-upplysningar-... - Translate this page
Aug 5, 2015 - Initialt finns ingen känd förklarlig anledning. Vi får kolla upp om det finns, men hittills håller vi alla dörrar öppna tills dess att vi vet något annat, ...ppenbar

14

1. Sweden has a three-point lead over the other competitors'.

2. To maintain the lead.
The lead

Försprång

Försprång is the Swedish word for start or lead. Some of its most common inflections are försprånget, försprång, försprången,. Some common Swedish words that are synonyms to försprång are övertag,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Sverige har tre poängs försprång till konkurrenterna', which translates into 'Sweden has a three-point lead over the other competitors'.

Translation:
Start
Lead
Inflections:
Försprånget
Försprång
Försprången
Example:
Sverige har tre poängs försprång till konkurrenterna: Sweden has a three-point lead over the other competitors
Synonyms:
övertag

försprång
substantiv
start; ledning lead; bildl. äv. advantage
få försprång före ngn get the start of sb; gå om gain the lead (bildl. äv. an advantage) over sb
öka försprånget increase the lead
hämta in försprånget reduce the lead
[ett] stort försprång a long (great) gap (lead)
Fraser från andra ställen i ordboken

hålla försprånget maintain the lead
hämta in försprånget reduce the lead

15

Continual

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet | Kulturförvaltningen
kultur.sll.se/.../Kulturstod-till-kontinuerlig-eller-tillfalli... - Translate this page
Stockholms läns landsting vill genom kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet bidra till ett rikt kulturutbud med hög kvalitet i hela Stockholms län.

Kontinuerlig. for Swedish Pronunciation

Kontinuerlig is the Swedish word for continual or continuous. Some of its most common inflections are kontinuerligt, kontinuerliga,. Some common Swedish words that are synonyms to kontinuerlig are fortlöpande, fortskridande, ihållande, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of kontinuerlig by a native Swedish speaker.

Translation:
Continual
Continuous
Inflections:
Kontinuerligt
Kontinuerliga
Example:
Hur säger man kontinuerlig på Svenska?: How do you say continual in Swedish?
Synonyms:
Fortlöpande
Fortskridande
Ihållande

16

To feather ones own nest. Formal

Tillskansa sig. for Swedish Pronunciation

tillskansa
reflexivt verb
Fraser:
tillskansa sig [unfairly] appropriate…[to oneself]
tillskansa sig makten usurp power

Tillskansa sig is the Swedish word for misappropriate or usurp. Some of its most common inflections are tillskansade sig, tillskansat sig, tillskansa sig, tillskansar sig. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Tillskansa sig fördelar', which translates into 'Feather one's own nest'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of tillskansa sig by a native Swedish speaker.

Translation:
Misappropriate
Usurp
Inflections:
Tillskansade sig
Tillskansat sig
Tillskansa sig
Tillskansar sig
Example:
Tillskansa sig fördelar: Feather one's own nest
Synonyms:

17

Seperate or part. People. Animals

Avvänjning - KANINMAGAZINET - allt om kaniner!
kaninmagazinet.se/2012/august/avvanjning.html - Translate this page
Oct 2, 2014 - Vanligast är att man särar på ungarna och mamman när de små är 6-8 veckor gamla, för jättar 8-10 veckor. För att veta när man ska sära på ...

Skulle sära på personer – fick slag - Nyheter - avestatidning.com
avestatidning.com › Nyheter › Nyheter - Translate this page
Mar 30, 2015 - Enligt en polisanmälan skulle entrévärden sära på ett par personer då fick personen ta emot två slag, ett på näsan och ett på munnen från ...

sära
transitivt verb
Fraser:
sära [på] skilja [från varandra] separate, part
sära på benen part one's legs
Fraser från andra ställen i ordboken

sära [på] skilja [från varandra] separate, part
sära på benen part one's legs

18

Union or Alliance

Q. Many meanings


förbund
substantiv
1mellan stater alliance, union, league; förening o.d. äv. federation, association, society; mellan partier pact; statsförbund [con]federation
Nationernas förbund hist. the League of Nations
ingå (sluta) förbund med enter into an alliance with
stå i förbund med be allied with
2fördrag compact; spec. bibl. covenant
1 förbunden
adjektiv
Fraser:
med förbundna ögon blindfold[ed] äv. bildl.
2 förbunden
adjektiv
1se förbinda
2 Fraser:
jag vore Er mycket förbunden I should be very much obliged to you
Er förbundne… i brev Yours very truly,…; Gratefully yours,…
Fraser från andra ställen i ordboken

förbundets ark the Ark of the Covenant
förbunden allierad med allied to
nära förbunden i släktskap m.m. closely connected (bound up)
Kooperativa förbundet (förk.KF) KF, the Swedish Cooperative Union
jag vore Er mycket förbunden I should be very much obliged to you
det är förbundet med stor risk it involves [a] considerable risk
binda för ögonen på ngn
tie something in front of sb's eyes, blindfold sb; se äv. förbunden

19

To loose the thread. Brain fade Get stuck or into difficulties


komma av sig

se stiga av
komma av grundet get afloat
komma av sig stop [short], get stuck; tappa tråden lose the thread
Fraser från andra ställen i ordboken


komma av sig stop [short], get stuck; tappa tråden lose the thread
hans studier kom av sig redan i portgången …at the very outset (start)

www.tal.nu/tag/komma-av-sig - Translate this page
Alla kan drabbas av tillfällig glömska. Det kan hända den mest erfarna talaren. De vanligaste orsakerna varför man kommer av sig på grund av nervositet, eller ...

Hammarbys firande kom av sig mot KFF - Barometern
www.barometern.se/.../mallost-nar-bajen-firade-100-ar... - Translate this page
Aug 28, 2015 - Det var näst intill fullsatt (30 869 åskådare) på Tele2 Arena för att fira den gamla damen, men festen kom av sig redan i den första halvleken när ...


glömsk
adjektiv
forgetful ; disträ o.d. absent-minded
glömsk av t.ex. ngns närvaro, omgivningen oblivious of…
vara glömsk [av sig] vanl. have a bad memory
glömska
substantiv
1egenskap forgetfulness; absent-mindedness
av ren glömska out of sheer forgetfulness
2bortglömdhet oblivion
falla (råka) i glömska be forgotten, fall (sink) into oblivion
Fraser från andra ställen i ordboken

begrava i glömska consign to (bury in) oblivion
falla i glömskao.d. fraser se resp. subst.
av ren glömska out of sheer forgetfulness
falla (råka) i glömska be forgotten, fall (sink) into oblivion
sjunka i glömska be forgotten, fall (sink) into oblivion

20

Retrospective

Hindsight


retrospect [ˈretrə(ʊ)spekt]
substantiv
tillbakablick, återblick
in retrospect ⁅, the whole business seems ridiculous⁆ [så här] i efterhand…, när man ser tillbaka…
review sth in retrospect göra (kasta) en återblick på ngt
retrospection [ˌretrə(ʊ)ˈspekʃ(ə)n]
substantiv
tillbakablickande; återblick, betraktelse[r] över det förflutna
retrospective [ˌretrə(ʊ)ˈspektɪv]
adjektiv
1retrospektiv, tillbakablickande; riktad bakåt
retrospective view blick tillbaka
2retroaktiv, tillbakaverkande
substantiv
retrospektiv utställning

SIMILAR


hindsight [ˈhaɪndsaɪt]
substantiv
1efterklokhet
it's easier to have hindsight than foresight det är lättare att vara efterklok än förutseende
with the benefit (wisdom) of hindsight med facit i hand
in hindsight i efterhand, nu efteråt
2sikte på gevär

21

Petty theft

Stöld - om begreppet | Lagen.nu
https://lagen.nu/begrepp/Stöld - Translate this page
Det finns två gränser mellan stöld och snatteri,. om tillgreppet sker i butik går gränsen vid 1000 kr, se NJA 2009 s. 586. om tillgreppet sker utanför en butik sänks ...
Snatta

Snatta is the Swedish word for pinch or pilfer. Some of its most common inflections are snattade, snattat, snatta, snattar. Some common Swedish words that are synonyms to snatta are nalla, sno, stjäla,

Translation:
Pinch
Pilfer
Inflections:
Snattade
Snattat
Snatta
Snattar
Example:
Hur säger man snatta på Svenska?: How do you say pinch in Swedish?
Synonyms:
Nalla
Sno
Stjäla

22

A fenced-in garden'. Long

Inhägna

Inhägna is the Swedish word for enclose or fence in. Some of its most common inflections are inhägnade, inhägnat, inhägna, inhägnar. Some common Swedish words that are synonyms to inhägna are kringgärda, omgärda,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En inhägnad trädgård', which translates into 'A fenced-in garden'.

Translation:
Enclose
Fence in
Inflections:
Inhägnade
Inhägnat
Inhägna
Inhägnar
Example:
En inhägnad trädgård: A fenced-in garden
Synonyms:
Kringgärda
Omgärda

inhägnad
substantiv
allm. enclosure; stängsel äv. fence; amer., för hästar el. boskap corral
inhägna
transitivt verb
enclose
inhägna ngt med staket (resp. mur, plank) äv. fence (resp. wall, board) sth in
Fraser från andra ställen i ordboken

Om djurparken tagit säkerheten i hägnet på större allvar hade skötaren på Kolmården inte dödats av vargarna. Det hävdar åklagaren Jan Olof Andersson. På fredag inleds rättegången där en tidigare chef åtalas för arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till annans död. Andersson säger att målet handlar om en arbetsgivares ansvar för att eliminera olycksrisker och om att arbetstagare ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats.
– Det här handlar inte om vargars vara eller icke vara, säger han till TT.

23

Show off. Pose

göra sig till göra sig viktig el. kokettera show off; sjåpa sig be affected, put it on
göra sig till för ngn make up to sb
show-off [ˈʃəʊɒf]
substantiv
vard. skrytmåns, skrävlare
he's a show-off äv. han vill alltid visa sig på styva linan, han ska alltid stila

24

Vi har stängt av honom. Itc. LONG

Itc. Suspend

avstängt! no admission!; se äv. stänga avunder stänga
spärra (stänga av) telefonen disconnect the [tele]phone
stänga av
allm. shut off äv. bildl.; med stängsel fence off; inhägna fence in, enclose; gata, väg close; spärra av bar, block [up]; med rep rope off; vatten, gas shut (vrida av turn) off; elström el. radio el. tvstängapparat switch off; huvudledning samt telefon cut off; tillförsel stop; från tjänst

o.d. suspend; från tävling bar; jfr äv. avstängd

stängt på grund av reparation closed for repairs
stängt för (på grund av) reparation closed for repairs

suspend [səˈspend]
transitivt verb
1 a) hänga [upp]
be suspended a) hänga [ned], vara upphängd b) sväva, hänga
⁅lamps⁆ suspended from the ceiling …upphängda i taket, …som hänger (hängde) i taket
b) spänna
2 a) suspendera , [tills vidare] avstänga , utesluta b) [tills vidare] upphäva (avskaffa) ; [tillfälligt] dra in ; inställa; skjuta upp, låta anstå, vänta (dröja, hålla inne) med
suspend sb's driving licence dra in ngns körkort [tills vidare]
suspend hostilities inställa fientligheterna
suspend judgement ⁅until all the facts are known⁆ vänta med att ta ställning…
suspend payment inställa betalningarna
3åld. a) låta bero b)
be suspended upon bero på
suspended [səˈspendɪd]
adjektiv
1upphängd, hängande; svävande
suspended matter svävande partiklar
2suspenderad etc.; jfr suspend; uppskjuten; oavgjord; mus. oupplöst
he was fined £50 with suspended execution of sentence han dömdes till 50 punds böter villkorligt; jfr suspended sentence

25

Community

gemenskap
substantiv
1själslig gemenskap intellectual fellowship, spirit of community; samhörighet [feeling of] solidarity; relig. communion
2samfälld besittning community
Fraser från andra ställen i ordboken

Europeiska gemenskapen (gemenskaperna) (förk.EG) hist. the European Community (Communities)förk.EC
Europeiska gemenskapernas kommission