RW9 0815 Flashcards Preview

A Swedish > RW9 0815 > Flashcards

Flashcards in RW9 0815 Deck (27):
1

Fairly. Rather

tämligen
adverb
fairly, moderately, tolerably, pretty; ofta känslobetydelse rather
tämligen gammal äv. oldish
tämligen lång äv. longish
hur står det till? – Så där tämligen (Tämligen bra) …So-so, …Middling; jfr rätt
Fraser från andra ställen i ordboken

tämligen kort ofta shortish

2

a born orator

boren
adjektiv
Fraser:
en boren vältalare a born orator
vältalare
substantiv
eloquent speaker (orator)
bor
substantiv
kem. boron
Fraser från andra ställen i ordboken

man bor bra där t.ex. på det hotellet the accommodation is good there
jag bor trångt I've got a small place [to live in], I have cramped quarters
vi bor centralt we live in the centre (in a convenient central position)
här bor jag
han bor i Lund vanl. he lives at Lund
vi bor alldeles intill we live next door

3

Dexterous
Deft

Handy

Händig

Händig is the Swedish word for dexterous or handy. Some of its most common inflections are händigt, händiga,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hon är händig i det mesta', which translates into 'She's pretty handy at most things'.

Translation:
Dexterous
Handy
Inflections:
Händigt
Händiga
Example:
Hon är händig i det mesta: She's pretty handy at most things
Synonyms:

4

Använda. Other forms

nyttja
transitivt verb
ngt åld.
nyttja sprit drink alcohol (spirits)
nyttja snus take snuff; se vidare använda

5

To benefit. Someone.

Related to
Nytta, fördel.

Den enighet vi här visar i synen på läraryrket och viktiga förändringar kommer att vara till gagn för svensk skola.
Om du legat på lägsta lönenivån tidigare så har du ju nu erfarenhet som är till gagn för arbetsgivaren och då finns ingen anledning att du ska ligga på lägsta pinnhålet längre.
Systemet är inte till gagn för den sökande.
En situation som inte är till gagn för någon.
Översynen är ett tillfälle att ta vara på för att utvärdera om avtalet följts och om det varit till gagn för båda parter.

Gagna

Gagna is the Swedish word for benefit. Some of its most common inflections are gagnade, gagnat, gagna,. Some common Swedish words that are synonyms to gagna are främja, gynna, nytta,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En politik som gagnar de redan rika', which translates into 'A political policy that serves the interests of the wealthy'.

Translation:
Benefit
Inflections:
Gagnade
Gagnat
Gagna
Example:
En politik som gagnar de redan rika: A political policy that serves the interests of the wealthy
Synonyms:
Främja
Gynna
Nytta

6

Crevice

Cleft

Skreva

Skreva is the Swedish word for crevice or cleft. Some of its most common inflections are skrevan, skrevor,. Some common Swedish words that are synonyms to skreva are klyfta,

Translation:
Crevice
Cleft
Inflections:
Skrevan
Skrevor
Example:
Synonyms:
Klyfta
Other Definitions:
Skreva: Part one's legsSkreva

Skreva is the Swedish word for part one's legs. Some of its most common inflections are skrevade, skrevat, skreva, skrevar. Some common Swedish words that are synonyms to skreva are klyfta,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Skreva med benen', which translates into 'Part one's legs'.

Translation:
Part one's legs
Inflections:
Skrevade
Skrevat
Skreva
Skrevar
Example:
Skreva med benen: Part one's legs
Synonyms:
Klyfta
Other Definitions:
Skreva: Crevice/Cleft

7

Order. For product

Rekvisition

Rekvisition is the Swedish word for order. Some of its most common inflections are rekvisitionen, rekvisitioner,

Translation:
Order
Inflections:
Rekvisitionen
Rekvisitioner
Example:
Synonyms:


rekvisition
substantiv
beställning order; mil. requisition, commandeering; jfr rekvirera

8

Term of abuse.

okvädinsord
~et, = och okvädingsord
SUBSTANTIV
~et, =
word of abuse, insult
okvädinsord
i pl. äv. abuse (sg.)

okvädingsord
okvädingsordetokvädingsordokvädingsorden
Substantiv

Engelska
abusive word
word of abuse

Anders Eliasson i Järnäs för okvädingsord mot Ländsmans piga Anna
www.sikhallan.se/NODomstolsprot/DBN1619.htm - Translate this page
Anders Eliasson i Järnäs för okvädingsord mot Ländsmans piga Anna, saker 3 mk. Erik Rolandsson i Järnäs har i förlidna år dragit härifrån landet, och efter att ...
39. Om okvädinsord - Guteinfo
www.guteinfo.com/?id=2295 - Translate this page
Hur gammal bestämmelsen i sig själv är vet väl ingen, men eftersom hor förekommer som ett okvädingsord tör man kunna anta att åtminstone just detta är ...Verb Edit
torde ‎(defective verb)

should (be) and also probably is; auxiliary verb used to express probable, but still hypothetical, actions or conditions.
Det torde inte innebära några problem.
That shouldn't cause any problems.
Det torde inte vara möjligt att kasta en boll 30 meter upp i luften.
It is probably not possible to throw a ball 30 meters straight up into the air.
Mordet torde ha utförts för cirka 20 timmar sedan.
The murder was probably committed about 20 hours ago.

9

Kyrkan vill framställa sig som en .....


framställa
transitivt verb
1skildra describe, relate; livligt skildra el. avbilda portray; högtidl. DEPICT; ge en bild av give (present) a picture of; återge reproduce
framställa ngn som en hjälte skildra represent (på scenen present) sb as a hero
så som han framställde saken äv. according to his version

EX
Kyrkan vill framställa sig som en hemtrevlig innebandyförening ...
www.dagen.se/kyrkan-vill-framställa-sig-som-en-hemt... - Translate this page
8 Mar 2013 - ”Kyrkan vill framställa sig som en hemtrevlig innebandyförening”. 5 frågor till Jenny Nordberg, USA-baserad krönikör i Svenska Dagbladet, som ...
Emma Henriksson 14 Jun 2015 - Orwellskt av RFSU försöka framställa surrogatmödraskap som ngt annat än utnyttjande av kvinnans kropp genom att kalla det ngt annat #svpol.


2framlägga m.m. bring (put) forward, propose m.m.; jfr komma med(obeton.) under komma,lägga fram,anföram.fl.
framställa en fråga till ngn ask sb a question, put a question to sb

EX
Esimerkit. Han framställdes som sympatisk. Smör framställs ur mjölk. Kunden är skyldig att framställa krav mot leverantören ...

3tillverka: produce, make; fabriksmässigt äv. manufacture; kem. o.d. prepare

▶ 1:10
www.youtube.com/watch?v=rHxMwxUJg_w
6 Dec 2014 - Uploaded by Anna-Sofia Preece
All Cred to Alan the Movie Maker! Ytterligare en film som visar hur vi framställer nylon. Mer ...reflexivt verb
Fraser:
framställa sig yppa sig el. om t.ex. fråga el. svårighet arise
Fraser från andra ställen i ordboken

framställa anspråk på ngt put in a claim for sth
framställa förfrågningar hos make inquiries of (at)
framställa ett yrkande parl. submit a motion
framställa en ny sorts vete …a new strain (variety) of wheat
ställa (framställa) en fråga till ngn ask sb a question, put a question to sb

10

Trafikverket och SMHI varnar för lömsk halka | Kvällsposten
www.expressen.se/.../trafikverket-och-smhi-varnar-for... - Translate this page
Dec 7, 2014 - Ta det lugnt om du ska ut på vägarna. Vintervädret är här på allvar och nu varnar Trafikverket och SMHI för förrädisk halka i stora delar av ...treacherous!!

2
Lömsk produktplacering - Kostdoktorn
www.kostdoktorn.se/lomsk-produktplacering - Translate this page
Lömsk produktplacering. 6 september 2013 9:26 i Socker/fruktos, Västerländsk skräpmat · Marabou. Bilden ovan är från ICA Maxi i Alingsås. De flesta tycker nog ...
3
Lömsk skalbagge på väg att etablera sig - Sydöstran
www.sydostran.se/.../lomsk-skalbagge-pa-vag-att-etabl... - Translate this page
7 days ago - Lömsk skalbagge på väg att etablera sig. Efter stormen Gudrun etablerade sig granbarkborren på många håll i södra Sverige. Nu börjar dess ...
4Svårighet att dosera gör drogen lömsk - Nyheter - www ...
norrteljetidning.se/.../1.2523581-svarighet-att-dosera-g... - Translate this page
Jun 12, 2014 - Svårighet att dosera gör drogen lömsk. DROGPLATS NORRTÄLJE Det är svårt att blanda rökmixarna hemma. Det gör att risken att bli förgiftad ...


lömsk
adjektiv
illistig wily, sly, crafty; bakslug disingenuous, underhand[ed]; opålitlig undependable; förrädisk treacherous; försåtlig el. smygande insidious
vara lömsk arg på ngn have [got] it in for sb
Fraser från andra ställen i ordboken

lömsk (vit) flugsvamp death cap
lömsk
lömskarelömskast
Adjektiv

SYNONYMER
bakslug
bedräglig
dolsk
förrädisk
försåtlig
illfundig
illvillig
opålitlig
slug [ NEDSÄTTANDE ]
Engelska
dark [ ALLMÄNT ]
designing
sinister
sneaky
wily
insidious
furtive
uncandid

11

1Loj reaktion på Almedalen i sociala medier | SvD
www.svd.se/loj-inledning-av-almedalsveckan-i-sociala... - Translate this page
Söndagen är tältbyggardag i Almedalen, och när det vare sig är valår eller något av de två stora partierna S och M som inleder veckan, så blir starten loj.
2
Loj utredning ett år för sent! | Joakim Rosdahl
www.gbgpolitik.se/loj-utredning-ett-ar-for-sent/ - Translate this page
Jan 17, 2015 - Jag och Martin Wannholt skriver idag på Göteborgs-Postens debattsida om den utredning rödgröna styret i Göteborg tillsatt med anledning av ...
3

Loj

Loj is the Swedish word for indolent. Some of its most common inflections are lojt, loja,. Some common Swedish words that are synonyms to loj are håglös, lat, oföretagsam

håglös
adjektiv
listless; oföretagsam unenterprising; loj indolent,

Translation:
Indolent
Inflections:
Lojt
Loja
Example:
Synonyms:
Håglös
Lat
Oföretagsam


oföretagsam
adjektiv
unenterprising

12

He sees new acquaintances as prospective customers'

Presumtiv

Presumtiv is the Swedish word for presumptive or prospective. Some of its most common inflections are presumtivt, presumtiva,. Some common Swedish words that are synonyms to presumtiv are förmodad,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Han ser nya bekanta som presumtiva kunder', which translates into 'He sees new acquaintances as prospective customers'.

Translation:
Presumptive
Prospective
Inflections:
Presumtivt
Presumtiva
Example:
Han ser nya bekanta som presumtiva kunder: He sees new acquaintances as prospective customers
Synonyms:
Förmodad
förmoda
transitivt verb
anta suppose; med större visshet presume; vard. reckon; amer. guess; förvänta expect; gissa conjecture, surmise
förmoda att förutsätta assume (take it) that

den förmodas vara stulen it is believed to be…
förmodad
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

13

Rubber. Eraser

Radergummi

Radergummi is the Swedish word for rubber or eraser. Some of its most common inflections are radergummit, radergummin, radergummina,. Some common Swedish words that are synonyms to radergummi are sudd, suddgummi,

Translation:
Rubber
Eraser
Inflections:
Radergummit
Radergummin
Radergummina
Example:
Synonyms:
Sudd
Suddgummi

14

1Bestyckning är ett fästningsverks, örlogsfartygs eller stridsfordons beväpning.
2
Bestycka. Also utrustatransitivt verb KIT OUT. FITTED OUT WITH.
equip; spec. fartyg fit out; beväpna arm; förse furnish, supply; begåva endow
vara rikt utrustad begåvad be richly endowed
Fraser från andra ställen i ordboken

dåligt utrustad ill-equipped, poorly equipped


www.4x4sweden.se › Board index › Teknik › JEEP - Translate this page
Jul 30, 2015 - 2 posts - ‎2 authors
Vad ska de vara för bestyckning i min förgasare till sukkan?? köpte den av en kompis å den satt på en ford innan. MVH ...Ingen identifierbar bestyckning

No identifiable armaments
Monteringen utförs i dockorna vid Gdynia-varvet och den slutliga bestyckningen utförs vid kajer vid båda varven

Assembly will be carried out on the docks at Gdynia Shipyard and final outfitting will take place at quays in both yards

Bestyckning

Bestyckning is the Swedish word for armament. Some of its most common inflections are bestyckningen, bestyckningar,

Translation:
Armament
Inflections:
Bestyckningen
Bestyckningar

15

Flygplan bombhotat på Arlanda | Nyheter | Expressen
www.expressen.se/.../flygplan-bombhotat-pa-arlanda/ - Translate this page
10 Jun 2015 - Och jag förmodar att man ska genomsöka det bombhotade planet, ta det säkra före det osäkra så att säga, säger Jonas Widmark, befäl på ...

förmoda
transitivt verb
anta suppose; med större visshet presume; vard. reckon; amer. guess; förvänta expect; gissa conjecture, surmise
förmoda att förutsätta assume (take it) that
den förmodas vara stulen it is believed to be…

16

Example:
Ha uppsikt över en verksamhet: Supervise work
Synonyms:
Koll
överblick
övervakning
EX
Håll uppsikt över era värdesaker
Skrivet av Claes Frösslund den 11 april
Ändrad av Claes Frösslund den 11 april

Tyvärr förekommer det också att mindre samvetsfulla individer söker sig stora evenemang, så som Irsta Blixten.

Under Irsta Blixten är mer än 10.000 personer i rörelse på Rocklundaområdet, spelhallar och förläggningar. De allra flesta är ju här för att ha en härlig handbollsupplevelse, men ett fåtal kan vara här med andra avsikter.


Irsta Blixten vill därför uppmana alla att hålla extra koll på era värdesaker.
Om jag ber min kompis att ha uppsikt bakåt när jag backar, vem har ...
www.korkortskolan.se/.../Om-jag-ber-min-kompis-att-... - Translate this page
Om jag ber min kompis att ha uppsikt bakåt när jag backar, vem har ansvaret om jag skulle krocka? Trots att du ber din kompis om hjälp, så ligger hela ansvaret ..Håll uppsikt över badande barn › Räddningstjänsten Västra Blekinge
raddning.com/2015/hall-uppsikt-over-badande-barn/ - Translate this page
1 Jul 2015 - Ha alltid uppsikt över barn när de är på, i eller nära vatten. Detta kan inte sägas nog många gånger: Lämna inte barn själva nära vatten!.uppsikt
substantiv
bevakning supervision, superintendence, control ; överblick view
med fri uppsikt över gatan with an open view of the street
ha uppsikt över äv. have (be in) charge of, watch over; arbete (inrättning) äv. supervise, superintend
hålla uppsikt över supervise; jfr föreg. ex.
hålla noggrann uppsikt över vanl. keep a strict watch over (a sharp eye on)
stå under uppsikt be under supervision (om t.ex. brottsling surveillance)
ställa ngn (ngt) under ngns uppsikt put…under sb's charge

17

..har använts inom snäva kretsar. New tecneque Sp

Offerkoftan är snäv och väldigt obekväm - Aftonbladet
www.aftonbladet.se › Nöjesbladet › Spela › Krönikörer - Translate this page
1 May 2015 - Offerkoftan är snäv och väldigt obekväm. Jag önskar att den här krönikan handlade om spel. Men det gör det inte.
EXDagens taqiyya: ”Många har en snäv bild av vad islam är” - Exponerat
www.exponerat.net/dagens-taqiyya-manga-har-en-sna... - Translate this page
12 Apr 2015 - Om ingen gör något ökar okunskapen och ignoransen. Vi är födda här och har märkt sedan vi var små att många har en snäv bild av vad islam ...
Snäv tidsgräns för Skånes miljömål - P4 Malmöhus | Sveriges Radio
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96... - Translate this page
Snäv tidsgräns för Skånes miljömål. Publicerat fredag 20 mars kl 15.33. lyssna på ”Vi når inte ända fram”. ”Vi når inte ända fram” (3:06 min). Lyssna (3:06 min) ...

snäv
adjektiv
1stramande tight, close; trång el. knapp narrow
snäva gränser narrow limits
snäv kjol close-fitting skirt
snäv krets limited circle
snäv synkrets narrow outlook
2kort el. ovänlig abrupt, brusque; onådig ungracious
ett snävt svar a curt answer
Fraser från andra ställen i ordboken

med en snäv horisont bildl. with a narrow outlook, narrow-minded…

18

1. Jag snavade i trappan

2. Snubbla

snava
intransitivt verb
1. stumble,2 jfr snubbla. Trip
Fraser från andra ställen i ordboken

snava över en sten stumble over a stone


snubbla
intransitivt verb
vara nära att falla stumble; snava över något äv. trip
snubbla fram stumble (stappla stagger) along
snubbla på (över) orden stumble (trip) over…
snubbla på (över) en lösning stumble [up]on…
snubbla över sina egna fötter trip over…
snubbla omkull stumble (trip up) and fall
lösningen ligger snubblande nära …very near
Fraser från andra ställen i ordboken

han snubblade, varvid han föll …,in doing which he fell

19

To pile up


torna
intransitivt verb
Fraser:
torna upp pile up
torna upp sig pile up, loom large; bildl. äv. tower aloft

20

Stöka undan


stöka
intransitivt verb
städa clean up; pyssla potter about; rumstera rummage (poke) about
gå och stöka [i huset] potter about [(in) the house]
stöka till
partikelverb
make a mess [of it]
stöka till i rummet litter up the room; jfr tillstökad
stöka undan ngt
partikelverb
get sth out of the way (off one's hands); jfr undanstökad

Fem polska huliganer åtalas
De kastade stolar, bengaliska eldar och flaskor och var allmänt stökiga mot polis och motståndarsupportrar.
stökig
adjektiv
ostädad untidy, messy; bråkig noisy, rowdy ROWDY
rummet är stökigt äv. …is in a mess
vad det ser stökigt ut här! what a mess there is here!

21

Ambiguous


tvetydig
adjektiv
eg. ambiguous, equivocal; ekivok el. oanständig risky, risqué fr., improper, indecent; skum shady, fishy

22

Synnerlig
Adjektiv

Engelska
especial

Gubbligan” visade synnerlig råhet - DN.SE
www.dn.se/nyheter/.../gubbligan-visade-synnerlig-rahe... - Translate this page
Aug 8, 2011 - Enligt åtalet har männen visat ”synnerlig råhet och hänsynslöshet”, då de sprängt för att komma åt sina byten och skjutit skarpt i samband med ...synnerligen
adverb
ytterst extremely, exceedingly, most; mycket very; ovanligt extraordinarily; särskilt particularly, specially, especially
synnerligen lämpad för… eminently (particularly) adapted (suited) for…
Fraser från andra ställen i ordboken

samt och synnerligen all and sundry, each and all


synnerligen
Svenska
Adverb
synnerligen

mycket, ovanligt
Hon är en synnerligen hängiven lärare.
Översättningar
Översättningar
engelska: particularly (en), extraordinarily (en)
franska: particulièrement (fr)
Läs på ett annat språk


https://www.flashback.org/t2580754 - Translate this page
Jun 11, 2015 - 12 posts - ‎10 authors
En synnerligen grov misshandel anmäldes till polisen igår den 10 juni klockan 21 :37. Det var en 38 årige man som hade blivit svårt ...
råhet
substantiv
(jfr rå); egenskap rawness etc., crudity, brutality; handling brutality, piece (act) of brutality; uttryck coarse expression (anmärkning remark, skämt joke etc.)

23

Någon knackade ihållande på dörren


ihållande
adjektiv
om t.ex. köld el. torka el. applåder prolonged; om t.ex. regn continuous
[ett] ihållande regn äv. a steady downpour
adverb
continuously, steadily

24

1. Refer.
Syfta på.
www.sanakirja.org/search.php?id=654678&l2=17 - Translate this page
Esimerkit. "Det gick ju inte så bra det här", muttrade Jonas och syftade på Eriks försök att laga vasen. –Ni brukar inte klara av vissa saker. –Vad syftar du på?(1a. Talking about)Vad syftar man på? | Klartext
www.iklartext.se/vad-syftar-man-pa/ - Translate this page
15 Oct 2003 - Ordet man kan kallas för ett allmänt pronomen och är ett mycket användbart ord i vårt svenska språk. Vi kan använda det när vi inte syftar på ...

Syfta till.
2. Aim. Djurpolitiken bör syfta till minimalt lidande | Göteborgs Fria
www.goteborgsfria.se/artikel/115014 - Translate this page
Djurpolitiken bör syfta till minimalt lidande. Publicerad: torsdag 14 augusti 2014, 11:50 • Uppdaterad: tisdag 2 september 2014, 10:31. Vi accepterar att djur ...Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter ...
https://www.molndal.se/.../Plan+mot+kränkande+beha... - Translate this page
tendenser till trakasserier och andra former av kränkande behandling. Syfte. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk ...

syfta
intransitivt verb
sikta el. eftersträva aim ; vid mätning äv. level
syfta högt aim high
syfta på anspela på allude to, hint at; avse have…in view; mena mean
det syftar på mig it is aimed at me
syftar du på mig? are you referring to me?
vad syftar du på? what are you driving at (talking about)?
vad syftar försöken till? äv. what is the purpose of…?
syfta tillbaka på ngt refer [back] to sth
Fraser från andra ställen i ordboken

en däråt syftande politik a policy with that aim in view

25

Isolated


ensligt
se ensamt
enslig
adjektiv
solitary, lonely
huset ligger på en enslig plats …in a lonely (an isolated) spot
Fraser från andra ställen i ordboken

en enslig (vacker) plats a lonely (beautiful) spot
huset ligger på en enslig plats …in a lonely (an isolated) spot

26


ramaskri
substantiv
outcry
Prononcera . Rama. Skri. Scream

15 Jan 2014 - Channel 4:s tv-serie ”Benefits street” har utlöst ramaskri i England.– De vill framställa oss som slum, säger en av de medverkande till…

27

She was quite beside herself with worry'.

Vara till sig

Vara till sig is the Swedish word for be beside oneself. Some of its most common inflections are var till sig, varit till sig, vara till sig, är till sig. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hon var alldeles till sig av oro', which translates into 'She was quite beside herself with worry'.

Translation:
Be beside oneself
Inflections:
Var till sig
Varit till sig
Vara till sig
är till sig
Example:
Hon var alldeles till sig av oro: She was quite beside herself with worry
Synonyms: