Rw30 Flashcards Preview

A Swedish > Rw30 > Flashcards

Flashcards in Rw30 Deck (20):
1

Bifallsfrekvensen för asylsökande från Eritrea är 100 procent. Vår bedömning är att situationen i landet är väldigt allvarlig, säger Guna Graufelds, pressinformatör på Migrationsverket, till SvD.

bifall
substantiv
1samtycke assent, consent; godkännande approval; myndighets sanction
ge sitt bifall till förslaget äv. assent to…, approve of…
röna (vinna) bifall meet with (win) approval, find favour
2applåder applause, acclamation; rop cheers (pl.)shouts pl. of applause
väcka stormande bifall call forth a volley (storm) of applause, bring the house down
Fraser från andra ställen i ordboken

allmänt bifall general (universal) approval
nicka bifall nod approval
stormande bifall a storm of applause, frantic (tumultuous, thunderous) applause
varmt bifall hearty (cordial) applause
ett sorl av bifall a buzz of…
under allmänt bifall amid general applause
yrka bifall till… support…, speak in support of…
göra stormande succé (väcka stormande bifall) äv. bring down the house
förslaget (skådespelaren) togs emot med livligt bifall the proposal (the actor) was received (hälsades was greeted) with…

2

Vågade tilltaget kan ha kostat stjärnan segern

Det visade sig att han ville visa på lagens orimlighet och hans tilltag stöddes av den anmälde komikern själv.

Trick, prank.

venture
ett sådant tilltag! äv. what a thing to do!
vara knappt tilltagen om tyg el. material o.d. not be quite enough; om mat o.d. äv. be scanty, be meagre
vara knappt (rikligt) tilltagen om t.ex. lön be meagre (ample)
vara rikligt tilltagen om t.ex. mat[portion] be ample in quantity
tillräckligt [stort] tilltagen vid beräkning o.d. amply sufficient
vara väl tilltagen om konkr. föremål be a good (fair) size
[tilltagen] i underkant [rather] on the small (resp. short, om t.ex. pris low) side, too small etc. if anything
[tilltagen] i överkant för stor rather on the large (resp. big, för lång long, för hög äv. om t.ex. siffra, pris high) side, too large etc. if anything

-----
Anmälan las ned sedan polisen inte kunnat hitta någon som förolämpats tillräckligt av uttalandet, inte ens anmälaren själv.

Det visade sig att han ville visa på lagens orimlighet och hans tilltag stöddes av den anmälde komikern själv.

3

– Det är klart att man blir skärrad av en sådan sak. Plus att man är så nära hemmet, säger Peter Adlersson.

Already another card . Diff context?


skärrad
adjektiv
upphetsad excited, overwrought; nervös el. darrig jumpy, jittery, nervy
skärra
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.


Shaken?? Skakad? Used or not?

4

2

Politikerna bör ”. dra huvudet ur busken” och inse att språkinlärning måste få ta tid, anser Josefsson, som föreslår att nyanlända får påbörja svenskundervisningen bums och att universitet och högskolor får arbeta fram intensivkurser i SFI för olika grupper och med olika syften.

buske
substantiv
bush; större shrub
sticka huvudet i busken bury one's head in the sand
Fraser från andra ställen i ordboken

bums
adverb
vard. right away, on the spot
bums i säng! off to bed at once!

sticka huvudet i busken bury one's head in the sand
sitta i buskarna …among the bushes
plocka av en buske dess blad strip a bush of…
skatta ett träd (en buske) på frukt rob (strip)…of its fruit
plocka av
Fraser:
plocka av en buske dess blad strip a bush of…
frukt pick [off], gather
t.ex. bord clear

5

Bryn

Edge. Verge

Skogsbryn?

6

Lurig

Deceptive
"LURIG" ENGELSK ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-9 av 9
lurig {adjektiv}
lurig {adj.} (även: pillemarisk)
sly {adj.}
Han är lurig.
This sly dog here.
Saknas en översättning? Låt oss veta eller föreslå din egen översättning nedan.

SYNONYMER
Synonymer (svenska) till "lurig":
© Folkets synonymlexikon Synlexklurig

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Användningsexempel för "lurig" i Engelska
Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Och naturligtvis, om du är en talare här, som Hans Rosling, tycker man att det är komplext och lurigt.
And of course, if you're a speaker here, like Hans Rosling, a speaker finds this complex, tricky.
Det är en lurig kemikalie på så sätt att den är cancerframkallande, den har narkotisk effekt, den är hälsoskadlig.
DCM is a noxious chemical in that it is carcinogenic, has a narcotic effect and has harmful effects on health.
Och var är din luriga vän?
And where is your skulking friend?
Jag sa ju att han var lurig.
I told you he was tricky.
Ondskefulla, luriga, falska!
Wicked, tricky, filth!
Luriga små Hober.
Sneaky little hobbitses.
Det är lurigt.
It's tricky.

7

Labil

Unstable

labil
adjektiv
unstable, fluctuating;

psykol. emotionally unstable, labile
labilt jämviktsläge unstable equilibrium

8

Gravyr

Translation:
Översättning:
Engraving
Etching
Inflections:
Gravyren
Gravyrer

9

Botemedel

Cure. Remedy. Botfärdig repentant . Ready to be cured

10


The Swedish Word Försitta
Försitta is the Swedish word for neglect or miss. Some of its most common inflections are försatt, försuttit, försitt, försitta. Some common Swedish words that are synonyms to försitta are förspilla, missa,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Försitta en chans', which translates into 'Miss a chance'.

Translation:
Översättning:
Neglect
Miss
Inflections:
Försatt
Försuttit
Försitt
Försitta
Example:
Försitta en chans: Miss a chance
Synonyms:
Förspilla
Missa

försitta
transitivt verb
t.ex. tillfälle miss, lose; sin rätt forfeit
han försatt ingen tid he lost no time
man försatt ingen tid no time was lost
försutten
adjektiv
lost osv.; jfr försitta

11

Norrsken

Northern lights

12

Halsgropen


Fraser från andra ställen i ordboken

jag kom med hjärtat i halsgropen …with my heart in my mouth

13

Egenmäktig

En sexårig flicka försvann i onsdags från ett familjehem i Uppsala i samband med att hennes föräldrar var på besök. Nu har hennes föräldrar häktats, på sannolika skäl misstänkta för egenmäktighet med barn.


Egenmäktig is the Swedish word for high-handed or arbitrary. Some of its most common inflections are egenmäktigt, egenmäktiga,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Egenmäktigt förfarande', which translates into 'Taking the law into one's own hands.

Egenmäktigt
Egenmäktiga

14

Corporal punishment


Corporal punishment

Barnaga.
Banner in Sweden

Inflections:
Agan
Example:
Hur säger man aga på Svenska?: How do you say corporal punishment in Swedish?
Synonyms:
Ge stryk
Misshandel
Misshandla

15


Fastighetsägarna jagar högre vinster (2015-11-20, SvD)
Vi tar ansvar för att hyresförhandlingarna förs med hänsyn till såväl fastighetsbolagens förutsättningar som till hyresgästernas intresse av trygghet och rimliga hyror. Vi förväntar oss att vår motpart också tar det ansvaret och inte enbart ser till kortsiktiga vinster, skriver Simon Safari, Hyresgästföreningen region Stockholm.. Learn Swedish Online - read the full article

Home

Motpart is the Swedish word for opponent or counterpart. Some of its most common inflections are motparten, motparter, Learn to speak Swedish online by listening to the pronunciation of motpart by a native Swedish speaker.

Translation:
Översättning:
Opponent
Counterpart
Inflections:
Motparten
Motparter
Example:
Hur säger man motpart på Svenska?: How do you say opponent in Swedish?
Synonyms:

16

Flower bed

Rabatt

17

When is the deadline. Time run out.


frist
substantiv
anstånd respite, grace; föreskriven tidrymd time (period) assigned, set term
när utlöper fristen? when is [the] deadline?
Frist is the Swedish word for respite. Some of its most common inflections are fristen, frister,. Some common Swedish words that are synonyms to frist are andrum, uppskov, Learn to speak Swedish online by listening to the pronunciation of frist by a native Swedish speaker.

Translation:
Översättning:
Respite
Inflections:
Fristen
Frister
Example:
Hur säger man frist på Svenska?: How do you say respite in Swedish?
Synonyms:
Andrum
Uppskov

18

payment or repayment by instalments.

The Swedish Word Amortering
Amortering is the Swedish word for amortization; payment or repayment by instalments. Some of its most common inflections are amorteringen, amorteringar,. Some common Swedish words that are synonyms to amortering are avbetalning,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Räntor och amorteringar', which translates into 'Interest and instalments'. Learn to speak Swedish online by listening to the pronunciation of amortering by a native Swedish speaker.

Translation:
Översättning:
Amortization; payment
Repayment by instalments
Inflections:
Amorteringen
Amorteringar
Example:
Räntor och amorteringar: Interest and instalments
Synonyms:
Avbetalning
In the News:
Nya lån på bostaden kan ge hög amortering (2016-01-31, DN)
Förslaget om amorteringskrav gör att den som tar tilläggslån får en ny stor utgift. För många rör det sig om 6?000?7?000 kronor i månaden.. Learn Swedish Online - read the full article
Nytt förslag krav på amortering kan införas i vår (2015-12-10, E24)
I dag lägger regeringen ett nytt förslag om amorteringskrav på nya bolån som därmed kan införas i vår. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger till TT att han dessutom kommer att bjuda in till fortsatta politiska samtal om bland annat ränteavdragen..

ränteavdrag
substantiv
deduction of interest; vid självdeklaration tax relief on interest

Learn Swedish Online - read the full article
Få påverkas av nya kravet på amortering (2015-11-29, DN)
För många blir det nya amorteringskravet ingen skärpning. Redan nu vill hälften av bankerna att kunderna betalar av sina nya bolån snabbare än amorteringskravet.. Learn Swedish Online - read the full article

19

Larv

Silliness.


1 larv
substantiv
zool.:allm. larv|a (pl. -ae); av t.ex. fjäril el. mal caterpillar; av t.ex. skalbagge grub; av fluga maggot
2 larv
substantiv
vard., dumheter rubbish, nonsense; dumt uppträdande silliness, silly behaviour
sluta upp med det här larvet! stop all this nonsense (this playing about)!
Fraser från andra ställen i ordboken

ur ägget utvecklar sig en larv a larva develops from the egg

20

Dallra

Tremble. Wobble.

Folke Mellvig - 2015 - ‎Fiction
Ett tjut som skar i öronen och kom nerverna att dallra, händerna att darra och tankarna att skingras hos dem som var ...