RW11 0815 Flashcards Preview

A Swedish > RW11 0815 > Flashcards

Flashcards in RW11 0815 Deck (21):
1

get sth out of the way (off one's hands);stökig
adjektiv
ostädad untidy, messy; bråkig noisy, rowdy
rummet är stökigt äv. …is in a mess
vad det ser stökigt ut här! what a mess there is here!

stöka undan ngt
get sth out of the way (off one's hands); jfr undanstökad

2

The two parties got, respectively, 20 and 24 per cent of the votes'.

RespektiveClick for Swedish Pronunciation

Respektive is the Swedish word for respectively. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'De båda partierna fick 20 respektive 24 procent av rösterna', which translates into 'The two parties got, respectively, 20 and 24 per cent of the votes'.

Translation:
Respectively
Inflections:
Example:
De båda partierna fick 20 respektive 24 procent av rösterna: The two parties got, respectively, 20 and 24 per cent of the votes
Synonyms:
Other Definitions:
Respektive: Respective

3

Conclusion. 2 different words


slutledning Reasoning and deduction.
substantiv

"Allt vi kan göra är att dra slutledningar från tillgängliga fakta"

inference, conclusion; deduktion deduction; logik. syllogism
dra (göra) slutledningar draw conclusions (inferences)
Fraser från andra ställen i ordboken

falsk slutledning fallacy, fallacious (erroneous) conclusion


[slutledning genom] uteslutning elimination
SLUTSATSSlut

4

Monument. Memorial.

Minnesmärke


Monument
Memorial

5

The penelty

Straffen. En

6

The leg

Crowbar

Also kofot

En ben. Benen

Krokben

7

You should, or you ought to be ......

Böra

Böra is the Swedish word for should or ought to.

Some of its most common inflections are borde, bort, böra, bör. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Du bör helst vara hemma före elva', which translates into 'You should preferably be back home by eleven at the latest'.

Translation:
Should
Ought to
Inflections:
Borde
Bort
Böra
Bör
Example:
Du bör helst vara hemma före elva: You should preferably be back home by eleven at the latest
Synonyms:
Other Definitions:
Böra: Should

8

To Shoulder a burden

Axla

Axla is the Swedish word for put on or shoulder. Some of its most common inflections are axlade, axlat, axla, axlar. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Axla en börda', which translates into 'Shoulder a burden'.

Translation:
Put on
Shoulder
Inflections:
Axlade
Axlat
Axla
Axlar
Example:
Axla en börda: Shoulder a burden
Synonyms:

9

Gangrene

KallbrandClick for Swedish Pronunciation

Kallbrand is the Swedish word for gangrene. Some of its most common inflections are kallbranden,

Translation:
Gangrene
Inflections:
Kallbranden
Example:
Hur säger man kallbrand på Svenska?: How do you say gangrene in Swedish?
Synonyms:

10

Scurvy

scurvy [ˈskɜ:vɪ]
adjektiv
tarvlig, lumpen, gemen, nedrig
substantiv
med. skörbjugg

11

A meeting. A coincidence.

Sammanträffande

Sammanträffande is the Swedish word for meeting or coincidence. Some of its most common inflections are sammanträffandet, sammanträffanden, sammanträffandena,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Ett lustigt sammanträffande', which translates into 'A curious coincidence'.

Translation:
Meeting
Coincidence
Inflections:
Sammanträffandet
Sammanträffanden
Sammanträffandena
Example:
Ett lustigt sammanträffande: A curious coincidence
Synonyms:
2
Q
Det måste vare en slump, sa hon

Nån gång måste det hända att vi råkar ut för en tillfällighet.

12

The money is needed to maintain or preferably strengthen Sweden's defence forces

LONG

Vidmakthålla

Vidmakthålla is the Swedish word for maintain. Some of its most common inflections are vidmakthöll, vidmakthållit, vidmakthåll, vidmakthålla. Some common Swedish words that are synonyms to vidmakthålla are bevara, bibehålla, hävda,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Pengarna behövs för att vidmakthålla eller helst stärka det svenska försvaret', which translates into 'The money is needed to maintain or preferably strengthen Sweden's defence forces'.

Translation:
Maintain
Inflections:
Vidmakthöll
Vidmakthållit
Vidmakthåll
Vidmakthålla
Example:
Pengarna behövs för att vidmakthålla eller helst stärka det svenska försvaret: The money is needed to maintain or preferably strengthen Sweden's defence forces
Synonyms:
Bevara
Bibehålla
Hävda


bibehålla
transitivt verb
ha i behåll retain; bevara keep, preserve; upprätthålla keep up, maintain
bibehålla figuren keep one's figure
bibehålla gamla seder och bruk preserve (keep up) old customs
bibehålla sina själsförmögenheter retain one's faculties
bibehålla sig om tyg o.d. wear [well]; om bruk o.d. be preserved, survive
gamle S. har bibehållit sig väl (är väl bibehållen) old Mr. S. is well preserved (is wearing well)
en väl bibehållen byggnad a well-preserved building, a building in good repair
med bibehållen lön, se ex. under bibehållande
med bibehållen ära with one's honour intact
bibehållande
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

för att bibehålla spänsten äv. to preserve one's good form
hon är väl bibehållen she does not look her age (is well preserved)


upprätthålla
transitivt verb
t.ex. vänskapliga förbindelser maintain, keep up; t.ex. disciplin el. standard äv. uphold; t.ex. fred el. neutralitet äv. preserve; t.ex. intresse äv. sustain
upprätthålla en tjänst [som] hold a post (fill an office) [as]
upprätthållande
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

upprätthålla trafiken keep the traffic (resp. the service[s]) going
upprätthålla (återställa) ordningen maintain (restore) order
ångaren upprätthåller trafiken mellan… the steamer maintains the service between…

13

A gifted person.

Exp. Begåvad= talented )


Gudabenådad p

Gudabenådad is the Swedish word for divinely gifted.


Some of its most common inflections are gudabenådat, gudabenådade,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En gudabenådad sångerska', which translates into 'A divinely gifted female singer'.

Translation:
Divinely gifted
Inflections:
Gudabenådat
Gudabenådade
Example:
En gudabenådad sångerska: A divinely gifted female singer
Synonyms:

benåda
transitivt verb
1pardon; dödsdömd reprieve
konungen har rätt att benåda …to grant amnesty (a pardon)
2begåva endow
benådad rikt utrustad very gifted
benådande
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

14

Use same Word.

The location is excellent

The agreement is extremely important. Itc

Utomordentlig

Utomordentlig is the Swedish word for excellent. Some of its most common inflections are utomordentligt, utomordentliga,. Some common Swedish words that are synonyms to utomordentlig are enastående, fantastisk, lysande,

Nyrenoverad tvårummare med utomordentlig läge! - boHEM
bohem.nu/.../nyrenoverad-tvarummare-med-utomorde... - Translate this page
Nyrenoverad tvårummare med utomordentlig läge! Per Albin Hanssons väg 61 B; Gröndal / Blekingsborg / Kulladal; , Malmö. På Gröndal / Blekingsborg nära ...

Extremely
Carl Bildt: Avtalet är utomordentligt positivt | Nyheter | Expressen
www.expressen.se/.../carl-bildt-avtalet-ar-utomordentli... - Translate this page
Nov 24, 2013 - Utrikesminister Carl Bildt kallar avtalet "utomordentligt positivt". - Det bryter en ond cirkel av konfrontation och skapar förutsättningar för en god ...

Translation:
Excellent
Inflections:
Utomordentligt
Utomordentliga
Example:
Hur säger man utomordentlig på Svenska?: How do you say excellent in Swedish?
Synonyms:
Enastående
Fantastisk
Lysande

15

Beam

code

balk
substantiv
1bjälke:träbalk beam; spec. järnbalk girder
2lagbalk section, code, act
brottsbalk
substantiv
criminal (penal) code

16

A draughty flat

DragigClick for Swedish Pronunciation

Dragig is the Swedish word for draughty or (drafty [US]). Some of its most common inflections are dragigt, dragiga,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En dragig lägenhet', which translates into 'A draughty flat'.

Translation:
Draughty
(drafty [US])
Inflections:
Dragigt
Dragiga
Example:
En dragig lägenhet: A draughty flat
Synonyms:

17

An overwhelming victory

Förkrossande

Förkrossande is the Swedish word for overwhelming or heartbreaking. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En förkrossande seger', which translates into 'An overwhelming victory'.

Translation:
Overwhelming
Heartbreaking
Inflections:
Example:
En förkrossande seger: An overwhelming victory
Synonyms:

18

Greedy.


glupsk
adjektiv
greedy

; ravenous, voracious; om storätare gluttonous

Omtalat.nu | Glupsk björn bröt sig in på bakeri – åt 21 pajer
www.expressen.se/.../glupsk-bjorn-brot-sig-in-pa-bake... - Translate this page
Glupsk björn bröt sig in på bakeri – åt 21 pajer. Atilla Yoldas. Publicerad 18 juli 2015 11:58. En björn kunde inte hålla sina tassar borta från ett familjeägt bageri, ...

19

Open / receptive to .....suseptableMottaglig is the Swedish word for susceptible. Some of its most common inflections are mottagligt, mottagliga,. Some common Swedish words that are synonyms to mottaglig are receptive, öppen,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Mottaglig för argument', which translates into 'Open to arguments'.

Translation:
Susceptible
Inflections:
Mottagligt
Mottagliga
Example:
Mottaglig för argument: Open to arguments
Synonyms:
Receptive
öppen

Tyda.se - Resultat för "mottaglig"
tyda.se/search/mottaglig - Translate this page
mottaglig. mottagligaremottagligast. Adjektiv. Synonymer. adaptiv [ ALLMÄNT ]; känslig · öppen. Engelska; able · friendly · recipient · sensitive · susceptible.

Anders Ygeman on Twitter: "@internetsweden jag är mottaglig för ...
https://twitter.com/ygeman/status/536643312305061888
Nov 23, 2014 - @internetsweden jag är mottaglig för saklig kritik, som den mot bedrägeriuppklarningen. Men en del motsägelser och felaktigheter i övrigt.

Suseptable

INFPREG | Röda hund (Rubella) - MedSciNet
www.medscinet.se/infpreg/allinfo/main.asp?topic=18 - Translate this page
Det innebär att viruset utsöndras med andningsluften, sprids via små droppar i luften och når nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor.

20

the rain kept many away

Avskräckande

avskräcka
transitivt verb
deter, put off , scare; svagare dishearten, discourage
regnet avskräckte många äv. the rain kept many away
han låter sig inte avskräckas he is not to be intimidated

Avskräckande is the Swedish word for deterrent or repellent. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Ett avskräckande exempel', which translates into 'A warning (lesson)'.

Translation:
Deterrent
Repellent
Inflections:
Example:
Ett avskräckande exempel: A warning (lesson)
Synonyms:

21

How much is still due to me? ( from bank)

Innestående
innestående
Hur mycket har jag innestående?


adjektiv
insatt på bankkonto deposited, …on deposit
hur mycket har jag (finns) innestående outtaget? …is still due to me?
innestående fordringar claims remaining to be drawn
innestående lön salary (wages) due
innestående på bank kr 50 000 äv. cash at bank…
Fraser från andra ställen i ordboken

låta pengarna stå inne leave…on deposit; jfr äv. innestående
stå inne
vara inomhus be [kept] indoors (in the house); om tåg o.d. be in
om pengar
stå inne [på banken] be deposited in the bank
låta pengarna stå inne leave…on deposit; jfr äv. innestående

Innestående is the Swedish word for due or on deposit. Some common Swedish words that are synonyms to innestående are kvar,

Translation:
Due
On deposit
Inflections:
Example:
Hur säger man innestående på Svenska?: How do you say due in Swedish?
Synonyms:
Kvar